3568 sayılı kanun değişimi ile geçici kurulun durumu ne oldu?

Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
32
arkadaşlar araştırdım ama cevabını bulamadım.md.19 da 50. madde 1. fıkranın n bendinde yer alan sınav komisyonu ve geçici kurul ibaresi yerini sınav komisyonları ibaresi aldığı yazıyor.
yani şimdi geçici kurul müessesesi bitti mi
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: 3568 sayılı kanun değişimi ile geçici kurulun durumu ne oldu?

MADDE 19 ? 3568 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan ""Serbest Muhasebecilik",", ""Serbest Muhasebeci","; 3 üncü maddesinde yer alan "serbest muhasebeci"; 45 inci maddesinde yer alan "Serbest muhasebeciler,", "serbest muhasebecilerin ve", "serbest muhasebecilik,", 46 ncı maddesinde yer alan "serbest muhasebeciler," ibareleri madde metinlerinden çıkarılmış; "20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yılda bir defa" ibaresi "üç yılda bir" şeklinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek" ibaresi "üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek" şeklinde, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "her yıl" ibaresi "üç yılda bir" şeklinde, 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri," ibaresi "Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla" şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "yeminli mali müşavirler" ibaresinin "en az beş yıl süreyle yeminli mali müşavirlik yapmış olanlar" şeklinde, 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "12/4, 13, 15/4, 43/1, 43/2, 44 ve 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine" ibaresi "12/4, 13, 15/4, 41/2, 43/1, 43/2 ve 45 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası hükümlerine" şeklinde ve 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "sınav komisyonları ile geçici kurulun" ibaresi "sınav komisyonlarının" şeklinde değiştirilmiştir.
 
Üyelik
14 Eki 2008
Mesajlar
32
Ynt: 3568 sayılı kanun değişimi ile geçici kurulun durumu ne oldu?

ogün bey teşekkür ederim ama sorum şuydu;yalnızca ibaremi değişti yada geçici kurul tarih mi oldu yani smmm ve ymmlik geçici kurulu ile degerlendirme ve sınav komisyonlarının kurulumu yönetmeliği tarih mi oldu?
şimdiden teşekkür ederim
 
Üst