Türk Vatandaşı Tarafından Amerika'da Kurulan Bir Şirketin Türkiye'deki Vergilendirilmesi?

Üyelik
23 Ocak 2013
Mesajlar
6
Konum
Istanbul
Türk Vatandaşı Amerika'da bir LLC (Türkiye'deki karşılığı limited şirketi) şirketi kuruyor ve bu şirket için Türkiye'deki HSBC bankasından bir kurumsal hesap açıyor. Amerikan şirketinin Türkiye'deki HSBC şirket hesabına:

1- Şirketin Paypal hesabından para aktarılmasında
2- Türkiye'de vergilendirilmiş şirketlerin banka hesaplarından para aktarılmasında

Hangi seçeneklerde vergiye mahsus kalır?

Teşekkürler.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Bir türk vatandaşı ABD de bir şirket kurduysa (kanuni merkezi ve işmerkezi Türkiye'de olmayan), bu şirket Türkiye'de gelir getirici bir faaliyette bulunursa vergilendirme o zaman gündeme gelir.

1-Şirket kendi hesabından (paypal) Türkiyedeki banka hesabına para aktardığı için vergilendirilmez. Ancak, Türkiye deki banka hesabından faiz geliri elde ederse vergilendirilir.

2- Türkiyedeki şirketler bu şirkete niçin para aktarıyor?

(ÇVÖA hükümlerini de unutmamak lazım.)
 
Üyelik
23 Ocak 2013
Mesajlar
6
Konum
Istanbul
1- Şirket internet üzerinden gelir kazanıyor ve Paypal hesabına gidiyor para. Paypal'da şirketin Türkiye'deki HSBC bankasına parayı aktarıyor. Vergilendirilmez dimi?
2- Türkiye'deki şirketler ve bu şirket arasında bir hizmet sözleşmesi yapılıyor ve bu sözleşmeye istinaden Türkiye'deki şirketlerin bu şirketin banka hesabına hizmet bedelini yatırması. Tabii bu şirket faturayı nasıl kesecek veya kesebilecek mi? Burada nasıl bir vergi çıkar veya çıkmaz?

Teşekkürler.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,300
Konum
İstanbul
1-Bu gönderimin satış ile alakası yok ise, vergilendirilmez.


Tam olarak ne iş yaptığınızı yazarsanız ona göre daha net cevaplar alırsınız.
(Ürün teslimi nasıl alınıyor, parası nasıl ödeniyor, ürün nasıl satılıyor, para nasıl tahsil ediliyor, yurtiçi yurtdışı bağlantıları ile)
 
Üyelik
23 Ocak 2013
Mesajlar
6
Konum
Istanbul
Sayın Zindan,

1- Global bir internet sitesi üzerinden aylık abonman/üyelik ücretleri şirketin paypal hesabından toplanıyor. Bu para da Türkiye'de yer alan HSBC bankası hesabına gidiyor. Bu sitede yurtdışı yurtiçi üyelikler olabilir. Ödemeler de üyelerin paypal hesabından veya paypal aracılığı ile kredi kartlarından alınıyor.
2- Türkiye'deki şirketlerle olan sözleşme bir danışmanlık hizmet sözleşmesi. Türkiye'deki şirketlerin e-ticaret işlerini A'dan Z'ye hallediyor. Karşılığında Türkiye'deki şirketler satışlarından oluşan cirodan bu şirkete pay veriyorlar, bu şirketin banka hesabına ödemeyi yapıyorlar.

Teşekkürler.
 
Üyelik
16 Eki 2012
Mesajlar
16
Konum
ağrı
şahsen,eğer Türkiye vatandaşı ise gelirini beyan edip vergi ödemesi gerekir,
transit ticarette de böyle değil midir?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,300
Konum
İstanbul
2-Amerikadaki şirket Türkiye' de hizmet verdiği şirketlere kdvsiz fatura kesmesi gerekir.Yurtiçindeki firmalar bu hizmetten nerede faydalandığına göre ödedikleri tutar üzerinden stopaj ve kdv tevkifatı yapıp hesaplayıp ödemesi gerekir diye düşünüyorum.
Amerikadaki şirkette Türkiye' ye kestiği faturalar karşılığında Amerika' da kurulu olduğu için Amerikan vergi kanunlarına göre kazancından vergisini öder.
 
