Akbil Fişleri 2016

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Merhaba;
2016 yılında alınan Akbil fişlerinin altında (mali değeri yoktur) yazmaktadır.
Altında mali değeri yoktur yazan bir fişi gider yazabilir miyiz?
içyüzde ile kdv ayırabiliriz miyiz?


Teşekkürler.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,898
Konum
izmir
89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin, (B-2) bölümünde ;
Diğer taraftan, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.açıklaması yer almaktadır.Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinizle ilgili olarak yaptığınız şehir içi yolculuklarınızda kullandığınız kart dolum bedeli karşılığında ... AŞ. tarafından düzenlenen faturalarda gösterilen toplam bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
ayın Tanca

Cevap için teşekkürler;

Ancak, bu görüşünüzü ispatlayacak resmi bir yazı, özelge mevcut mu?
Madem gider yazabileceğiz.neden fişin altına mali değeri yoktur yazıldığını anlayamadım.
Mali değeri yoktur demek maliye'de kullanılmaz bilgi fişidir anlamında olduğunu yorumlayanlarda var..
Ayrıca;
İSMMM odasının bu konuda 2 görüşü var.
08.02.2016 11:49 (Üye) Soru : Merhaba, Akbil'e kontör doldurmak için nakit olarak makineden para girişi yapıldığında perakende satış fişi vermeyip yerinde istanbul kart dolum fişi vermektedir. Akbil dolum fişinin altındada mali değeri yoktur yazmaktadır. Perakende satış fişi alınamadığından dolayı bu konu ile ilgili özellikli bir durum var mıdır. Mali değeri yoktur yazdığı için kanunen kabul edilmeyen gidere mi yazmamız gerekmektedir.

Cevap : KKEG olarak kayıtlara alacaksınız.Dolum için fiş almanız gerekir.

Diğeri
23.03.2016 16:30 (Üye) Soru : sayın danışmanlar, iett akbil fişlerinde eskiden perakende fişi olarak fiş veriliyordu.şimdilerde sadece bir fiş var bedeli tarihi tutarı (kdv ibaresi vs. yok.)yazılı.alt kısmında da mali değeri yok ibaresi var.bu durumda bu fişleri giderleştiremeyeceğiz m? şimdiden teşekkürler.

Cevap : Bu belgeler geçerli olduğu,İç yüzde hesabı ile KDV ayrılıp indirilebileceği görüşündeyiz.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,898
Konum
izmir
Bulabildiğim bir başka detay ise ;

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./VUK 01.10.2001/6692
KONU: Akbil tahsil fişinin gider olarak yazılıp yazılmayacağı hk.


.................................................. .

İLGİ : .......................tarihli dilekçeniz.
Dilekçenizde, ............................ Vergi Dairesi Müdürlüğünün ........................ vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, müşterilerinize hizmet vermek için şehir içi seyahatleri esnasında Akbil kullandığınızı, Akbil dolumu karşılığında Akbil tahsil fişi verildiğini belirterek, sözkonusu fişin gider olarak yazılmasının mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’ncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığından müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü yer almaktadır.
Benzer bir hadise nedeniyle Maliye Bakanlığından alınan yazıda; anılan Kanunun 231.maddesinin beşinci bendinde “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almıştır.
Bu hükümlere göre mükellef tarafından nihai tüketicilere yapılan parasal değer yüklenmiş manyetik kart (Akbil) satışı karşılığında fatura veya perakende satış fişinin hizmetin bitiminde müşteriye verilmesi gerekmektedir.
denilmiştir.
Bu duruma göre; parasal değer yüklenmiş manyetik kart (Akbil) alışı karşılığından 10 günlük süre beklenilmeksizin alınan faturaların veya perakende satış fişlerinin gider olarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Sayın Keremcem

