turkcell

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
E bildirge sistemi giriş menüsüne ilgili teşvik başvuru ekranı eklenmiş. Genelge de bugün yarın çıkacak herhalde..

E-Bildirge ekranına giriş yaptıktan sonra ?4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? linkine tıklandığında uygulama ayrı bir pencerede açılacaktır. Uygulamaya sadece e-Bildirge ekranından ulaşılabilmektedir.
 
Üyelik
11 Ocak 2011
Mesajlar
431
Konum
İstanbul
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Yalnız şimdi açtım meslek kodu uygun değildir gibi bir yazı çıkıyor şimdi bildirge vereceğim bir sorun olur mu?

Teşvikten yararlanmadan kişinin normal tahakkuk ettirsem?
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

"İşe giriş bildirgesindeki meslek kodu teşvik kapsamında değildir" uyarısı veriyor bütün meslek kodları için.Sistem henüz tam anlamıyla hazır değil galiba genelgeden sonra hazır olacak.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

evet bendede aynı uyarıyı veriyor. Bekleyelim bakalım , ne olacak.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Bir de teşvik şartlarına göre ortalama sayısı değişken olacak, yani her işe giren için işe giriş tarihinden önceki 6 ayın ortalaması alınacak.Uygulamada en zor kısmı bu galiba.GEÇİCİ MADDE 10-

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,

uygulanır.

Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.?
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Sistem daha tam anlamıyla çalışmıyor beklemek lazım biraz daha.

Arkadaşlar birde benim anlamadığım birşey var.Bu ortalama olayını tam kavrayamadım.Yeni aldığımız kişinin ortalamayı yükseltmemesi veya azaltmamasımı gerekiyor? Yani ortalamayı hiç etkilememesimi lazım?

"aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları"
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Teşvikten yararlanacağınız personel için işe giriş tarihinden önceki 6 ayın ortalamasının üzerinde personel sayınızın olması lazım. Örnek, önceki 6 ay (10, 9, 10, 11, 10, 11) ortalaması 10 ise, Mart ayında 1 kişi işe aldınız sayınız 12 oldu ise ortalamanın üzerine çıktığınızdan dolayı işe alınan kişi gerekli şartları taşıyorsa teşvikten faydalanabilirsiniz.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

E bildirge üzerinden ilgili menüden girildiğinde inceleme aktif hale gelmiş görünüyor..
Son altı ay içinde çalışmışsa uyarı veriyor, hizmet dökümü istemeye gerek olmayacak. Ayrıca işkurda işsizlik kaydı ve işkurun kurslarına katılımı varsa otomatik olarak teşvik sürelerini belirliyor. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ve mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için eğitim bilgilerini girdiğinizde işe girişindeki meslek koduyla uyuşuyorsa teşvik sürelerini bu maddelere göre ayarlıyor sistem. En sonda da faydalanacağımız kişiler için teşvik sürelerini de belirten barkodlu bir döküm veriyor. Biraz uğraştırıcı ama daha kontrollü olmuş.
 
Üyelik
21 Tem 2008
Mesajlar
109
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

peki arkaaşlar benim 15.03.2011 de işe giren bir personelim var sistemden teşvik onayladım . mart ayı aylık bildirgeyi vereceğim. acaba hangi kanun kodunu seçmem lazım
 
Üyelik
6 Mar 2009
Mesajlar
41
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

öncelikle herkese fikirleri ve paylaşımları için teşekür ediyorum.

benimde bu konuda takıldığım yerler var turizm de çalışan personel için düz belgesi olmayan ama yaş durumları da uygun olan kişiler için nasıl bir seçim yapmamız gerekiyor.
 
Üyelik
12 Mar 2009
Mesajlar
40
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Eğer 5921 de yaptıklarını bundada yaparlarsa hiç kimse yararlanamaz!
Şöyle ki kişi alındığı anda ortalama işçi sayısının üstünde olması dışında birde çalıştığı dönem içinde de işe girmeden önceki altı aylık çalışan sayısının üstünde olmasını istiyor. bunu her personel için kontrol etmek imkansız. Hele ki teşvik süreleri 2 yıl ile 4.5 yıl gibi uzun sürelerken daha da imkansız!

Benim bir müşterime yazı geldi sgkdan düzeltin bildirgelerinizi diye. Sebepte, 5921 den yararlanırken 2 ay sonra işten çıkan işçiler yüzünden devam eden aylarda 5921 den yararlanamazmışım.

Halbuki kanun metninde sadece işe giriş şartları mevcut.
 
Üyelik
12 Mar 2009
Mesajlar
40
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

bu bölüm pazartesi gününe açılmayacak belli.
kanundan yararlananlar için ne yapmak lazım?
sgk elden başvuru alıp bir kod açıyormu? yoksa bu ay güme mi gitti?
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Aynı şekilde bizde girdiğinde şartları taşıdığından 5921-4447/G.M-9 a göre Aylık bildirgeleri verdik. Her ay her ay takibi ayrı bir iş, sistem uyarması gerekirdi. / Ayrıca 10. Mad. ilgili gelen teşvik , 9. Mad. Teşviki kaldırdımı Mart Bildirgelerini beklettik. bu gün son şimdi denedim. 5921-4447/G.M-9 a göre seçtim tahakkuk fişine baktım onaylamadım. önceki aylar gibi İşveren payı indirimli olarak görünüyor. bu uygulama devam edecekmi yoksa 10.Mad. ile gelen teşvikten sonra uygulanmayacakmı anlamadım ?
 
Üyelik
12 Mar 2009
Mesajlar
40
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

ekran açılmış. ama pek sağlıklı çalışmıyor
Kişinin ortalama çalışan sayısının üstünde olup olmadığını doğru hesaplamıyor. Bilginiz olsun. Girişi yapılan her kimse teşvik şartlarını yaş yönünden kontrol edip teşvik süresini gösteriyor. İşten çıkış tarihi ile ilgilide herhangi bir bilgi yok.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Diğer teşvik türleri için de %5 lik indirimle birlikte tahakkuk alınmakta..
 
Üyelik
12 Mar 2009
Mesajlar
40
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Bu arada sigortalı giriş ekranı açılmış ama kanun maddelerinde 4447 10.madde ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani bu ay güme gitti Sgk sayesinde.
 
Üyelik
25 Nis 2011
Mesajlar
1
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

arkadaslar acil bıse sorcam ..... ben 10 adet işcı gırısını 01.04.2011 de normal işe gıriş ekranından yaptım .... nasıl olcak sonucda 25.02.2011 den sonra gırdıler ...
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

mur224 ' Alıntı:
Bu arada sigortalı giriş ekranı açılmış ama kanun maddelerinde 4447 10.madde ile ilgili herhangi bir şey yok. Yani bu ay güme gitti Sgk sayesinde.

Kanun maddelerine 06111 Sayılı Kanun eklenmiş.
 
Üyelik
21 Tem 2008
Mesajlar
109
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

gerçekten zahmet olmuş sgk ya. lutfetmişler 6111 açmakla biraz erken oldu
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

Biz mart ayını gönderdik çoktan. Önümüz aya kaldı artık. Ama yine de beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Sanırım hala bi genelge çıkmadı. Ne zaman yayınlayacaklar çok merak ediyorum. Sonra yanlış bir şey yaparız , bunu niye yanlış yaptınız diye basar bunlar cezayı. Pek güvenmiyorum açıkcası ???
 
Üst