800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri

Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
40
Konum
Ankara
İşyerinin jeneratörü için bir kaç kere mazot alınmış ve bu alımların karşılığında yasal limit olan 800 TL`nin üzerinde yazar kasa fişi alınmış. Benzin istasyonuna "siz 800 TL üzerinde nasıl fiş kesiyorsunuz?" diye sorduğumda "biz pompadan kaçağı önlemek için kesiyoruz" dediler. Ben bu yazar kasa fişlerini yani 1.200 TL-1.400 TL olan fişleri nasıl işleme alacağım ve benzin istasyonunun böyle bir şey yapmaya (800 TL üzeri yazar kasa fişi kesmeye) yasal dayanağı var mı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üyelik
28 May 2014
Mesajlar
1,015
Konum
istanbul
İlk olarak birşey soracağım yakıtı ne için aldığınız araç için almadınız heralde, İlgili firmadan fatura istemeniz halinde tutarı 0,01 kuruş olsa dahi vermek zorunda. Karşı firma ilgili satışında sehven düzenlendi diye vergi dairesine bildirmek zorunda diyebiliyorum. Siz ise ilgili fişi işleme alamazsınız (bildiğim kadarıyla yok hükmündedir.).
 
Son düzenleme:
Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
40
Konum
Ankara
İlk olarak birşey soracağım yakıtı ne için aldığınız araç için almadınız heralde, İlgili firmadan fatura istemeniz halinde tutarı 0,01 kuruş olsa dahi vermek zorunda. Karşı firma ilgili satışında sehven düzenlendi diye vergi dairesine bildirmek zorunda diyebiliyorum. Siz ise ilgili fişi işleme alamazsınız (bildiğim kadarıyla yok hükmündedir.).

İşyerinin taşrada bir atölyesi var oradaki elektrik kesintileri için jenaratöre dönem dönem mazot almışlar ve atölyedeki fişler merkeze çok geç ulaştığı için alınışı sürecinde fatura isteme gibi bir durum olmadı. Bundan sonrası için uyardım ama elimde 900 TL, 1.0000 TL 1.200 TL ve 1.400 TL olmak üzere toplam 4.500 TL tutarında yazar kasa fişi var. Fişin üzerindeki telefon numarasından benzin istasyonu ile görüştüğümde "pompalarda kaçak olmasın diye bizim cihazlar sınırsız fiş kesebiliyor" dediler.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,227
Konum
Manisa
Akaryakıt istasyonlarının ökc entegre pompa ile yaptıkları satışlar için ft sınırı yoktur. Bu ökc verilen fişler fatura niteliğindedir.
 
Üyelik
12 Haz 2014
Mesajlar
1
Konum
balıkesir
akaryakıt ökc satışlarında fatura düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır özellik durumlar hariç

İşyerinin jeneratörü için bir kaç kere mazot alınmış ve bu alımların karşılığında yasal limit olan 800 TL`nin üzerinde yazar kasa fişi alınmış. Benzin istasyonuna "siz 800 TL üzerinde nasıl fiş kesiyorsunuz?" diye sorduğumda "biz pompadan kaçağı önlemek için kesiyoruz" dediler. Ben bu yazar kasa fişlerini yani 1.200 TL-1.400 TL olan fişleri nasıl işleme alacağım ve benzin istasyonunun böyle bir şey yapmaya (800 TL üzeri yazar kasa fişi kesmeye) yasal dayanağı var mı?

68 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ

::Mevzuat::
1- Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğin(2) 1/d bölümünde, mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak uygun görüldüğü açıklanmıştı.

Ancak, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması ile ilgili uygulamanın başlamasıyla birlikte Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerin gider belgesi olarak kullanılmasında tereddüte düşüldüğü, söz konusu fişler alınmakla beraber satış tutarının fatura düzenleme haddini (2006 yılı için 520,00.-YTL) aşmamasına rağmen araç sahip veya sürücülerinin ödeme kaydedici cihaz fişi yerine fatura verilmesinde ısrar ettikleri, bu durumun istasyon işletmelerinde mükerrer belge düzenlenmesi nedeniyle muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve iptal edilen belgelerin istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafazasında ilave iş yükü getirdiği ve zaman kaybına neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu hususlar dikkate alınarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ...”, 3 numaralı bendinde ise “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ...” Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmaktadır.

Anılan hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında düzenlenecek (üzerinde “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir.
 
Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
40
Konum
Ankara
Hepinize teşekkür ederim. İlk defa karşılaştığım bir uygulama olduğu için ben de şaşırdım doğrusu.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Öncelikle yukrda yapılan açıklama ve dayanaklar içinyine gözden kaçan ÖNEMLİ bir konuya dikkat çekmek isterim. Mevzuatın bukadar hızlı değiştiği bir ortamda yol gösterirken de çok dikkatli olmak gerekir.

Öncelikle hatırlamak gerekir ki diğer tüm KDV tebliğlerinde olduğu gibi 68 sayılı KDV tebliğinin de artık bir hükmü yok çünkü yürürlükten kaldırıldı. Elimizde uygulamaya yön veren sadece tek bir tebliğ var o da "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ" ki yürürlülük tarihi de 1.5.2014'dür. Demekki bu tarihten itibaren ilgili tebliğ hükümleri yürürlülüktedir. 68 sayılı tebliğ hükümleri ancak bu tarihe kadar Yasal Dayanak olabilir. Yeni tebliğde ise Akaryakıt İstasyonları'nın uygulaması için aynı şartların geçerli olduğuna dair bir uygulama başlığı yok. Bu nedenle aşağıdaki bölümün gözönüne alınması gerekiyor. Aslında da çok doğru çünkü bu tarihten itibaren Yeni Nesil ÖKC kullanımı da devreye girdi.

Yukarda açıkladığım nedenler ve aşağıdaki yeni Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde 68 sayılı tebliğde yapılan tanımlamalara istinaden işlem yapmak mümkün değildir. ( Bu konuda yeniden bir düzenleme yapılana veya tebliğde yayınlanması beklenen taslağa böyle bir ekleme yapılana dek )

5. İndirimin Belgelendirilmesi
3065 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin indirilebilmesi için aşağıda sayılan iki şartın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
a) Vergi, alış faturası veya benzeri vesikalar ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmeli,
b)Söz konusu vesikalar,vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedilmelidir.
Diğer taraftan, KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indireceklerdir.
Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu vesikalar arasında sayılan perakende satış fişleri fatura verme zorunluluğu dışındaki işlemlerde kullanıldıklarından ve fatura nizamına ilişkin şartları taşımadıklarından, indirimin belgelendirilmesinde kullanılamazlar. Bu nedenle perakende satış fişlerinde KDV’nin ayrıca gösterilmesi zorunlu olmayıp, vergili bedelin tek tutar halinde ifade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak farklı vergi oranlarına tabi malları birlikte satanlar, vergili fiyat içindeki KDV’nin hesaplanabilmesi bakımından, perakende satış fişi üzerinde satılan malın tabi olduğu vergi oranını ayrıca belirtirler.
204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;"Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir."
Ayrıca, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır."
açıklamalarına yer verilmiştir.
KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödemekaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de indirim konusu yapılamaz.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,227
Konum
Manisa
Kevork Simkeşyan KDV tebliği ne alaka? ÖKC ile ilgili tebliğ halen yürürlükte.
 
Üyelik
6 Ağu 2014
Mesajlar
4
Konum
balıkesir
Üstadım öncelikle 68 seri nolu KDV tebliği değil söz konusu tebliğ 68 seri nolu KDV mükelleflerinin ödeme kaydedici cihaz kullanmaları hakkında kanunla ilgili genel tebilğ dir. bu nedenle KDV genel uygulama tebliği bu tebliği kaldırmamıştır. Bu tebliğ Akaryakıt satışı yapan firmalarda ödeme kaydedici cihaz ve belge düzenini düzenlemektedir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Tüm hukuk sistemlerinde bir genel prensip vardır. Çakışma halinde öncelikle yeni eskinin, özel bir mevzuat varsa o da genelin yerine geçer.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

İfade etmekte eksik kalmışım. Asıl önemli olan Yeni Tebliğde ortaya konan belge düzenidir. Dikkat ederseniz PSF ve ÖKC fişleri ile ilgili keskin bir açıklama var. Küçük çaplı fatura kesmeye değmeyecek otopark fotokopi gibi belgeler kabul ediliyordu. Şimdiki açıklamada 800 TL üst sınıra kadar hak tanınmış, (kanımca faturada yer alaacak bilgilerin var olması kaydıyla) buna dikkatinizi çekerim. Yeni Uygulama şu anda oncelikli. Ben düzenlemenin yeniden kaleme alınması gerektiği kanaatindeyim. tebliğin yürürlük tarihinden sonra.
 

Benzer konular

Üst