2016 yılının Ocak ayına kadar bu konuda sıkıntımız yoktu.Ne olduyda 2016 yılında fişlerin altına mali değeri yoktur ibaresi eklendi.
Daha ayrıntıya girersem.
İETT'nin gişelerinden alından Abonmanlarda parakedesatış fişi yazıyor.Bunlarda sorun yok gider yazabiliyoruz.Yazıyorumda.
Ancak
İdo feribot iskelesinden, Tekel malzemesi satan Akbil bayilerinden, Akbil Otomatlarından (bunlar idoya bağlı Beldaş'tan) alınan fişlerde
Mali değeri yoktur yazıyor.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,598
Konum
İstanbul
Sayın hakan1972,

Bahsettiğiniz belgeleri kesinlikle kullanamazsınız. ( Esasen verilen belge tahsilat makbuzudur.) PSF yada YKF olabilmesi için Maliyenin mührünü taşıması gerekir. İstisna olan bir durum sadece Kamu Kurumları ile ilgilidir( ve bazı izin almış kurumlar ). Düzenledikleri belgelerin altında "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir" ibaresi varsa ancak onları kullanabilirsiniz.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,898
Konum
izmir
Sayın hakan1972,

Bahsettiğiniz belgeleri kesinlikle kullanamazsınız. ( Esasen verilen belge tahsilat makbuzudur.) PSF yada YKF olabilmesi için Maliyenin mührünü taşıması gerekir. İstisna olan bir durum sadece Kamu Kurumları ile ilgilidir( ve bazı izin almış kurumlar ). Düzenledikleri belgelerin altında "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir" ibaresi varsa ancak onları kullanabilirsiniz.
Sn.Ksimkesyan,
elbette sizler daha iyi bilirsiniz, ama google teyzeye '' akbil fişleri vergi dairesi '' yazdığımda çıkan şu aşağıdaki yazının bir anlamı yok mu , yada eskiden vardı da artık bi anlamı kalmadı mı??

[h=3]Maliye Bakanlığı Özelgesi[/h]
[COLOR=#333333 !important][FONT=Arial !important][FONT=Arial !important]Tarih :[FONT=Arial !important] 20.05.2013[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333 !important][FONT=Arial !important][FONT=Arial !important]Sayı [FONT=Arial !important]:[/FONT][FONT=Arial !important] 21152195-35-02-307[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333 !important][FONT=Arial !important]KDVK Md. 29[/FONT][/COLOR]​
[COLOR=#333333 !important][FONT=Arial !important]ŞEHİRİÇİ ULAŞIMDA KULLANILAN KENTKART DOLUM BEDELLERİNDE KDV İNDİRİMİ[/FONT][/COLOR]
Serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak yapılan şehiriçi yolculuklarda kullanılan kentkart dolum bedeli karşılığında düzenlenen faturalarda[FONT=Arial !important]gösterilen KDV dahil tutar üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebileceği hk.[/FONT]Özelge talep formunda serbest meslek faaliyetiniz nedeniyle şehir içi yolculuklarda kullandığınız kentkart dolum bedelleri karşılığında ... A.Ş. den alınan faturalarda yer alan “KDV DAHİL” tutar üzerinden iç yüzde formülüyle hesaplayacağınız katma değer vergisini indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanunu’nun;29/1. maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri,34/1. maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,30/d maddesinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğihükme bağlanmıştır.Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmış, aynı Kanun’un 68. maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hangi giderlerin hasılattan indirileceği belirtilmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler”in serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükmü yer almaktadır.Bu açıklamalara göre, kentkart dolum bedelinin işle ilgili olması ve belgelendirilmesi kaydıyla anılan Kanunun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün bulunmakta olup, söz konusu gider için yüklendiğiniz KDV, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.Ayrıca, KDV Kanunu’nun 23/f maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 81 Seri No.lu Katma Değer Vergi Genel Tebliğinin “5. Özel Matrah Şekli Uygulaması” başlıklı bölümünde;“......Buna göre, belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında (metro dahil) kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki bayiler tarafından yolculara satışına ilişkin katma değer vergisi, bayiinin satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına göre hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan edilecektir.Bayiler, bu şekildeki bilet veya kart satışları için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır. Özel matrah şekline göre vergilendirilen bilet ve kart satışları dışında katma değer vergisine tabi başka faaliyetleri olmayan bayilerin katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.”açıklamasına yer verilmiştir.89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin, (B-2) bölümünde ise;“Diğer taraftan, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.”açıklaması yer almaktadır.Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinizle ilgili olarak yaptığınız şehir içi yolculuklarınızda kullandığınız kentkart dolum bedeli karşılığında ... AŞ. tarafından düzenlenen faturalarda gösterilen toplam bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Üyelik
3 Eki 2016
Mesajlar
3
Konum
Ankara
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Sayın Ksimkesyan haklıdır. Söz konusu belgeler ne perakende satış fişi ne de yazar kasa fişidir.

