Yurt Dışı Banka Ödeme Zorunluluğu ?

Üyelik
29 Haz 2013
Mesajlar
23
Konum
mersin
öncelikle selamlar , uluslar arası nakliye yapan bir firma var yurt dışına USD li fatura kesiyor bunun nakit tahsil etme yada banka yada dab ile sınırı ne kadardır her tutarı nakit tahsil edebilir mi ?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
öncelikle selamlar , uluslar arası nakliye yapan bir firma var yurt dışına USD li fatura kesiyor bunun nakit tahsil etme yada banka yada dab ile sınırı ne kadardır her tutarı nakit tahsil edebilir mi ?
Bu işlem doğru değil. Uluslararası nakliyat hizmeti zaten kdv ye tabi değildir. Sehven kesildi ise de mahsubu mümkün değildir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Sayın redd-i masiva,

Yurtdışı fatura bedellerinin nakit tahsilatı için paranın yurda getirilirken gümrükte deklare edilmiş olması gerekir. Bunun haricinde tamamen kambiyo sistemleri içinde ödemeler gerçekleşebilir.
 
Üyelik
29 Haz 2013
Mesajlar
23
Konum
mersin
Bu işlem doğru değil. Uluslararası nakliyat hizmeti zaten kdv ye tabi değildir. Sehven kesildi ise de mahsubu mümkün değildir.
yanlış anladın benim işlemler kdvsiz kafama takılan fatura tutarları bankadan yada döviz alım belgeli değil belge olmadan 40000 usd tutarı nakit olarak kapatıyoruz bunun bir sınırı yada böyle işlem yapmanın cezası nelerdir
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Sayın redd-i masiva,

40.000,-- USD nakten. MASAK'ı araştırın. KDV iadesine sakın başvurmayın.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Sayın Güroy,

Hayır. Bu parayı dışarda bırakıp yurda getirmeyebilirsiniz. Gelen bedel için belgelerinizi bankaya (hazine için) tevdi edip kambiyo hesabınızı kapatmayabilirsiniz. Ancak yurda getireceğiniz ihracat bedellerini ancak ya kambiyo yoluyla yada cebinizde getiriyorsanız gümrükte deklare edip getirmek zorundasınız. Aksi takdirde MASAK ilgilenir.
 
Üyelik
29 Haz 2013
Mesajlar
23
Konum
mersin
Sayın redd-i masiva,

40.000,-- USD nakten. MASAK'ı araştırın. KDV iadesine sakın başvurmayın.
masaklık sorun yok gümrükten açılmış tr beyanları var , sadece parayı nasıl aldın diyorum o ülkede banka yok elden aldım diyor bunun belgesi yok yada nasıl belgelemeli yada kaç dolara kadar elden tahsilat kaç dolara kadar da belgelemesi lazım hadi yurt içi 8000 tl peki yurt dışı ne kadar ?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
100,000 usd ye kadar ülkeye getirme zorunluğu yoktur. Devlet de bunu sormaz.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
D. İHRACAT BEDELİNİN TERKİNİ