Üyelik
23 Ocak 2013
Mesajlar
6
Konum
Istanbul
1-Bu gönderimin satış ile alakası yok ise, vergilendirilmez.


Tam olarak ne iş yaptığınızı yazarsanız ona göre daha net cevaplar alırsınız.
(Ürün teslimi nasıl alınıyor, parası nasıl ödeniyor, ürün nasıl satılıyor, para nasıl tahsil ediliyor, yurtiçi yurtdışı bağlantıları ile)

Sayın Zindan,

Peki bu şirket Türkiye'de kurulmuş bir limited şirket ise ve internet üzerinde kurulu bir siteden aylık abonmanlık/üyelik (satış yok) paraları Türk şirketinin PayPal hesabından birikiyorsa ve PayPal, Türk Şirketinin banka hesabına aktarması durumunda vergi oluşur mu?

Teşekkürler.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Türk Vatandaşı Amerika'da bir LLC (Türkiye'deki karşılığı limited şirketi) şirketi kuruyor ve bu şirket için Türkiye'deki HSBC bankasından bir kurumsal hesap açıyor. Amerikan şirketinin Türkiye'deki HSBC şirket hesabına:

1- Şirketin Paypal hesabından para aktarılmasında
2- Türkiye'de vergilendirilmiş şirketlerin banka hesaplarından para aktarılmasında

Hangi seçeneklerde vergiye mahsus kalır?

Teşekkürler.

Sayın jacobb,

Sorunuzda Türkiye'de bulunan şirket hesabına dediğiniz için diyerek bu şekilde algılyorum ve,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir. Anılan maddenin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde de, Türkiye'de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde ve bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançların, dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun "Dar mükellefiyette vergi kesintisi" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 (2009/14593 sayılı BKK ile) oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde, Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirileceği belirtilmiş, 7 nci maddede de dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edilmesine yönelik belirlemeler yapılmıştır.
nılan Kanunun 85 inci maddesinde, tam mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vereceği, yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratların; mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda ya da Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılacağı belirtilmiştir. 86 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de yurt dışında bulunan şirketinizin şubeniz vasıtasıyla Türkiye'de ticari faaliyette bulunması sonucu elde edilen kazanç dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir.


Şubenizin indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan tutar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacak ve muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Şirketin Türk uyruklu olduğu belirtilen ortağının yukarıdaki hükümlere göre tam mükellef bir gerçek kişi olması halinde, adı geçen şirketten elde ettiği kâr paylarının tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ortağın dar mükellef bir gerçek kişi olması halinde ise Türkiye'de elde edilmiş bir kâr payından söz edilemeyecek ve ortak nezdinde Türkiye'de vergilendirme söz konusu olmayacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesi ile de her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,
-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,
-9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,
-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna edildiği,
-12/2 maddesinde ise; yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;
a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği
hükümlerine yer verilmiştir.İyi Günler,
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,300
Konum
İstanbul
Sayın Zindan,

Peki bu şirket Türkiye'de kurulmuş bir limited şirket ise ve internet üzerinde kurulu bir siteden aylık abonmanlık/üyelik (satış yok) paraları Türk şirketinin PayPal hesabından birikiyorsa ve PayPal, Türk Şirketinin banka hesabına aktarması durumunda vergi oluşur mu?

Teşekkürler.

