turkcell

Aile hekimleri stopaja tabimi

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

Aile hekimleri verdikleri işleri kiralarının stopajından dolayı muhtasar vermeleri gerekiyormu.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Aile hekimleri stopaja tabimi

Sayın muhasebe,

eski sağlık ocakları şimdi aile hekimi olarak değiştiya, onlar işyerleri için kira ödemesi yapıyorlar. Onların stopaja tabi olup olmadığını soruyorum.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Aile hekimleri stopaja tabimi

abdsis ' Alıntı:
Merhaba,

Aile hekimleri verdikleri işleri kiralarının stopajından dolayı muhtasar vermeleri gerekiyormu.

İşyeri işleri karıştırdı.

Özel işyerleri kiralanıp aile hekimliği yapılıyor demek ki. Konuyu tam bilmiyorum araştırmak gerekir.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Aile hekimleri stopaja tabimi

Merhaba ;

Konu ile ilgili bir özelge ;

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ;


İlgili Kanun : Gelir Vergisi Kanunu
İlgili Madde : G.V.K. Mad.94
İlgili Birim : Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 23.07.2008
Özelge Sayısı : 176200-ÖZ/889-6399Aile hekimliği faaliyetinin sağlık ocağı dışında özel işyerleri kiralanarak yapılması durumunda kira ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerektiği.

Daireniz ????? vergi numarasında kayıtlı mükellefi ????.. tarafından Başkanlığımıza verilen ve bir örneği ilgi (a)?da kayıtlı yazımız ekinde Müdürlüğünüze gönderilen 02.05.2008 tarihli dilekçede ve yine ilgi (b)?de kayıtlı yazınızda bahsedilen, aile sağlığı elemanları ile hizmetliye yapılacak ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin olarak adı geçene verilen ?../07/2008 tarih ve 176200-ÖZ/ 889-?? sayılı özelgenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Öte yandan yine ilgi (b)?de kayıtlı yazınızda bahsedilen, aile hekimlerince verilen sağlık hizmetlerinin sağlık ocağı dışında özel şahıslara ait işyerlerini kiralamak suretiyle yürütülmesi durumunda yapılacak kira ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalara ise aşağıda yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin ''Aile Hekimine Yapılacak Ödemenin Unsurları'' başlıklı 17?nci maddesinde; ''Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine her ay yapılacak ödemeler aşağıdaki unsurlardan oluşur:

A)Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret:
? ?
B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti:
? ?
C) Aile sağlığı merkezi giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için her ay tavan ücretin % 100?ü ödenir.
? ?
D) Gezici sağlık hizmetleri giderleri:
? ?
E) Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri:
? ?

Yukarıda sayılan ödemelerden (A) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden ise sadece damga vergisi kesilir.
???.'',

denilmektedir.

Buna göre, aile hekimlerince verilen sağlık hizmetlerinin sağlık ocağı dışında özel şahıslara ait iş yerlerini kiralamak suretiyle yürütülmesi durumunda yapılacak kira ödemelerinin, Sağlık Bakanlığı?nca aile hekimine her ay yapılan ödemelerin unsurları içinde yer alan ''Aile Sağlığı Merkezi Giderleri'' kapsamında olması nedeniyle bu ödemeler üzerinden (damga vergisi hariç) gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,061
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Aile hekimleri stopaja tabimi

Merhaba ;

Rica ederim. Tabi ki gayrimenkul sahibinin YGV vereceğini de atlamamak gerekir.
Aynı konu ile ilgili kısaltılmış bir özelge ;

T.C.
Gelir İdaresi Başkanlığı
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü)
TARİH : 10.08.2009
SAYI : 176200-ÖZ/1376-6718
KONU : Aile hekimlerince verilen sağlık hizmetlerinin sağlık ocağı dışında özel şahıslara ait iş yerlerini kiralamak suretiyle yürütülmesi durumunda yapılacak kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması gayrimenkul sahibinin elde ettiği kira gelirini yıllık beyanname ile beyan etmesi gerektiği hk.
.........................
İlgide kayıtlı dilekçenizde; gayrimenkul sermaye iradı yönünden ............... Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ...................... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ..................... adresinizdeki gayrimenkulünüzü Aile Sağlık Merkezi olarak kullanmak üzere dört doktora kiraya verdiğiniz, .........İl Sağlık Müdürlüğü?nün yazısında söz konusu merkezin 5258 sayılı Kanuna tabi olması nedeniyle Kamu kurumu niteliği taşıdığının belirtildiği, kiracılar tarafından anılan gayrimenkule ilişkin olarak ödenen kiralardan herhangi bir stopaj yapılmadığı gibi her hangi bir beyanda da bulunmadıkları belirtilerek, elde ettiğiniz söz konusu kira gelirlerini nasıl beyan edeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
???.'' denilmektedir.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; aile hekimlerince verilen sağlık hizmetlerinin sağlık ocağı dışında özel şahıslara ait iş yerlerini kiralamak suretiyle yürütülmesi durumunda yapılacak kira ödemelerinin, Sağlık Bakanlığı?nca aile hekimine her ay yapılan ödemelerin unsurları içinde yer alan ''Aile Sağlığı Merkezi Giderleri'' kapsamında olması nedeniyle bu ödemeler üzerinden (damga vergisi hariç) gelir vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.
Ayrıca, gayrimenkulünüzü kiralayan mükelleflerin 94?üncü maddede sayılan kişi ve kurumlardan olmaması nedeniyle, tevkif suretiyle vergilendirme söz konusu olmadığından, anılan gayrimenkulden elde edilen kira gelirinin tarafınızca yıllık beyanname ile gelirin elde edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz ..............Vergi Dairesi Müdürlüğü?ne beyan edilmesi gerekeceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: Aile hekimleri stopaja tabimi

zaten mal sahibide benim mükellefim olduğu için bu bağlamda sordum bu soruyu eğer aile hekimleri stpaja tabi olsalardı kesintisini mahsup etmeyi düşündüğüm için görüşlerinizi sordum.
 
Üst