Vergi Mevzuatı Sorusu Yardım Lütfen

Üyelik
16 May 2011
Mesajlar
107
Konum
istanbul
Murat YILDIRIM, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında 24.000 TL konut kira geliri elde etmiştir. Bununla birlikte bir firmada yöneticilik yapan Murat YILDIRIM, tevkifata tabi olarak iki ayrı işverenden 35.000 TL ve 25.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Murat YILDIRIM, yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira gelirinin yanında birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan 25.000 TL beyan sınırı olan
22.000 TL?yi aştığından ücret gelirlerinin tamamını da beyannameye dahil edecektir.
Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Konut Kira Geliri 24.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL
Kalan (24.000 - 2.600) 21.400 TL
%25 Götürü Gider (21.400 x %25) 5.350 TL
Safi İrat (21.400-5.350) 16.050 TL
Ücret Geliri (35.000 + 25.000) 60.000 TL
Beyan Edilen Gelirler Toplamı (60.000 + 16.050) 76.050 TL
Vergiye Tabi Gelir 76.050 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi* 18.993,44 TL
? 25.02.2011 tarihli ve 75 sıra nolu Gelir Vergisi Sirküleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.


76.050 TL ye kadar tamam da 18.993,44 TL nasıl bulunuyor detay bilgi lütfen
 
Üyelik
7 Ara 2011
Mesajlar
43
Konum
İstanbul
Ynt: Vergi Mevzuatı Sorusu Yardım Lütfen

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin de Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri

2010 takvim yılına ilişkin olup, yıllık gelir vergisi beyannamesinde 50.000 TL'yi aşacak şekilde, ücretle birlikte diğer gelirlerin de beyan edilmesi durumunda, 50.000 TL'yi aşan tutarın ücret gelirine isabet eden kısmına daha düşük vergi oranının uygulanması gerekmekte olup, ücret geliri nedeniyle eksik hesaplanması gereken vergi tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanabilecektir.

Beyannameye dahil edilen tüm gelirlerin toplamından oluşan Vergiye Tabi Gelir (Matrah) üzerinden, tarifenin ücret dışındaki gelirler için geçerli olan vergi oranları esas alınarak gelir vergisi hesaplanacak,
Beyannameye dahil edilen ücret gelirinin, beyan edilen toplam gelir içindeki oranı bulunarak, bu oranın toplam Vergiye Tabi Gelirin (Matrah) 50.000 TL'yi aşan kısmına uygulanması sonucunda ulaşılacak tutara (Bu tutar en fazla 26.200 TL olabilecektir.) %8 oranının uygulanması suretiyle, beyan edilen ücret geliri dolayısıyla toplam vergiden indirilecek gelir vergisi tutarı hesaplanacak
Ücret geliri dolayısıyla eksik hesaplanması gereken vergi tutarının, beyannamedeki tüm gelirlerin toplamından oluşan matrah üzerinden hesaplanan vergi tutarından düşülmesi suretiyle, beyannamede gösterilecek "hesaplanan gelir vergisi" tutarı bulunmuş olacaktır.

i) Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir (Matrah) Üzerinden Hesaplanan Vergi
[((76.050 - 50.000) X % 35) + 11.520] = 20.637,50 TL

ii) Beyan Edilen Ücret Gelirinin Beyan Edilen Toplam Gelir İçindeki Oranı
60.000 / 76.050 = % 78,9

iii) 50.000 TL'yi Aşan Vergiye Tabi Gelirin (Matrah), Beyan Edilen Ücret Gelirine Tekabül Eden Kısmı
[(76.050 - 50.000) X % 78,9] = 20.553,45 TL

iv) Beyan Edilen Ücret Geliri Dolayısıyla Eksik Hesaplanacak Gelir Vergisi
(20.553,45 X %8) = 1.644,28 TL

v) Hesaplanan Gelir Vergisi
(20.637,50 - 1.644,28) = 18.993,22 TL (yuvarlamadan kaynaklanan ufak bir fark oldu)

Kaynak: http://cep.verginet.net/VergiSirkuleriDetay.aspx?tip=1&ID=2087
 
Üst