Türkiye' de kurulmuş bir şirket gelirler-giderleri arasındaki farktan doğan kazançları üzerinden Türk Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir.
PayPal sisteminin işleyişini çok detaylı bilmiyorum, satış yok diyorsunuz ama bir paralar geliyor hesaba? Sonuçta aylık abonmanlık/Üyelik satışı da olsa buradan şirket para kazanmıyor mu? Kazanıyorsa onların da vergisini ödeyecek haliyle...
Bu paraların neye istinaden geliyor, ne için alınınıyor, karşılığında nasıl belgelendiriyorsunuz, bu vb. soruların cevapları sorunuzunda cevabını verdirecektir!
 
Üyelik
10 Ocak 2016
Mesajlar
2
Konum
Denizli
Değerli Üstatlar bazıları kısmen tekrar gibi dursa (zaman geçip kanunlar da değiştiği için) da aşağıdaki sorularıma vakit ayırıp cevap verirseniz çok memnun olacağım.
İnternet üzerinden hizmet verecek, dünyanın her yerinden hizmet veren ve alanların olacağı bir iş kurduk. Ancak Türkiye'deki vergi ve sigorta mevzuatı işi yapmayı çok zorlaştırdı. Bu nedenle ABD'nin vergi avantajlarına sahip eyaletlerinden birisinde bir şirket kurmayı planlıyorum.
1. (ABD'de şirket kuran veya bilgisi olanlar varsa)
a) böyle bir şirket kurmak için Türkiye'de herhangi bir yerden izin almak gerekiyor mu
b) Devlet memuru da böyle bir şirkete ortak olabilir mi, yoksa izin alması gerekir mi
c) ABD'de yaşamayan ve işi de fiilen orada olmaya bizim gibi birileri için ABD'deki şirketin götürü bir vergileme sistemi var mı yoksa bizdekine benzer bir vergi sistemi ile muhatap olacakmıyız.
d) Bu şirket üzerinden fatura kesebilir miyiz, bunun için herhangi bir otoriteden izin almalı mıyız.
e) Faturaların suretlerini saklayıp beyan etmeli miyiz.
2. ABD'deki bu şirketin banka hesabını ülkemizde açabilir miyiz
3. Bu işten kazanılıp, Türkiye'deki bu bankaya gelen para herhangi bir şekilde kanun dışı olarak edilebilir mi
4. Bu para burada vergilendirilir mi
Teşekkürler, saygılar
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sorularınızın bazılarını cevaplayabilirim;

Değerli Üstatlar bazıları kısmen tekrar gibi dursa (zaman geçip kanunlar da değiştiği için) da aşağıdaki sorularıma vakit ayırıp cevap verirseniz çok memnun olacağım.

a) böyle bir şirket kurmak için Türkiye'de herhangi bir yerden izin almak gerekiyor mu. Hayır ABD yasaları geçerli
b) Devlet memuru da böyle bir şirkete ortak olabilir mi, yoksa izin alması gerekir mi Devlet memuru 657 kanun uyarınca ortak olamaz. İzin de alamaz . Yasa zorunlu.
c) ABD'de yaşamayan ve işi de fiilen orada olmaya bizim gibi birileri için ABD'deki şirketin götürü bir vergileme sistemi var mı yoksa bizdekine benzer bir vergi sistemi ile muhatap olacakmıyız. Tamamen ABD vergi yasaları geçerli. Bir bilgim yok.
d) Bu şirket üzerinden fatura kesebilir miyiz, bunun için herhangi bir otoriteden izin almalı mıyız. Tabiki ABD yasaları gereğince geçerli bir şirket kurmalısınız. Kastınız Türkiye ise hayır bir izne gerek yok.
e) Faturaların suretlerini saklayıp beyan etmeli miyiz. Elbette bunun aksi düşünülemez.
2. ABD'deki bu şirketin banka hesabını ülkemizde açabilir miyiz. Hayır bunu kesinlikle yapamazsınız. ABD de geçerli bankada açmak zorundasınız. Ana hesaplar orda olmalıdır. Ek olarak burda da bir hesap açabilirsiniz.
3. Bu işten kazanılıp, Türkiye'deki bu bankaya gelen para herhangi bir şekilde kanun dışı olarak edilebilir mi Kanun dışı olup olmadığı Maliyeyi ilgilendirmez. Ancak Türkiyedeki hesaba gelen paraların vergisini ve kaynağını sorarlar.
4. Bu para burada vergilendirilir mi Kesinlike vergilenir
Teşekkürler, saygılar
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Şub 2016
Mesajlar
1
Konum
izmir
Sorularınızın bazılarını cevaplayabilirim;


