turkcell

Yurtdışında Şubeye Transit Ticaret

Üyelik
28 Ocak 2013
Mesajlar
66
Konum
şehir
İyi günler;

Bir firmanın, Türkiye'de mükellef olan bir müşterisinin yurt dışında bulunan şubesine (Irak) transit ticaret kapsamında KDV'siz mal satması mümkün müdür?

Yani bizim firmamız malı yurt dışından alacak ve hiç Türkiye sınırlarına sokmadan yine yurtdışında şubesi bulunan bir Türk firmasının şubesine malı teslim edecek. Bu işlem transit ticaret kapsamına girer mi? (Normalde malı yurt dışında bir ülkeden alıp yurtdışında başka bir ülkedeki firmaya göndermek transit ticaret kapsamda olduğu düşünüldüğünde)

Alıcı firmanın merkezi Türkiye'de dolayısıyla vergi dairesi ve vergi no'su var. Bu durumda e-fatura uygulaması nasıl olacak?

Teşekkürler...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,

Ekteki özelgede de görüleceği üzere Transit ticaret kapsamında değerlendirilir.
Transit ticaret kapsamında fatura düzenlediğinizden kanaatimce e-fatura kesilmesine gerek yoktur.

Ayrıca dikkat etmeniz gereken, bu tutarlar (transit ticaret KDV kapsamına girmediğinden) KDV beyannamesinde beyan edilmeyecektir. Form BA-BS de ise göstermeniz gerekmektedir.

Yurt dışından alınan malın antrepodan, merkezi Türkiye\\\\\\\'de bulunan
Türk firmasının yurt dışındaki mükellefiyetsiz şubesine satışında KDV istisnası hk.


Tarih
03/02/2011
Sayı
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-2009-14001-89-55
KapsamT.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup
Müdürlüğü)

Sayı

:​
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-2009-14001-89-55

03/02/2011​
Konu

:​
Yurt dışından alınan malın antrepodan, merkezi Türkiye'de bulunan Türk
firmasının yurt dışındaki mükellefiyetsiz şubesine satışı.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurt dışında bulunan bir firmadan faaliyetinizle ilgili malzeme aldığınız, almış olduğunuz malzemelerin antrepoya geldiği, bu malzemelerin antrepodan merkezi Türkiye'de bulunan, bir Türk şirketinin Libya'daki mükellefiyeti olmayan şubesine gönderildiği, söz konusu işlemin transit ticaret olarak değerlendirildiği ve malzemeler millileştirilmediğinden katma değer vergisi (KDV) hesaplanmadığı, ancak antrepodaki mallar için merkezi Türkiye'de bulunan şirket adına ve adresine fatura düzenlendiği belirtilerek, KDV yönünden Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 16/1-c maddesine göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar KDV den istisnadır.

Gümrük Kanununun 84 ve devamındaki maddelerde transit rejimi, 93 ve devamındaki maddelerde ise gümrük antrepo rejimi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ihracat yönetmeliğinin 4/n maddesinde yasal tanımına da yer verilen transit ticaret; mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılması veya yurt dışında/serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.

Buna göre, Firmanız tarafından yurt dışından getirilerek gümrük antreposuna konulan ve ... yetkililerine antrepoda teslim edilen mallar millileşmediğinden, bu teslim Kanunun 16/1-c maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır.

Öte yandan, ... tarafından firmanızdan gümrük antreposunda teslim alınan malların Libya'daki şubesine gönderilmesi Kanunun 16/1-c maddesine göre transit rejimi kapsamında KDV den müstesna olacaktır.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Son düzenleme:
Üyelik
28 Ocak 2013
Mesajlar
66
Konum
şehir
Sayın Şükrü Ergül,

Öncelikle verdiğiniz cevap ve paylaşmış olduğunuz özelge için çok teşekkür ederim.

KDV beyannamesinde beyan edilmeyeceğini, BA-BS'de bildirileceği hususunu bilmekteyim ancak e-fatura düzenlemenize gerek yok derken faturalandırmanın nasıl yapılması gerekir?
 
Üst