ücret kesintisi

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
10
mrb
acaba çalışanımızın maaşından ödemesini takiple sorumlu olduğu elektrik faturasının geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme cezasını kesebilir miyiz?
yoksa anca iki günlük ücret kesintisi mi yapabiliriz?
ceza 7 günlük ücretini geçerse işten çıkarabilirimiyiz çıkarırken bu cezayı ödettirebilirmiyiz?
saolun çok teşekkürler.
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
31
ücret kesintisi cezası bölge çalışmadan izin alarak yapılabi

Bildiğim kadarı ile söylüyorum,

- sebep ne olursa olsun, ücret kesintisi cezası direkt olarak uygulanamaz. Bölge Çalışma'dan izin alınması ve kesilen ücretlerin bölge çalışma tarafından yönlendiren fona aktarılması gerekiyor... Bununla ilgili yönetmelik te var. O yönetmeliğe bakmanız lazım.

- ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

maddesine atfen de zarr ücret kadar tutmuyorsa derhal fesih te olmaz.
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın spartacus,

Kod:
Ücret kesme cezası 

MADDE 38. - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. 

  Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz  bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

Kod:
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Kod:
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

yukardaki maddelere göre işlem yapmanız, işçiden en fazla 2 günlük yevmiye kesmeniz (çalışma bakanlığından izin almanız gerekmiyor ama kesintiyi Çalışma Bakanlığı'nın ilgili hesaplarına yatırmanız gerekiyor), işveren haklı sebeplerine uyuyorsa, tazminatsız işten çıkarma hakkınız bulunmakla beraber, haksız bir uygulamada işçinin de iş akti fesih hakkı bulunmaktadır.

Saygılarımla,
 
Üst