Baktığımız zaman çok duyulmamış ve bilinmemiş bir yöntem ya da işletme fikri olabiliyor öte yandan Türkiye’den de bir çok şirketin burada iş yaptığını ya da uluslararası işlerini bu eyalette yürüttüğünü görebilirsiniz.

Kontrol etmek için: https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx adresini kullanabilirsiniz. Buraya aramak istediğiniz şirketin adını yazabilirsiniz özellikle yat şirketlerinin adını oldukça görebilirsiniz.

Neden kısmına geldiğimizde ise Delaware Eyaleti şirket kurulumu için 89 USD gibi bir ücret almakta ve şirketin yapısına göre yıllık 225 USD’den başlayan Franchise Tax almaktadır. Yıllık ödenen ücret genel olarak 225 ya da 300 USD olmaktadır. Buna ek olarak Sales Tax denilen uygulama bulunmamaktadır. Gelir vergisi konusunda ise eğer Delaware sınırları içinde yaşamıyorsanız sizden herhangi bir vergi talep edilmiyor. Bu sebeplerden Vergi Cenneti olarakta anılıyor.

Şirket Kurmak için Neler Gereklidir ?
Şirket kurulumu beyan üzerine yapılmaktadır ve pek bir belge gerekmektedir yani adınızı ve bilgilerinizi siz kendiniz beyan ediyorsunuz.Herhangi bir kimlik bilgisi içeren doküman istenmemektedir. O yüzden şirket kurmak için pasaporta bile ihtiyacınız yok. ABD içinde fiziksel bir yeriniz olmayacaksa mutlaka istenen bir durum söz konusudur. Bu durum “ Registered Agent” olarak bilinir ve şirket kurmak için gereklidir. Peki ne yapar bu Registered Agent ? Siz orda olmadığınız için sizin adınıza gelen belgelere vergi ödemelerine bakar ve bunu size bildirir kısacası şirketinizin “Good Standing” olarak kalmasını sağlar. Ayrıca isterseniz şirket bilgileriniz kesinlikle gizli tutulur. Şirket açarken eğer çok vaktiniz yoksa işler hızlansın derseniz Eyalete ekstra 100 dolar daha verdiğinizde aynı iş günü içinde açabiliyorlar. Ayrıca çok merak edilen bir konu ise bir Amerika adresine sahip olmak zorunda değilsiniz. Şirket kurmak için Amerika’da bulunmak zorunda da değilsiniz.

Örneğin limited şirketi (LLC) kurmak için :
1-) Şirket Adı

2-) İletişim bilgileri

3-) Şirket yönetici(leri) belirtmeniz yeterlidir.

Ayrıca şirketinizi kurduktan sonra çok kolay bir şekilde şirket yöneticilerini ya da şirketin sözleşmesini değiştirebiliyorsunuz ve bu tamamen şirket içinde olan bir durum oluyor dışarıya açıklamak ya da bildirmek zorunda olmuyorsunuz. Yıllık ödeyeceğiniz Franchise Tax adı altındaki vergi de gelirinize göre değişmemektedir.


PAYPAL DAN GELEN PARAYI VERGİLENDİRME SORUNU KALIYOR BİR TEK.... BEN BU KONU HAKKINDA ÖDEV HAZIRLIYORUM BU KONUDA BILGISI OLAN VARSA 1 AY ICINDE PAYLASIRSA SEVINIRIM CUNKU ODEV 1 AY ICINDE HAZIR OLMALI DAHA YENI BASLADIM BILGI EDINDIKCE BURADA PAYLASACAGIM
 
Üst