turkcell

Ücretin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için diğer ücretler hariç, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.
Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecektir.

2014 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar;

Birden fazla işerenden kesinti yoluyla vergilendirilmişücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işerenden aldılarıücretlerin toplamı 27.000 TL’yi (Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazııtarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşan ücretliler,
--Ücretlerini yabancıbir memleketteki işerenden doğudan doğuya alan hizmet erbabı(istisna kapsamıda olanlar hariç),
--İstisnadan faydalanmayan yabancıelçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
--Maliye Bakanlığıca yılı beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapıanlar,

--Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıa sayıanlar dışıda kalan ücretliler.

Öte yandan dar mükellef gerçek kişler, tamamıTürkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmişolan ücret gelirleri için yılı beyanname vermeyecekler ve diğr gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2014 yılı için bu tutar 27.000 TL'dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 27.000 TL‟yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir

Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aĢıp aĢmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Yapılan açıklamaya ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır. Birinci işverenden alınan ücret
60.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
35.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
25.000 TL
Engellilik indirimi (yıllık) (400X12)
4.800 TL

%14 sigorta primi ve % 1 işsizlik sigortası primi toplamı olan % 15 oranı uygulanarak sigorta kesintisi hesaplanacaktır.
35.000 TL X %15 = 5.250 TL. 35.000 – 5.250 = 29.750 TL
25.000 TL X %15 = 3.750 TL. 25.000 – 3.750 = 21.250 TL
29.750 + 21.250 – 4800 = 46.200 TL
Buna göre, 46.200 TL ücret beyan sınırı olan 27.000 TL yi aştığı için birinci işverenden elde ettiği ücret de dahil olmak üzere 120.000 TL beyan edecektir.
2014 yılında tevkifata tabi olarak birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanı ile ücret geliri ve diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
Örneklerde, ücret ve diğer gelir unsurlarından yıl içinde yapılan gelir vergisi tevkifat tutarları dikkate alınmamış olup; yıllık beyanname ile beyan edilen gelir unsurları ile ilgili olarak yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği tabiidir.
Örneklerde; gelir vergisi hesaplanırken, ücret gelirlerinden %15 oranında sigorta prim ve işsizlik
sigortası prim kesintisi yapıldığı varsayılmıştır.

ÖRNEK 1: Bayan (A), 2014 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret
45.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
16.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
9.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarıÖrnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (16.000 + 9.000
=) 25.000 TL ücretler toplamı 27.000 TL‟lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.


ÖRNEK 2: Bay (B), 2014 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir. Birinci işverenden alınan ücret
35.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
26.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
19.000 TL

Beyan edilecek gelir tutarı
Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (26.000 + 19.000) = 45.000 TL, 27.000 TL‟lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 35.000 TL dahil olmak üzere 80.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.


ÖRNEK 3: Serbest meslek erbabı Bayan (C)‟ nin 2014 yılında serbest meslek kazancının yanında tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri elde etmiştir. Serbest meslek kazancı
50.000 TL
Birinci işverenden alınan ücret
37.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
25.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı Mükellef elde etmiş olduğu serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka beyanname verecektir. Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 27.000 TL‟lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.

50.000 TL


80.000 TLYok


 
Son düzenleme:

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Ferhat üstadım selamlar. Ücretlerin yıllık beyan ile bildirilmesi konusunda AGİ nin durumunu da bizimle paylaşırsan faydalanmış oluruz.
saygılar;
bil_gin
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
AGi lerde yıllık beyanla ilgili bir farklılık yoktur. Zaten ücret geliri olduğu için bordro ile tahakkuk ve ödeme yapılıyor. Bordroda da agiler gösterilecektir.
 
Üyelik
16 Eyl 2014
Mesajlar
25
Konum
istanbul
Bir kişi 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında aylık brüt 10.000 TL maaşla bir işyerinde bordrolu çalışmış olsun. 30.06.2014'te istifa ederek ayrılsın ve 01.07.2014 tarihinde başka bir işyerine başlasın. Buradada maaşı yine aylık brüt 10.000 olsun ve 31.12.2014'e kadar aynı maaşla çalışsın. (ikinci işyerine başladığında kişinin ilk maaşı olan Temmuz bordrosu hesaplanırken vergi dilimi 1. dilim olan %15'ten hesaplanmaya başlanıyor)

Bu kişinin başka hiçbir geliri olmasın. Şimdi bu vatandaş yıllık gelir vergisi beyannamesi mi verecek? Kimsenin beyanname verdiğini düşünmüyorum.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bir kişi 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasında aylık brüt 10.000 TL maaşla bir işyerinde bordrolu çalışmış olsun. 30.06.2014'te istifa ederek ayrılsın ve 01.07.2014 tarihinde başka bir işyerine başlasın. Buradada maaşı yine aylık brüt 10.000 olsun ve 31.12.2014'e kadar aynı maaşla çalışsın. (ikinci işyerine başladığında kişinin ilk maaşı olan Temmuz bordrosu hesaplanırken vergi dilimi 1. dilim olan %15'ten hesaplanmaya başlanıyor)

Bu kişinin başka hiçbir geliri olmasın. Şimdi bu vatandaş yıllık gelir vergisi beyannamesi mi verecek? Kimsenin beyanname verdiğini düşünmüyorum.


Teorik olarak evet verecek. Veren de pek çok kişi var. Tabi kendi kararıdır. İlerde devlet acımasızca geri alabilir.Bir gün bir bakarsınız banka hesaplarına haciz konmuş.....
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Muhtasar ile sgk aylık bildirimlerinin birleştirilmeye çalışmasının bir amacı da bu. Birleştiğinde her bordroluyu muhtasarda ayrı ayrı göstereceğiz. Maliye TC nodan aynı yıl içinde kaç yerden ne kadar maaş alınmış anında tesbit edebilecek.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
967
Konum
İstanbul
Yeni konu açmak istemedim o yüzden buraya devam ediyorum. Gelir Vergisi mükelleflerinin kendisi, eşi ve küçük çocukları adına yapmış olduğu sağlık harcamalarının GVK 89.madde kapsamında bir kısmı vergi matrahından düşürülüyor. Psikolojik destek için alınan faturalar da bu kapsamda değerlendirilir mi?
 
Üst