T.P.K.K. Hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 91-32/5 sayılı tebliğin 23.maddesi “Terkin” ile ilgili hususları düzenlemiş bulunmaktadır. Bu karar ile ilgili değişiklik 95-32/15 sayılı tebliğ ile 01,01,1996 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Buna göre;
Her bir GB itibariyle USD 50.000 veya eşitine kadar (TRL dahil) tutardaki açık ihracat hesapları ile Türk Eximbank’ca sigorta kapsamına alınan ihracata ait bedellerin süresi içinde tahsil edilmemesi sebebiyle açık kalan ihracat hesapları, anılan bankaca ihraç bedelinin ilgiliye ödendiğinin tevsiki kaydıyla mücbir sebep belgesi aranmayacak, kambiyo müdürlüklerine ihbarı yapılmayarak ve firmaların terkin talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bankalar tarafından terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.
Mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle USD 100.000.- veya eşitine kadar noksanlıklar ile, mücbir sebep belgesi aranmaksızın ihracatçıların bir önceki takvim yılında ve/veya içinde bulunulan yılda gerçekleştirerek alışını yaptırdıkları ihracat bedeli dövizlerin yüzde birine (%1) kadar olan açık ihracat hesaplarıyla ilgili döviz getirme yükümlülüğünü kaldırmaya kambiyo müdürlükleri yetkilidir.
Yukarıda belirtilen miktarların üstündeki terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, Hazine Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılacaktır.
İhraç bedelinin kısmen ve USD ’den farklı bir döviz cinsinden tahsil edildiği işlemlerde, ihracat bedeli ve USD 50.000 DAB tarihindeki TCMB kur veya çapraz kurundan (pariteden) alışı yapılan döviz cinsine çevrilerek, ihracat bedelinden alışı yapılan döviz tutarının hesabı terkin edilecektir.
Firmalar, terkinle ilgili başvurularını bankalara yapacaklardır. Bankalar kendi yetkilerini aşan işlemleri başvuru tarihinden sonra 10 iş günü içinde ilgili kambiyo müdürlüğüne yazılı olarak ileteceklerdir.
Terkin edilen ihracat bedeli dövizlerin bilahare yurda getirilerek alışının yapılmasının talep edilmesi halinde, (tahsil süresi dışında olsa dahi) karşılığı TRL ’ler ilgililerine serbest kurdan ödenecektir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Sayın redd-i masiva,

Ben size MASAK'ı inceleyin dedim. Siz masaklık sorun yok dediniz. Sizin yaptığınız işleme "Kara Para Aklamak" denir çünkü paranın kaynağı belli değil. MASAK'ın üstünde durduğu sorun da bu. 5000.-- TL üzerindeki para hareketlerinin tamamı da ayrıca bankalar tarafından MASAK'a bildirilmek zorunda buda ek bir not. Yurtiçindeki para hareketlerine dahi sınır konmuşken yurtdışı para hareketlerinin bukadar serbest bırakılmış olması mümkün mü. İhracat ve Kambiyo rejiminde değişiklikler yapılmış olsada paranın yurda getirilmesi için Kambiyo veya Beyan yollarından birini seçmek zorundasınız. Malın ihracatında sorun yok orasına hiçbirşey söylemedim zaten. Mesele paranın tahsilinde, ancak böyle devam ederseniz ihracatınız da incelenir o ayrı.

