780 Finansman Giderleri Hakkında ?

Üyelik
15 Ocak 2016
Mesajlar
24
Konum
izmir
780 Finansman Giderleri Hakkında ?
1-) 780 Finansman Giderlerinin tamamını gider olarak kardan düşemiyoruz şeklinde bir şey duydum. Ben bir önceki çalıştığım yerde 780 hs. Tamamını gider olarak aynı zaman da kardan düşüyordum bunun farkını sorduğumda bana m.müşavirimizin açıklaması buranın kapasite raporu yok o yüzden 780 hs.hepsini kardan düşemiyoruz diye bir açıklama yaptı. Bende bunun netleşmesi için soruyorum.doğrumudur ? Gerekçesi ne olabilir ? Kanunda mevzuatta yeri var mıdır? İnternette araştırdım ancak tatmin edici bir şey bulamadım…
2-) Kapasite raporu alırsak 780 hesabın tamamını gider gider olarak kardan düşebilecek miyiz?
3-) Örneğin; Kapasite Raporumuzu aldık ve Raporda firma % 80 Kapasite ile çalışıyor şeklinde yazıyor diyelim, peki o zaman 780 Finansman Giderlerinin % 80’ ini mi gider olarak yazıp kardan düşeceğiz, Kalan % 20 lik Kısım KKEG mi olacak ?
4-) Başka gider hesapları içinde böyle bir şey söz konusu mudur ?
5-) İşleri gereği Kapasite Raporuna hiç ihtiyaçları olmayanlar 780 Finansman Giderlerinin tamamını gider olarak kardan düşebilecekler mi?
Yarımcı olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar… :)
 
Üyelik
5 Ocak 2016
Mesajlar
99
Konum
Kayseri
eskiden finansman gider kısıtlaması adında bir uygulama vardı ancak sanırım 2004 yılında kaldırıldı. Sizin bahsettiğiniz husus da bundan ibarettir. bu uygulama kaldırıldığından şu an itibariyle finansman giderlerinin tamamını gider olarak dikkate alabilirsiniz. onun için kapasite raporunu falan kafanıza takmayın. Başka gider hesapları için de böyle bir kısıtlama söz konusu değil. kolay gelsin....
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
961
Konum
İstanbul
eskiden finansman gider kısıtlaması adında bir uygulama vardı ancak sanırım 2004 yılında kaldırıldı. Sizin bahsettiğiniz husus da bundan ibarettir. bu uygulama kaldırıldığından şu an itibariyle finansman giderlerinin tamamını gider olarak dikkate alabilirsiniz. onun için kapasite raporunu falan kafanıza takmayın. Başka gider hesapları için de böyle bir kısıtlama söz konusu değil. kolay gelsin....
Şuan da finansman gider kısıtlaması yok lakin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 11. madde i bendini incelemenizi öneririm.
 
Üyelik
15 Ocak 2016
Mesajlar
24
Konum
izmir
Yanıt için tşk ler, yazdığınız gibi 5520 - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve Madde 11 Kabul edilmeyen indirimler olan aşağıdaki bölümü okudum ancak net bir anlam çıkaramadım;
(6322 sayılı kanunun 37.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 01.01.2013)i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Örnek verecek olursam bunu mu demek istiyor;
Şirketin Kullandığı Yabancı kaynakları Toplamı : 500.000 TL
Şirketin Öz Kaynakları Toplamı : 400.000 TL olsun
--------------------------------------------------------------------------
Öz Kaynakları Aşan Kısım : 100.000 TL ise
Yukarıdaki kanunun (i) bendindeki % 10 luk oranı uygularsam 100.000 TL x % 10 = 10.000 TL

(Şirketin yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere) Finansman giderleri 50.000 TL olsun
Yani 50.000 TL - 10.000 TL = 40.000 TL olan tutar mı finansman gideri olarak değerlendirilebiliyor ?
Sonuç olarak 10.000 TL lik kısım KKEG midir ?
Yardımlarınız için şimdiden tşk.ler, iyi çalışmalar
 
Üyelik
5 Ocak 2016
Mesajlar
99
Konum
Kayseri
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 11. madde i bendindeki bu düzenlemenin uygulanabilmesi için yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır. bu nedenle de finansman gider kısıtlaması uygulanmamaktadır.
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
961
Konum
İstanbul
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 11. madde i bendindeki bu düzenlemenin uygulanabilmesi için yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır. bu nedenle de finansman gider kısıtlaması uygulanmamaktadır.
üstat bende uygulanıyor demedim. her an uygulanabilir demek istedim.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

6322 sayılı yasa ile 1.1.2013 tarihinden itibaren kısaca;

1. Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasının Kapsamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/9 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1. maddelerine göre finansman gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakların öz kaynakları aştığı durumda söz konusu olacaktır."
2. Ayrıca söz konusu Kanun hükmüne göre yapılan bu yeni düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.
3. Ancak şu ana kadar Maliye Bakanlığınca uygulama esaslarına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Bu itibarla Maliye Bakanlığı’nın konuyu genel tebliğ bazında ele alarak çıkaracağı bir genel tebliği ile uygulamanın usul ve esaslarını belirlemesi beklenmektedir.

Bu satırları 2013 yılından bu yana yazıyorum. Ünlü bir sözle bitireyim. "Garp Cephesinde yeni bir şey yok."
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,227
Konum
Manisa
Ek; Maliyenin nasıl olacağına dair açıklama yapmasından önce bakanlar kurulunun oranı belirleyen karar alması gerekiyor.
 
Üst