2.el araç alım satım galerileri

Üyelik
11 Haz 2008
Mesajlar
111
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar merhaba.Bazı mükelleflerimize 2.el araç aldıkları büyük bayilerden araçların %1 kdvli faturaları geliyor.biz bu zamana kadar kdv yi indiriyorduk fakat bazı mali müşavir arkadaşlar kdv yi indirmeden maliyete atman gerekir diyorlar.sonuçta galericiler kdv kanunda belirtilen faaliyetleri kısmende olsa binek araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi diye ibare var bu dayanarak kdv yi galerilerde indiriyoruduk sizce bi yanlışlık yok degil mi?
 
Üyelik
11 Haz 2008
Mesajlar
111
Konum
İSTANBUL
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

dostum zaten galericilerde indirilmeli mi yoksa indirilmemeli diyorum yukarıda biz zaten indiriyoduk bazıları indiremezsin galericilerde diyor
 
Üyelik
17 Nis 2009
Mesajlar
49
Konum
zonguldak
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

yanlış bir uygulama....İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşanlar otomobil alımında ödedikleri kdv'yi indirim konusu yapamazlar.Maliyet veya gider konusu yapılır.kdv mad.30.(otomobil kiralayanlar, taksi iletmeleri ve sürücü kursları indirim konusu yapabilir.)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

Şimdi burada konuya 2 açıdan bakalım, galerici bu otomobili ne için alıyor, satmak için. Peki bu otomobil galerici için nedir? Cevap ticari maldır(emtiadır). Malum KDV Kanunun 30/b'ye göre faaliyet konusu binek otomobillerin tamamen veya kısmen işletilmesi olanlar hariç ödenen KDV indirim konusu yapılamıyor. Kanun lafzında bu belli,ancak Kanunun 30/b maddesinin gerekçesine baktığımızda amacın özel otomobillerin muvazaalı şekilde işletmeye sokulmasını engellemenin amaçlandığını görüyoruz.
Bu yaklaşıma göre KDV indirilebilir.

Diğer taraftan Gelir İdaresi 10.01.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.0155/5528-2528 sayılı Özelgede tam aksi yönde görüş açıklamış,ancak ben daha önce belirttiğim gerekçelerle bu özelgenin doğru olmadığını düşünüyorum. Muktezanın ilgili kısmı aşağıda;

"Kullanılmış binek otomobillerinin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunulması halinde, alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 KDV hesaplanacak, satıcı mükellef değilse alış KDV?ye tabi olmayacaktır. Alışta KDV ödenmişse indirim konusu yapılmayacak gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır. Bu araçların satışında ise alış sırasındaki KDV?nin durumuna bakılmaksızın % 1 KDV uygulanacaktır.?
 
Üyelik
11 Haz 2008
Mesajlar
111
Konum
İSTANBUL
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

evet aslında bu işin ticaretini yapanların beyanname verenlerin mantıken kdv yi indirmesi gerekiyor.ama kanunda boşluk var.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

Bu konu çok tartışmalıdır. Her iki uygulamayı savunanlarda mevcuttur. Ancak GİB Maliyet veya gider yazacaksın diyor. Satarken de %1 KDV uygulayacaksın diyor.

GİB'in verdiği 10.01.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.0155/5528-2528 sayılı Özelge' de şöyle yazmaktadır.
2- Kullanılmış binek otomobillerinin satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirildikten sonra satışa sunulması halinde, alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak % 1 veya % 18 KDV hesaplanacak, satıcı mükellef değilse alış KDV?ye tabi olmayacaktır. Alışta KDV ödenmişse indirim konusu yapılmayacak gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır. Bu araçların satışında ise alış sırasındaki KDV?nin durumuna bakılmaksızın % 1 KDV uygulanacaktır.?
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

Başlık oto alım satımında kdv oranı hk.
Tarih 13/07/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü







Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209

13/07/2011

Konu

:

oto alım satımında kdv oranı





İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, oto alım-satım faaliyetinde bulunduğunuz, nihai tüketiciden faturasız aldığınız binek ve ticari araçlar için gider pusulası düzenlenmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile %1 ya da %18 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulamak suretiyle aldığınız otomobillerin satışında uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde, ticaret ve sanat erbabından maddede bentler halinde sıralanan şekil ve suretle çalışanların gelir vergisinden muaf olduğu ve ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile bu işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacağı ve muaflığın, 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde ise, kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış olup, maddenin 13 numaralı bendine göre; "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

a) ...