Sayın Güroy,

32 sayılı kararnameyi yıllardır ezbere bilirim. Ancak düzenlemeler bununla bitmiyor. Halen yürürlükte olan başka düzenlemeler de var. Kısaca bahsettiğim paranın yurda getirilmesi meselesini düzenleyen genelgeyi de aşağıya olduğu gibi alıyorum. Önemli bölüm koyulaştırılmıştır; Bu bölüm sizi de ilgilendiriyor redd-i masiva.İHRACAT VE İTHALAT GENELGESİ
Hazine Müsteşarlığı
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
B.02.1. HZN.0.09.01.01
SAYI :2009-GNL-1
TARİH :23.07.2009
1.İHRACAT
İhracat bedellerinin tahsili
1.1.İhracat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karara ilişkin 2008/32-34 sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından buna ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ihracatçı ile ithalatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre firmaların yazılı beyanına istinaden döviz veya Türk Lirası olarak tahsil edilir.
Ödeme şekilleri
1.2.İhracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde “Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin Ödeme” şekillerine göre tahsil edilir.
Döviz Alım ve Satım Belgeleri
1.3.Bankalarca yapılan işlemler sırasında Merkez Bankasınca belirlenen esas ve usuller dikkate alınarak, döviz alım belgesi (DAB), döviz satım belgesi (DSB) ve Türk parası transfer belgesi (TPTB ) düzenlenir.
İhracat bedellerinin tasarrufu
1.4.1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve anılan Karar’a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ çerçevesinde ihracat bedeli dövizler ilgililerce serbestçe tasarruf edilebilir. Bu bedellerin döviz tevdiat hesaplarına alınması veya Türk Lirasına çevrilerek kullanılması mümkün bulunmaktadır. İhracat bedelinin Türk Lirasına dönüştürülmesi halinde bankalarca DAB düzenlenir. Bankalarca ihracat alışı talep eden ihracatçı firmalardan başka bir belge aramaya gerek kalmaksızın sadece firma beyanı ile gümrük beyannamesine (GB) ilişkin bilgilerin DAB'a yazılması mümkün bulunmaktadır. Türk Lirası üzerinden yapılan ihracatta firmanın talep etmesi halinde DAB düzenlenebilir. Ancak, özel fatura ile yapılan ihracatta Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görüş ve talimatlarına göre hareket edilmesi gerekmektedir.
1.4.2.Döviz alışının ihracat bedeli olarak yapılmasının talep edildiği hallerde bankalarca dövizin yurtdışı kaynaklı olması şartı aranır.
1.4.3.Yabancı taşıtlar ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taşıtlara ihracat rejimine göre verilen yağ, yakıt, temizlik maddeleri ve kumanyaya ilişkin mal bedelinin, Türkiye’de yerleşik alıcı firmalar tarafından yurt içinden yapılan havalelerle ödenmesi halinde bu ödemenin ihracat bedeli olarak kabul edilmek suretiyle aracı bankalarca alışının yapılması mümkündür.
1.4.4.Serbest bölgelerden gelen ihracat bedeli ile ilgili DAB istenilmesi halinde bu dövizlere ilişkin ihracatın serbest bölgelere yapıldığına ilişkin firmaların yazılı beyanı aranır.
İhracat bedelinin tahsili
1.5.1.İhracat bedeli;
-bankalar aracılığıyla havale şeklinde,
-İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce efektif olarak,
-İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce çek olarak,
-Kredi kartı ile
tahsil edilebilir.
1.5.2.İhracat bedeli Türkiye’deki bankalarca yurt dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerden karşılanabilir.

1.5.3.İhracat bedelinin, ihracatçı adına açılacak DTH'ye alınması ve bu hesaptan kısmen veya tamamen ihracat bedeli olarak alışının yapılması mümkündür.
1.5.4.İhracatçı firmanın vekili bulunan kişi veya firma adına yurt dışından gelen dövizlerle açılan DTH'lerden, vekaletnamenin ihraçtan önce düzenlenmesi şartıyla vekili bulunulan ihracatçı firma adına veya imalatçı/tedarikçi firma adına ihracat bedeli alışı yapılabilir.
İhracat bedelinin efektif olarak tahsili
1.6.1. Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük müdürlüklerince onaylı Nakit Beyan Formu (NBF) ile yapılır.
1.6.2. NBF konusu efektifin ihracat bedeli olarak alışının yapılabilmesi için;
-NBF’nin “Geliş Sebebi” bölümünde efektifin kaynağının “İhracat” olduğunun açıkça belirtilmesi,
-NBF’yi ibraz eden şahsın kimlik tespitinin yapılması,
-ihracatçının yazılı beyanının aranılması
gerekir.
NBF’de kayıtlı efektif tutarının tamamen DAB’a bağlanması halinde, NBF aslının ilgilisine iade edilmeyerek bankalar tarafından alıkonulması, kısmen bağlanması halinde ise, NBF aslı üzerine DAB’a bağlanan tutara ilişkin not düşülerek fotokopisi alındıktan sonra aslının ilgilisine iade edilmesi gerekir.
1.6.3. Bankalara tevdi edilen NBF’de kayıtlı efektifler, ilgililerce bankaya satılabilir veya yurt dışındaki alıcı veya Türkiye’deki ihracatçı firma adına açılan DTH’ye alınabilir. DTH’ye alınan bu dövizlerin daha sonra ihracatçı firma adına alışı yapılabilir. NBF’de kayıtlı efektif tutarının tamamen DTH’ye alınması halinde, NBF aslının ilgilisine iade edilmeyerek bankalar tarafından alıkonulması, kısmen alınması halinde ise, NBF aslı üzerine DTH’ye alınan tutara ilişkin not düşülerek fotokopisi alındıktan sonra aslının ilgilisine iade edilmesi gerekir.

