Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi

Üyelik
23 Ara 2008
Mesajlar
9
iyigünler değerli üstadalarım
yıllık gelir vergisi beyannamesinde bağkur emeklisinin maaşından kesilen sgdp düşülebilirmi bilgi verirseniz çok sevinirim tşk
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Yıllık gelir vergisinde sgdp indirimi

Merhaba ;

Evet düşülebilir.Konu ile ilgili özelge ;
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

TARİH : 09.12.2004
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-89/1
KONU : Sosyal güvenlik destek primlerinin beyannameden indirilip, indirilemeyeceği Hk.
..
İLGİ: ... 2004 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Vergi Dairesinin vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, aynı zamanda S.S.K?dan emekli olduğunuzu belirterek, 4956 sayılı Kanunun 44. maddesi ile değişik 1479 sayılı Kanunun değişik 20. maddesi gereğince ödemiş olduğunuz soysal güvenlik destek primlerini bağkur primi olarak gelir vergisi beyannamenizden indirim konusu yapıp, yapamayacağınızı sormaktasınız.

Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu?nun 24. maddesinde;

"sigortalı sayılacaklar belirlenmiş, (a) bendinde Esnaf ve Sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna uygun olarak kayıtlı olanlar ..."

hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasında ise,

"... Bu kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar kurumca re?sen kayıt ve tescil edilir" hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan; aynı Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında;

"Bu kesenek ve primlerin tümü, yıl içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir."

denilmektedir. Öte yandan, 4956 sayılı Kanunun 44. maddesiyle,

"1479 sayılı Kanunun ek 20. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak maddeye eklenmiştir.

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil bu Kanunun 50. maddesine göre belirlenen 12.gelir basamağının % 10?u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53. maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir ..." hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89. maddesinde;

"Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler.

1. (4697 sayılı Kanunun 7. maddesiyle değişen bent) (07.10.2001 tarihinden geçerli olmak üzere) Beyan edilen gelirin % 10?unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5?ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye?de kain ve merkezi Türkiye?de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.),

Diğer taraftan 110 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış"

bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, 1479 sayılı Kanun gereğince ödemekte olduğunuz sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi

Bu indirilebilir demek oluyor o zaman.
Peki bu sosyal güvenlik destekleme primi bir işveren tarafından ödeniyorsa yani kişi hem serbest meslek erbabı hemde ücret geliri varsa da indirilebilir mi acaba?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi

Benim söyledğim başka şeydi. Şahıs firması kendi gelir vergisi beyanında bağkuru indirdiği gibi sgdp yi de indirir. Ben firmada kardan indirimden söz ediyordum.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık Gelir Vergisinde SGDP İndirimi

SİBEL ' Alıntı:
Bu indirilebilir demek oluyor o zaman.
Peki bu sosyal güvenlik destekleme primi bir işveren tarafından ödeniyorsa yani kişi hem serbest meslek erbabı hemde ücret geliri varsa da indirilebilir mi acaba?

Sosyal Güvenlikte teklik ilkesi esastır. Gelir vergisi mükellefiyeti nedeni ile emekli aylığından bir kesinti yapılıyorsa ayrıca ücretinden bir kesinti yapılamaz.
 
Üst