turkcell

5 Yılı Dolmuş Geçmiş Yıl Zararlarının Kapatılması

Üyelik
5 Ara 2009
Mesajlar
36
Şirketimizin 2004 yılı zararı 12110,31, 2005 yılı zararı 24811,83 tl dir. 2009 yılında da zarar... 2004 yılı zararının kapanış muhasebe kaydını nasıl yapacağız? İyi çalışmalar
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

ortaklara atabilir veya varsa yasal yedekler kullanılabilinir
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

O şekilde kalsa da olur değil mi? İlla bir hesaba atmak zorunda değiliz sanırım
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

Tabiki aslında en iyisi kalmasıdır çünkü gerçek budur o yılda zarar vardır
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,304
Konum
İstanbul
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

5 yılı geçti diye geçmiş yıl zararlarını kapatmak diye bir şey söz konusu olamaz.
-Olduğu gibi, şirket var olana kadar kalır.
-Geçmiş yıl karları ile mahsuplaştırırsınız.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

Geçmiş Dönem Zararları Ticaret Kanununun 324. Maddesinde belirtilen Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması durumunu yaratacağından şirket sermaye artırımına gitmeli veya Geçmiş dönem zararlarının ortaklar tarafından karşılanması gerekmektedir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

MEMET ORHAN ' Alıntı:
Geçmiş Dönem Zararları Ticaret Kanununun 324. Maddesinde belirtilen Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması durumunu yaratacağından şirket sermaye artırımına gitmeli veya Geçmiş dönem zararlarının ortaklar tarafından karşılanması gerekmektedir.


Evet sermaye artışında mahsup edilebilir ya da ortaklar c/h na aktarılabilir. Geçmiş dönem dağıtılmayan karları varsa mahsup edilebilir.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

TTK?nın 324. maddesi anonim şirketler için düzenlenmiş olmakla birlikte, TTK?nın 546. maddesi hükmünün atfı ile limited şirketler için de uygulanmaktadır. TTK?nın 546. maddesi hükmüne göre limited şirketlerde, ?esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuşsa, yahut şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise anonim şirket hakkındaki 324. madde hükmü tatbik olunur.?

Limited şirketlerde sermayenin karşılıksız kalması demek 3 ve 4 hesapların 5 hesabı geçmesi mi demek ? Yoksa 1+2+5 i geçmesi mi demek ?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

Esas Sermayenin Yarısı Kaybedilmiş Demek

Sermaye 50.000
Özsermaye.....20.000

Demek ki %60 lık bir Azalma Olmuştur
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
2
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

merhaba,
geçmiş yıl zararlarının 5 yıl içinde kapatılması uygulaması diye bir kavram yoktur.

"bilançoda yer alan geçmiş yıl zararları" ancak arkadaşların dediği şekilde bu zararların sermayenin karşılıksız kalması vs durumlarda artırımı aşamasında gündeme gelebilir.

"mali zarar" niteliğinde olan ve kurumlar vergisi beyannamesinde (veya geçici vergilerde) mahsup edilen geçmiş yıl zararının 5 yıl içinde indirilme şartı vardır. eğer 5 yıl içinde indirilemezse, indirim hakkı ortadan kalkar. bu indirim esnasında adeta ilk giren ilk çıkar mantığından hareketle, ilk mali zarar önce mahsup edilir. örneğin,

2001 : 100
2002 : 200
2003 : 150
2004 : 90
2005 : 80

bunlar kurumlar vergisi beyannamelerinde kesinleşmiş vergi karşılığı hesaplandıktan yani matraha ilave ve indirimler hesaplandıktan sonra ertesi yıla devreden geçmiş yıl zararları olsun.
diyelim ki 2006 yılında da kar elde ettiniz. beyannamede ticari karınız da 250 olsun. ilk önce 2001 yılında oluşan 100 zararı mahsup edeceksiniz, kalan 150 yi de 2002 yılı zararı olan 200 den düşeceksiniz ve 2002 yılı ile ilgili olarak 2007 de mahsup edilmek üzere 50 tutarınız kalacak.
ancak buradaki en önemlihusus mahsup edilecek zararın ticari zarar (bilançodaki) DEĞİL, mali zarar olmasıdır.