1.6.4. Bankalarca, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış bedeli efektiflerin alışında NBF ibrazı aranmaz.
1.6.5. İlgililerce havale olarak gelen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya alış işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılır.
İmalatçı/tedarikçi adına DAB düzenlenmesi
1.7.1.İmalatçı ya da tedarikçi tarafından yazılı olarak talep edilmesi durumunda imalatçı ve/veya tedarikçi adına gelen dövizin alışı yapılarak ihracat bedelinin TL karşılıkları imalatçı ve/veya tedarikçi firmalara ödenirken DAB aracı ihracatçı adına da düzenlenebilir.
1.7.2.Aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirilen ihracata ilişkin bedelin imalatçı ve/veya tedarikçiye döviz olarak temlikinden sonra tahsil edilmesi halinde, imalatçı veya tedarikçi tarafından söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak alışının yapılmasının talep edilmesi halinde bu dövizlerin ihracat bedeli açıklaması ile imalatçı ve/veya tedarikçi firma adına alışı yapılabilir.
İhracat alacağının iskonto edilmesi
1.8.İhracat alacağının iskonto edilmesine ilişkin talepler uluslararası bankacılık uygulamaları çerçevesinde poliçe, bono, vadeli akreditif vb karşılığında yerine getirilir. İhracatçı tarafından döviz veya TL olarak düzenlenen poliçe, bono, vadeli akreditif iskonto tarihindeki uluslararası para piyasasında geçerli faiz oranları dikkate alınarak yurt içindeki veya dışındaki bankalara iskonto ettirilebilir. Vadeli ihracat alacağının yurt içi bankalarca iskonto edilmesi işlemlerinde fon kaynağının yurt içi bankalardan sağlanması nedeniyle ödemenin yabancı para (YP) değil, Türk Lirası (TL) üzerinden yapılması gereklidir.
Faktoring işlemi
1.9.1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 11 inci maddesinin 11 inci fıkrasına göre, bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracatçıların doğmuş veya doğacak alacaklarının devralınması suretiyle ihracatçılara döviz üzerinden fon kullandırılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, bankalar ve faktoring şirketlerince faktoring sözleşmesine istinaden ihracatçılara yabancı para veya Türk Lirası üzerinden ödeme yapılabilir.
1.9.2.İhracat bedelinin faktör kuruluşun yurt içi kaynaklarından ödenmesi halinde faktoring sözleşmesinin bankaya ibrazı üzerine, ihracat bedeli dövizler yurda getirildiğinde, faktör kuruluşun GB’nin tarih ve sayısı ile üzerinde temlik notu bulunan faturanın tarih ve sayısını içeren yazılı talimatına istinaden DAB ihracatçı firma adına veya imalatçı/tedarikçi adına düzenlenebilir.
Mahsup
1.10.1.İhracatçının, ithalat bedelleri ve görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ile yurt dışından sağladıkları döviz kredilerinin (faizi dahil) kısmen veya tamamen mal ve/veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi (ihracat bedelinin TL’ye çevrilmeden) herhangi bir süre kısıtlaması olmadan bankalarca gerçekleştirilebilir. Aracı ihracatçı tarafından yapılan ihracatta ihracat bedeli ihracatçının onayıyla imalatçının veya tedarikçinin döviz ödemelerinde kullanılabilir.
1.10.2.Firmalarca talep edilmesi halinde DAB/DSB düzenlenebilir. Bu durumda işlem yapan bankanın döviz alış kuru uygulanabilir.
1.10.3.Peşin dövizler mahsuben ödemede kullanılamaz.
2.İTHALAT
İthalat bedelleri
2.1.İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya TL olarak ödenir.
Ödeme şekilleri
2.2.İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin Ödeme”şekillerine göre gerçekleştirilir.
İthalat bedellerinin ödenmesi
2.3.1.İthalat bedelleri;
-Banka kaynaklarından,
-İthalatçıya ait DTH’den,
-Kredi kartından,
-İthalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
-Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden
karşılanmak suretiyle ödenebilir.
2.3.2.Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.
2.3.3.Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
2.3.4. İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.
2.3.5. Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.
2.3.6. Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren yazı verilebilir.
2.3.7.Vadeli akreditif, kabul kredili ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, firmaların beyanına istinaden görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir.
Üçüncü ülkelerdeki bankalar nezdinde akreditif açılması
2.4. Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların DTH’lerinden karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.
Faktoring işlemleri
2.5.Türkiye'de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.
Transit Ticaret
2.6.Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.
 
