131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.

Üyelik
28 Eki 2009
Mesajlar
1
Herkese merhaba,

Firmamda ortaklar banka kanalıyla dövizli olarak devamlı şirkete para alışverişinde bulunuyor. Şirketimin ödenmiş öz sermayesi 4.000.000 TL alınan ve verilen paralar en yüksek 7.000.000 TL seviyesine yükseldi.

Fakat dövizli olarak alınıp verilen paralar bunun 1.500.000 TL karşılığına tekabül ediyor.

Şimdi benim sormak istediğim şey geçiçi vergi dönemlerinde kur farkı hesaplarken bunları gidere atabilirmiyim.

benim bildiğim örtülü sermaye var ise 3 katını aşan kısım k.k.e.g atılabiliyor. bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: 131-331 Hesabında Dövizli Borçların kur farklarıngider yazılıp yazılmayacağı hk.

Sn caparzoni,

KVK, Madde 11 ve Madde 12 sorunuzun cevabını teşkil etmektedir. Ayrıca odanın bu konuda bir sürküsü var, ondan da alıntı yaptım size.

Kabul edilmeyen indirimler

Kanun Ad KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
Madde No 11
Kapsam
(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.


.
.

Madde No 12
Örtülü sermaye
Kapsam
(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
.
.

SİRKÜLERDEN ALINTI...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE İLİŞKİSİ

İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara, ferdi işletmelerde işletme sahibine bir yıl içinde ödenmesi planlanmış bulunan senetli ve senetsiz borçları 331- Ortaklara Borçlar, bir yıldan uzun sürede ödenmesi planlanmış bulunan senetli ve senetsiz borçları ise 431- Ortaklara Borçlar hesaplarında izlenir.
Tekdüzen hesap planı içerisinde 33- Diğer Borçlar, 43- Diğer Borçlar; grupları içerisinde yer alan borçların tamamı işletmenin esas faaliyet konusu dışında ve herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş borçları kapsar. Dolayısı ile bu gruplar içerisinde yer alan hesapların da tamamı ticari değildir.
MSUGT?lerini takip ederek bilançonun pasifinde yer alan 331 ve 431- Ortaklara Borçlar hesaplarını Tekdüzen Hesap Planı?ndaki açıklama ve işleyişine uygun olarak muhasebe yapanlar doğal olarak ? örtülü sermaye? konusuna doğrudan muhatap olabileceklerdir. Çünkü adı geçen hesaplar temettü ödemeleri hariç ortaklardan işletmeye ödünç (borç) verme ve benzeri işlemlerde kullanılmaktadır ki bu durumda örtülü sermaye gündeme gelir. Nitekim;
KVK?nun 12.Maddesindeki hükme, özellikle sermaye şirketleri ve bu şirketlerin ortakları açısından baktığımızda, limited, anonim ve eshamlı komandit şirketlerin ortaklarından temin ederek işletmede kullandıkları borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte dönem başındaki öz sermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılacağı açık bir şekilde belirtilmektedir.
Bunun dışında, 12.Maddenin gerekçesinde de ifade edildiği gibi ?örtülü sermaye kapsamı dışına çıkarılan bir borçlanma, transfer fiyatlandırması açısından normal koşullar altında değerlendirilecek ve transfer fiyatlandırması işlemleri için bir istisna teşkil etmeyecektir. Yani şirket ortağına bir faiz ödemediği ve bu faizi gider olarak da kaydetmediği halde aynı paranın emsal faizi hesaplanarak GVK?nun 86/1-c Maddesindeki sınırı aşması durumunda ortaktan bu miktarın Menkul Sermaye İradı olarak beyanı istenebilecektir.
IV- SONUÇ
1-) 131 ve 231 kodlu hesaplar kullanılarak ortaklara borç para kullandırıldığında, ortak bu parayı nasıl banka veya bir finans kurumundan temin ettiğinde faiz ödüyorsa, işletme de ortaklarına kullandırdığı paralara faiz hesaplamalı ve gelir olarak kayıt etmelidir.
2-) Diğer taraftan, tersi durumda yani ortaklardan borç para alındığında her şeyden önce işletmenin dönem başındaki öz sermayesinin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılacaktır. Bunun yanı sıra işletme ortağından aldığı borç paralar için faiz hesaplamasa bile kullandığı paranın emsal faizi hesaplanarak ortaklar açısından Menkul Sermaye İradı olarak beyanı istenebilecektir. Bir borçlanma kanunen örtülü sermaye kapsamı dışına çıkarılabiliyor ancak bu transfer fiyatlandırması açısından bir istisna teşkil etmiyor. Ancak, her şeye rağmen 331 ve 431 hesaplara faiz yürütülüp yürütülmeyeceği Maliye Bakanlığı tarafından kesin ve net olarak açıklanması gerekmektedir.
3-) Bilanço?nun Aktif ve Pasif?inde yer alan tüm hesaplar göz önüne alınarak işletmenin sermaye ihtiyacı belirlenmeli, buna uygun sermaye artışı yapılarak 331 ve 431 hesaplar sıfırlanmalı ve varsa 131 ve 231 kodlu hesaplar derhal tahsil edilmelidir.
4-) Gelir vergisine tabi işletmelerde ortaklar cari hesaplarının kanunen pek bir önemi yoktur. Bu işletmelerdeki işletme sahibi veya ortaklar işletmenin parasını çekip kullanabilirler. Ancak işletmeye devamlı olarak hesabı verilemeyen büyük miktarlarda para koymaları işletme sahip veya ortakları için sıkıntı yaratabilir.
 
Üst