385 sayılı VUK Genel Tebliği'nde;

"Günlük yaşamda otomatik makinelerin tüketicilere doğrudan ulaşmanın bir yolu olarak yiyecek, içecek v.b mal veya hizmetlerin satışında yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğu görülmektedir. Özellikle satılan mal veya hizmet bedelinin çok düşük, müşteri sirkülasyonunun ise yoğun olduğu alanlarda söz konusu satışlar, müşteri ile muhatap olacak bir personel bulundurulmaksızın, müşteriler tarafından satış bedelleri ödenerek doğrudan otomatik makineler ile yapılmaktadır." denilerek satıcılara kolaylık sağlamak için;

"Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.

- Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.

- Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.

Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanununda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir."

Dolayısıyla alınan belge Sayın Ksimkesyan'ın belirttiği üzere bir tahsilat makbuzudur. Fatura gün sonunda "muhtelif müşteriler" adına topluca kesilmektedir.

Diğer taraftan, KDV Kanunu'na göre alış vesikaları üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla KDV indirimi kabul edilirken, diğer bir ifadeyle özel matraha tabi işlemlerin KDV'sinin indirimi kabul edilmezken; Vergi İdaresi özel matraha tabi belgelerde yer alan KDV'nin iç yüzde ile ayrıştırılarak indirimini kabul etmiştir. Dolayısıyla, konuyu mükellef lehine yorumlayarak aslında Kanun'un cevaz vermediği bir konuda indirimi kabul etmiştir.

Bunun yanında 385 Nolu VUK Genel Tebliği'nde yer alan düzenleme mal ve hizmet alan müşterilerin tamamının nihai tüketici olacağı varsayımından hareket etmiştir. Satıcılara kolaylık tanırken alıcıların durumu hakkında bir değerlendirme yapmamıştır. Ancak temel amaç mükelleflere kolaylık sağlamaktır.

Özel matraha tabi işlemlerin KDV'sinin indirimini Kanun'un cevaz vermemesine rağmen kabul eden Vergi İdaresi'nin, her ne kadar Akbil fişleri sonucu alınan belge bir tahsilat makbuzu olsa da, belge içinde yer alan KDV'nin iç yüzde yöntemiyle ayrıştırılıp indirimini kabul edeceğini düşünmekteyim. Aksi durumda satıcıya kolaylık yaparken alıcının indirim hakkını elinden almış olacaktır.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Akbil fişini kopyalayıp yapıştırabilseydim konu daha net anlaşılacaktı lakin beceremedim.
Fişin görüntüsünü ancak yazılı bir şekilde paylaşabiliyorum.
İstanbulkart Dolum Fişi
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hiz.A.Ş.
Fiş no:27776 İşlem Id:28741
Temsilci Cihaz No:5891
İst Adı: IDO VER:123
İstanbulkart SN:0232221121
Tarih:2016/08/25 Saat:09.36.
Eski Bakiye:47,15
Yeni Bakiye:297,15
Yüklenen:250.-TL
Müşteri Hizmetleri Sabit:08002619111
Mobil:05327559111 arayınız
Mali değeri yoktur.

Bu fiş İETT’nin kendi satış noktası dışında alınan Akbil’bayilerinden alınan fiştir.