Son düzenleme:

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Kevork bey;


Detaylarla uğraşırken bazen işin özünü kaybediyorsuz gibi geliyor. Siz benim yazdığım dayanağı bir inceleyin isterseniz.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Sayın Güroy,

Yok hayır ben konuyu sadece arkadaşımızın sorunu üzerine geliştirdim. Daha önce de getirilmesinin serbest olduğunu yazmıştım. Kambiyo kapatması 100.000.-- USD ile ilgili. Başta da MASAK'ı inceleyin KDV iadesine sakın başvurmayın diye de kısa ve öz bir cevap yazmıştım. Ayrıca Talha hocanın yazısı da arşivimde mevcuttu.

Temelde serbest olsa da iş bukadar basit değil. Çünkü ihracat alacakları dağ gibi büyüyor bilançolarda, sorasını yazmayayım.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Arkadaş fatura kesmiş, vergisini ödemiş.Kdv iadeside almadığını düşünürsek bunun neresi MASAK ?? Gümrük çıkış beyanı var,fatura var.

Üstadın dediği gibi 100.000 üzeri işlem olmuşsa o zaman sıkıntı olur oda incelenirse tabi.elden alınan tahsilatla kasayı şişirmişsen,o zaman incelenme şansın yüksek olur.Şimdi torba yasada çıktı onunda sorunu çözüldü


Felaket tellallığına gerek yok bu kadar :))
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,495
Konum
İstanbul
Arkadaş fatura kesmiş, vergisini ödemiş.Kdv iadeside almadığını düşünürsek bunun neresi MASAK ?? Gümrük çıkış beyanı var,fatura var.

Üstadın dediği gibi 100.000 üzeri işlem olmuşsa o zaman sıkıntı olur oda incelenirse tabi.elden alınan tahsilatla kasayı şişirmişsen,o zaman incelenme şansın yüksek olur.Şimdi torba yasada çıktı onunda sorunu çözüldü


Felaket tellallığına gerek yok bu kadar :))

Sayın yeterlilik,

Yazdıklarımızın hepsini okumalıydınız. Söylediklerimizi anlayamamışsınız. İhracatı yapıp vergiyi ödemek herşeyi çözmüş olmak anlamına gelmez. Siz ihracat bedellerini makbuz kesip tahsil edin. Sonra ben vergimi ödedim diye kendinizi savunursunuz. Felaket tellallığını o zaman anlatırlar.

Bir yorum yapmadan önce konuyu eni konu bilip bilmediğinizi araştırın. Hiç olmazsa yayınladığım genelgenin koyulaştırılmış alanlarını ve sorulan sorunun temelini doğru inceleseydiniz. Böyle çalakalem yorum yazılmaz.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Sayın kevork,bu konuları çok süper bilirim diye bir iddiam yok,kimsede tam anlamıyla bilemez.Bilgi deryadır ancak yazdıklarınızla forumdaşın sorununu çözmüş olmuyorsunuz.Bir anda kara para olaylarına girdiniz.Sayın admin cevabını çok güzel özetlemiş. Bu kadar karmaşıklığa gerek yok bence. Sizin verdiğiniz bilgilerde çok güzel ancak şu anki konuyla ilgisiz...

Neden bu kadar emin konuşuyorum çünkü mükellefim bu konuya benzer inceleme geçirdi sonuç özel usulsüzlük.....
 
Üst