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır.) için % 10,"oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan diğer mal alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, esnaf muaflığı kapsamında olmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden diğer mal alımı yapmanız durumunda, gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte, ancak ödeyeceğiniz bedel için düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan "kullanılmış" deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre,

- %1 ya da %18 KDV hesaplanarak aldığınız ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobillerin satışında %1 KDV uygulanması gerekmektedir. 87.03 tarife pozisyonunda yer almayan araçların satışında ise %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

-Söz konusu araçların tarafınıza satışında satıcının mükellef olmaması halinde alış KDV'ye tabi olmayacaktır.

-Alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak ödemiş olduğunuz %1 veya %18 KDV'yi indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır. İndirilemeyen bu tutar gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

-Başkasına ait binek otomobillerin satışında teslim satıcı ile aracı arasında gerçekleşmekte olup bu satışlara aracılık etmeniz nedeniyle komisyon vb. adı altında aldığınız bedeller %18 oranında KDV'ye tabi olacak ve tarafınızdan beyan edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,063
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

Merhaba ;

Konu ile ilişkin bir özelgeyi paylaşmak istedim.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Tarih :17.10.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /1837
Konu : Oto galerisi olarak faaliyet gösteren mükellefin komisyon usulü ya da noter senediyle kendi adına aldığı araçların satışında KDV oranı hk.
Sn; .........................................
İlgi : ............ tarih ve ...........kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, oto galerisi işletmeciliği işinizden ötürü .............. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ..................... vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, iş yerinizde iki ayrı şekilde satış yapıldığı, bunlardan birinin komisyon usulü diğerinin ise noter senediyle kendi adınıza satın aldığınız araçları daha sonra sattığınızdan bahisle, söz konusu araçların alım ve satımında uygulanması gereken katma değer vergisi oranları hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28?nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki Kararın 1?inci maddesinde; Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiş, aynı maddenin 5?nci fıkrasında; (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyiminin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kararnameye ekli I sayılı listenin 9?uncu sırasında; ?Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

?Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)? denilmektedir.

Öte yandan, 06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Kararname eki Kararın 2?inci maddesinde; ? Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre, binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.?hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak indirebilecekleri, 30 uncu maddesinin (b) fıkrasında da ; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi`nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamaların birlikte değerlendirilmesi durumunda;

-Dilekçenizde belirtildiği gibi, faaliyetleriniz gereği gerek komisyon usulü ile ve gerekse kendi adınıza satışını yaptığınız araçların kullanılmış binek otomobilleri ve diğer araçlar şeklinde sınıflandırılarak, kullanılmış binek otomobillerinin %1, diğer araçların ve ayrıca satılan araçlarla ilgili aldığınız komisyon tutarlarının %18 oranında,

-Söz konusu araçlardan kullanılmış binek otomobillerinin alımı sırasında uygulanması gereken katma değer vergisi oranın belirlenmesinde kullanılmış binek otomobillerinin satıcılarının konumunun dikkate alınarak faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerden; iktisap ettikleri 31.12.2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra satışının gerçekleştiriliyor olması halinde satış bedeli üzerinden % 1 oranında, bu şartların oluşmaması durumunda genel oranda ( %18), faaliyetleri tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi dışında olan vergi mükelleflerinden iktisap edilecek kullanılmış binek otomobillerinin ise % 1 oranında,

katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan; münhasıran satmak üzere satın alınan ve işletmenizde kullanmadan (demirbaşlara dahil edilmeden) satılan ikinci el binek otomobillerinin alışı sırasında yüklenilen KDV?nin genel hükümlere göre indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üyelik
9 Eyl 2009
Mesajlar
93
Konum
kocaeli
Ynt: 2.el araç alım satım galerileri

CEMDEDE ' Alıntı:
yanlış bir uygulama....İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşanlar otomobil alımında ödedikleri kdv'yi indirim konusu yapamazlar.Maliyet veya gider konusu yapılır.kdv mad.30.(otomobil kiralayanlar, taksi iletmeleri ve sürücü kursları indirim konusu yapabilir.)

Bu konuda uzun süre araştırma yaptım. Ve maliyeden aldığımız yazıdan da aldığımız sonuç şudur ki; binek otomobillerin alışında ödenen kdv indirim konusu yapılamaz ve gidere yahut maliyete atılır. Satışta da %1 kdv ile satılır.
 
Üst