Sayın Tanca, bu fişin gönül rahatlığı ile gider yazılabileceğini yazdı ancak neye istinaden yazılacağı konusunda açıklık getirmedi..

Sayın K.Simkeşyan bu fişin tahsilat makbuzu olduğunu ve gider yazılamayacağını belirtiyor ki kendisine katılıyorum.

Sayın ATConsulting fişin tahsilat makbuzu olduğunu yazmakla birlikte gider yazılabileceğini yazıyor.Açıklamasını’da Akbil alanın indirim hakkı olduğunu her ne kadar Mali Değeri Yoktur yazılsa bile indirim konusu yapılabileceğini yazıyor.

Benim görüşüm bu tür fişlerin gider yazılamayacı düşüncesindeyim. Çünkü
Parekende Satış fişinde olması gereken unsurların hiçbirisi bu fişte yok.(Vergi Dairesi, Ticaret Sicil, v.s. kdv , vs.vs.) ve en önemlisi altta yazan Mali Değeri yoktur yazısı.

Sonuç olarak benim anladığım,
İstanbul’da Akbil satışları Belbim A.Ş.’ye verilmiş.
Belbim A.Ş.’de bayilerden, otomatik makinelardan, İdo’dan yapılan satışlarda 2016 yılından itibaren Parakende Satış Fişi vermiyor. Tahsilat makbuzu veya Bilgi fişi niteliğinde bir fiş veriyor.
Bu durumda İETT’nin kendi satış noktası dışında alınan fişleri gider yazmamız ve kdv ayırmamız mümkün görünmüyor.
Ancak İETT’den alınan Abonman Akbil’leri (185 tl) gider yazabiliriz.

Teşekkürler;
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Sayın Tanca;
Emek vermişsiniz paylaşımda bulunmuşsunuz teşekkür ederim.Lakin,
Ben sanırım sorumu tam olarak ifade edemedim.
Akbil fişlerinin gider yazılamacağını kimde iddia etmiyor. Edemezde.Yüzlerce özelge var.
Ama 2016 yılında durum değişti.
Yukarıda bahsettiğim gibi 2016 yılında özel işletmelerden alınan AKBİL fişlerinin altına MALİ DEĞERİ YOKTUR yazısı eklendi.
MALİ DEĞERİ YOKTUR ne demek sayın Tanca;

Eğer muhasebeye gelen Akbil fişinde PARAKENDE SATIŞ FİŞİ yazıyorsa.ki bu Akbil İETT'nin kendi gişesinden doldurulmuştur.Sorun yok.
Ama
Eğer muhasebeye gelen Akbil fişinde MALİ DEĞERİ YOKTUR yazısı varsa (altında) bunu gider yazamazsınız.
Nitekim 99 tane özel bayi varsa 1 tane iett gişesi var.Genelde Akbil'ler özel yerlerden doldurulur.Dikkat ediniz.

Daha nasıl ifade edeyim bilmiyorum ki..
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,598
Konum
İstanbul
Sayın hakan1972,

Belge ile ilgili durumu açık ve net olarak yazdım. Eğer o belge gider belgesi olarak kullanılabilirse tüm tahsilat ve tediyat makbuzları için de aynı uygulama yapılabilir, faturaya filan da hiç gerek kalmaz. Bu nedenle hiç başka çıkış yolu aramayın.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin, (B-2) bölümünde ;
Diğer taraftan, katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.açıklaması yer almaktadır.Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinizle ilgili olarak yaptığınız şehir içi yolculuklarınızda kullandığınız kart dolum bedeli karşılığında ... AŞ. tarafından düzenlenen faturalarda gösterilen toplam bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sayın keremcem,