iyi günler
 
Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
74
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

peki,

2001
2002 zararlarını mahsup ettik kardan

kurumlar vergisi beyannamesini doldurken geçmiş yıl zararlarına o yılın bilançosundaki zararı mı yazacağız, mahsuptan sonra kalan (örneğin 50) tutarı mı yazacağız?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,883
Konum
ADANA
Ynt: 5 yılı dolmuş geçmiş yıl zararlarının kapatılması

Sn.burus geçmiş yıl zararlarını tasfiye etmiş bile olsanız, kurumlar verg.beyannamesine tasfiye edilmeden önceki tutarı yazacaksınız. Yalnız verdiğiniz örnekteki yılların zararlarını 2009 beyannamesinde indirim hakkınız geçmiş.
 
Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
492
Konum
İzmir
Şirketin bir önceki yıl zararı çıkmışsa ve kanunen kabul edilmeyen giderden dolayı vergi ödediyse bu zararı ne yapmam gerekiyor.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Genel kurulda karar alınarak ortaklardan tahsil, kar dağıtımda düşmek gibi seçenekleriniz var.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Şirketin bir önceki yıl zararı çıkmışsa ve kanunen kabul edilmeyen giderden dolayı vergi ödediyse bu zararı ne yapmam gerekiyor.

Sayın dolap,
Rutin şartlarda belirttiğiniz bir durum çıkması çok nadir.Sizin sunduğunuz tablo'ya göre K.K.E.G'ler incelemeye girmesi kaçınılmazdır.K.K.E.G'ler içerisinde vergi kesintisi ve beyan edilmeyen vergiler mevcut ise incelemede cezalı tarh olarak dönecektir.

VUK madde 30/4
(2791 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) "Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır." (2365 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen fıkra) Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir.

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine imkan vermiyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa,

İlgili kanun maddesine göre eleştireye mahal vermemek adına ilgili K.K.E.G'ler detaylı alt tali hesaplarda takip etmeniz gerekir.

KVK madde 9/1-1

(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır: a) Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.
1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

KVK madde 11/1-d
(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi
ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.

Sizin sorunuzda ticari zarar oluşmuştur / mali yönden bir zarar söz konusu değildir.

Muhasebe kaydınız,

580 hesap borç
591 hesap alacak

olması gerekir.

İyi Günler. 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Genel kurulda karar alınarak ortaklardan tahsil, kar dağıtımda düşmek gibi seçenekleriniz var.


Bu durum aslında sık raslanan bir olaydır. Firma ticari olarak zarar etmiştir ama ama KKEG ler nedeniyle mali kar çıkmaktadır. Sonuçta bialnçoda gürünen bir ZARAR olucaktır.
Bunu ilerki yıllarda eritebilirsiniz.
 
Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
492
Konum
İzmir
Bu durum aslında sık raslanan bir olaydır. Firma ticari olarak zarar etmiştir ama ama KKEG ler nedeniyle mali kar çıkmaktadır. Sonuçta bialnçoda gürünen bir ZARAR olucaktır.
Bunu ilerki yıllarda eritebilirsiniz.

İleriki yıllarda eritirsiniz derken nasıl eritebilirim? Ne yapmam gerekiyor.

Sayın Demiral zararım dediğiniz gibi 580 hesapta zaten. Ben bundan sonrası için yani bu 580 hesap kalacakmı yoksa ne yapmam gerekiyor onu soruyorum.
 

Selin Gülgün

Katkı Sunan Üye
Üyelik
20 Ağu 2007
Mesajlar
209
Konum
ankara
ticari zarar varken KKEG nedeniyle zararınız, mali kara dönüşüp vergi ödemişseniz;
bilançoya yansıyacak net zararınız (591) vergi karşılığı kadar artmış olması lazım.
sonuç itibariyle bu zararda 580 nolu hesapta kalacak. Bişey yapmanız gerekmiyor.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
İleriki yıllarda eritirsiniz derken nasıl eritebilirim? Ne yapmam gerekiyor.

Sayın Demiral zararım dediğiniz gibi 580 hesapta zaten. Ben bundan sonrası için yani bu 580 hesap kalacakmı yoksa ne yapmam gerekiyor onu soruyorum.
Bir sonraki yıl bu zararı kapatacak kadar kar ederseniz kapatırsınız. Yahut genel kurul kararı alıp zarar tutarını ortakların cari hesaplarına borç yazar kapatırsınız.
 
Üst