zirve

Yazılım Firması Basit Usülden Faydalanabilir mi ?

Üyelik
27 Tem 2019
Mesajlar
1
Konum
Antalya
İyi günler.
Şahıs şirketi olarak bir Yazılım ofisi açmak istiyorum.
Ancak öncesinde bilgi edinmek istediğim birkaç konu var:

62.01.01 (Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb))

Bu NACE koduna sahip bir işletme gerekli şartlar sağlandığında basit usülde açılabilir mi ?
Ayrıca eğer basit usül olabiliyorsa muhasebe ödemesi yıllık bir defaya mahsus mu olur ve ilk açılışta tahmini ne kadarlık bir muhasebe ücreti çıkabilir ?

Şimdiden teşekkür ederim cevaplar için.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
Siz basit usul değil gerçek usulde vergilendirilirsiniz. Zira Basit usulue tabi olmanın genel ve özel şartları var.

Örneğin;

1. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

1.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde;

2018 takvim yılı için 7.400 TL, (2019 takvim yılı için 9.000 TL*)

diğer yerlerde;

2018 takvim yılı için 4.900 TL (2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak.*)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

1.2. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL, (2019 takvim yılı için120.000 TL*)

veya yıllık satışları tutarının,

2018 takvim yılı için 148.000 TL, (2019 takvim yılı için180.000 TL'yi aşmaması*)

2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;

* 2019 yılında beyanname verecek olan mükellefler 2018 takvim yılı için geçerli olan tutarları esas alacaklardır.

2018 takvim yılı için 49.000 TL, (2019 takvim yılı için 60.000 TL'yi aşmaması*)

3. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;

2018 takvim yılı için 100.000 TL, (2019 takvim yılı için120.000 TL'yi aşmaması*
 
Üyelik
18 Şub 2021
Mesajlar
2
Konum
Antalya
@ferhat hocam, yapıştırdığınız metinden 62.01.01 nace koduyla basit usul mükellef olunmaz gibi bir sonuç çıkmıyor. Soruyu soran kişi yazılımcı. Dolayısıyla bir şey alıp satmayacak. Bu kişinin teorik olarak evinde çeyizlik nakış işleyen teyzeden bir farkı yok. İkisi de evde oturup el emekleriyle bir şeyler üretiyor.

Bu kişinin geliri ve iş yeri kirası belirtilen sınırlar içinde kaldığı taktirde neden basit usul açamaz açıklayabilir ve yönetmelikteki ilgili maddeye dayandırabilir misiniz? Bu soruyu sorduğum tüm muhasebeci arkadaşlar cevap vermekten kaçınıyor. "Açamaz" e niye açamaz, gerçekten çok merak ediyorum.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/Basit_usul_rehber_2020.pdf bu kılavuzu defalarca okudum. Neden açamaz, cevabı bir türlü bulamıyorum.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,706
Konum
İstanbul
- yazılım yapılmaması ve mevcut yazılımların bilgisayarlara yüklenmemesi,

kaydıyla, sadece bilgisayar bakım ve tamirciliği faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.İlgi (a)' da kayıtlı özelge talep formunda; bilgisayar tamir, bakım hizmeti ve yazılım yükleme faaliyeti dolayısıyla mükellefiyetinizin basit usulde tesis edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

İlgi (b)' de kayıtlı özelge talep formunuzda ise yapmak istediğiniz işin sadece bilgisayar bakımı ve tamiri olduğu belirtilerek özelge talebinizin bu husus dikkate alınarak değerlendirilmesi istenilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulun hududu gösterilmiş olup söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan maddenin (12) numaralı bendine istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşanların 01/01/1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;

"5/a" bölümünde; "Götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerden emtia imalatı ile uğraşanlar, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir. Emtia imalatından; her türlü yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri, her türlü ev ve büro eşyası, makina, alet ve edevat, kalem, kağıt, defter ve kitap gibi her türlü kırtasiye ve malzemesi, topraktan yapılan ev, büro ve inşaat malzemesinin imalatı ile diğer her türlü emtia imalatı anlaşılacaktır. Ayrıca imalatçılar, imal etmiş oldukları emtiayı toptan veya perakende satmaları halinde de bu kapsama gireceklerdir." açıklaması yapılmıştır.

"5/h" bölümünde; anılan Bakanlar Kurulu Kararında 6 grup halinde belirtilen işler dışında kalan işleri yapan mükelleflerin, götürü usulde (01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde) vergilendirilmelerine devam edileceği belirtilmiş bu mükelleflerin ise halı, kilim, şapka, elbise, kundura, alet ve edevat, silah, baston, şemsiye, ziraat aletleri, madeni eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri bisiklet, gözlük, çakmak, kalem, kasa, müzik aletleri ve benzeri nitelikteki aletlerin veya eşyanın tamir işini yapanlar, değirmenci ve satenciler, örgücüler empirime ve yazma baskıcıları ve boyacıları, sipariş üzerine iş yapan terziler, gömlekçi, ayakkabıcı ve şapkacılar; ağaç cilacıları, doğramacılar, kalıpçılar, kalaycılar, kaynakçılar, nalbantlar, soğuk demirci, tesfiye, torna ve frezeciler, dülgerler ve marangozlar, hallaçlar, bacacılar, su tesisat tamircileri, halı yıkayıcılar, kuru temizleyiciler, ütücüler, berberler, il sınırları içinde her türlü nakliye işini yapanlar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları ve çay ocağı işletenler ve benzeri işleri yapanlar olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca;

- Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı genel ve özel şartların topluca taşınması,

- Aynı Kanunun 51 inci maddesinde yazılı faaliyetlerde bulunulmaması,

- Emtia alım-satımı yapılmaması,

- Sarf malzemelerinin (yedek parca ve sair malzemenin) müşterilerinizce temin edilmesi,

- yazılım yapılmaması ve mevcut yazılımların bilgisayarlara yüklenmemesi,

kaydıyla, sadece bilgisayar bakım ve tamirciliği faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
18 Şub 2021
Mesajlar
2
Konum
Antalya
Çeyrek asır önce verilmiş cevaptan mı bu sonuç çıkıyor? O zaman programlama, bilişim sektörü mü vardı. Durun ben hayrına Cimer yoluyla Maliye'ye yazayım, bilgi isteyeyim. Böyle saçmalık mı olur? Basit usul, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, ancak sınırlı sermayeye sahip, el emeğiyle hayatını kazanacak girişimciler için "başlangıçta" harika avantajlar sunuyor. "Sipariş üzerine iş yapan terzi" ile "sipariş üzerine yazılım yazmak" aslında aynı şey. Birinde bilgisayar kullanıyorsun, diğerinde dikiş makinesi.

Öyle bir düzen ki, bismillah deyip başladığında, henüz 5 kuruş kazanmadığın halde para dağıtmaya başlıyorsun. Odasından tut maliyesine, belediyesinden muhasebesine herkes sıraya girmiş (yıllık defter, oda kaydı, belediye ruhsatı, stopaj ve daha aklıma gelmeyen bir sürü gider) durumda, herkes "ver ver" diyor. Bi bırakın "girişimci" denen kişinin cebi üç kuruş görsün, ama olur mu? ver ver ver...

Karşılığında ne alıyorsun? 3-5 yılda bir çöken ekonomi, istikrarsız memleket, kavga, kutuplaşma, elini sallasan dolandırıcıya çarpması, yüksek kiralar. Babadan dededen kalanları yemek için güzel memleket, ama sıfırdan, alın teriyle bir yerlere gelmek bu şartlarda çok zor. Daha doğrusu kumar...

İsveç'te 5 yıl yaşadım. Bu süre zarfında meydana gelen en büyük hadise, belediyenin ırmağa yanlışlıkla zift dökmesi oldu. 6 ay boyunca yer yerinden oynadı. Onlarca kamu çalışanı istifa etti. Burada, aynı sürede bir uzaylıların gelmediği kaldı. Yani "ver ver" ama sen de bana düz bir yol aç arkadaş. İniş çıkış, iniş çıkış ne bu ya yazarken içim sıkıldı. Daha GSS gibi olaylara girmiyorum. Neyse kardeşim, mesleğinize ufak bir dokundurmada bulundum, lütfen alınıp hemen savunmaya geçmeyin. Keşke olsa da saça saça biz de bir şeyler yapabilsek.
 
Üyelik
24 Haz 2020
Mesajlar
19
Konum
Türkiye
Çeyrek asır önce verilmiş cevaptan mı bu sonuç çıkıyor? O zaman programlama, bilişim sektörü mü vardı. Durun ben hayrına Cimer yoluyla Maliye'ye yazayım, bilgi isteyeyim. Böyle saçmalık mı olur? Basit usul, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, ancak sınırlı sermayeye sahip, el emeğiyle hayatını kazanacak girişimciler için "başlangıçta" harika avantajlar sunuyor. "Sipariş üzerine iş yapan terzi" ile "sipariş üzerine yazılım yazmak" aslında aynı şey. Birinde bilgisayar kullanıyorsun, diğerinde dikiş makinesi.

Öyle bir düzen ki, bismillah deyip başladığında, henüz 5 kuruş kazanmadığın halde para dağıtmaya başlıyorsun. Odasından tut maliyesine, belediyesinden muhasebesine herkes sıraya girmiş (yıllık defter, oda kaydı, belediye ruhsatı, stopaj ve daha aklıma gelmeyen bir sürü gider) durumda, herkes "ver ver" diyor. Bi bırakın "girişimci" denen kişinin cebi üç kuruş görsün, ama olur mu? ver ver ver...

Karşılığında ne alıyorsun? 3-5 yılda bir çöken ekonomi, istikrarsız memleket, kavga, kutuplaşma, elini sallasan dolandırıcıya çarpması, yüksek kiralar. Babadan dededen kalanları yemek için güzel memleket, ama sıfırdan, alın teriyle bir yerlere gelmek bu şartlarda çok zor. Daha doğrusu kumar...

İsveç'te 5 yıl yaşadım. Bu süre zarfında meydana gelen en büyük hadise, belediyenin ırmağa yanlışlıkla zift dökmesi oldu. 6 ay boyunca yer yerinden oynadı. Onlarca kamu çalışanı istifa etti. Burada, aynı sürede bir uzaylıların gelmediği kaldı. Yani "ver ver" ama sen de bana düz bir yol aç arkadaş. İniş çıkış, iniş çıkış ne bu ya yazarken içim sıkıldı. Daha GSS gibi olaylara girmiyorum. Neyse kardeşim, mesleğinize ufak bir dokundurmada bulundum, lütfen alınıp hemen savunmaya geçmeyin. Keşke olsa da saça saça biz de bir şeyler yapabilsek.

dediğiniz gibi faydalanması lazım. fakat Türkiye de yazılım sektörüne verilen kıymet 0 bile değil negatif
 
Üst