Öncelik ile sizin sorunuza cevap vereyim sonra soruyu soran üyenin sorusunu cevaplayayım.
Belirtmiş olduğunuz tebliğ
26/04/2014 tarihinde 'Katma Değer Vergisi Genel Tebliği' uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
Öncelik ile forum sayfasının mesajlar yüzünden kirlenmemesi ve konusunda uzman olmayan forum üyelerinin alakasız kanun maddeleri ve tebliğ'leri alıp kopyalayarak sorulara cevap yazmamasını ben kendi adıma öncelik ile belirtmek istiyorum.
Bu temennimi olumsuz olarak ve şahsi olarak algılanmamasını dilerim sadece uzun kopyalama yapılan (doğru olsa kalabilir ama güncelliği kalmamış yada hükmü soruya ait olmayan kopyalanan maddelerin okunması boşa zaman aldığı için kirlilikten öteye gidemiyor) alakasız konuların kalkması içindir.


Sorunun cevabı olarak akbil dolum bayilerinden yapmış olduğunuz akbil dolumlarına ait dolum belgesi bakiye gösteren belgelerin altında mali değeri yoktur ibaresi mevcut ise zaten bir hüküm ifade etmez. Zaten yukarıda belirttiğim gibi bu belgeler adı üzerinde dolum belgesi bakiye mevcutunu gösteren görüntü çıktısıdır.Bu belgenin üzerinde zaten mali iradeye ait bir VUK kapsamında bir ibare bulamazsınız bu neden ile giderlerinizde tevsik konusu olarak bu belgeyi kullanamazsınız.Hatta bu belgeyi K.K.E.G olarak dahi kullanamazsınız nedeni ise tamamen K.K.E.G indirimler kapsamında zaten bu harcama gideri girmemektedir. Bu belge tamamen bakiye mevcudunu ve ödeme tutarını gösteren bir nevi (tahsilat makbuzu) hükmündedir.

Daha ileriye gidersek her zaman savunduğum gibi bu belge bir perakende satış fişi olmuş olsaydı yine giderlerinizde tevsik konusu olarak muhasebe defter kayıtlarına alamazdınız nedeni ise perakede satış fişleri tevsik konusu edilmez fatura ile bağdaşlaşması gerekir.Kuralına göre harfiyen uygulayan bir vergi müfettişi kanun maddesini önüne sürerek perakende satış fişinin tevsik konusu edilemeyecegi tabir - i caiz ise mükellefin önüne koyar.

Konular ile alakası olamayan geçmiş tarihlerde verilen araştırılmadan paylaşılan özelgeler daha sonra bir tebliğ ile ve/veya kanun maddesi ile özelge içeriği kapsam dışı kalabilir yine kanun maddeleri yine ilgili kanunun sonlarına KHK ile yada iç yazı yada iç tebliğ ile kanun maddesi koyu bold renk'de belirtilerek değişikliğe uğruyor ve sonrasında yıllar önce bir gün önce dahi olabilir internet sayfalarında daha önce yazılan cevapların gün gelip geçerliliği kalmadığı ortaya çıkıyor.

Mesleğimizde ve Mali Mevzuat'da her zaman internet'te aradığınız ve yazdığınız soruların cevaplarını bulmuş olsanız dahi belki o konuya ait verilen cevaplardaki uygulamalar 1 saat önce bir madde ile değişikliğe uğramış olduğunu bilemiyorsunuz işte tam bu noktada içerisinde şu an bulunduğumuz forum platformunun ne kadar faydalığı olduğunu işte bugün görüyorsunuz.

Umarım yazdıklarımdan kimse şahsi bir olumsuzluk üzerine çekmez ve yine yazdıklarımdan herkes ne anlatmak istediğimi anlamış olur ve katkı sağlamış olurum.

Esenlikler.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,898
Konum
izmir
Sayın keremcem,

Öncelik ile sizin sorunuza cevap vereyim sonra soruyu soran üyenin sorusunu cevaplayayım.
Belirtmiş olduğunuz tebliğ
26/04/2014 tarihinde 'Katma Değer Vergisi Genel Tebliği' uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.
Teşekkürler sn.demiral.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Sn.K.Simkeşyan

Konu ile ilgili yazmış olduğum cümlelerin hangisinden bu sonuca vardınız anlayamadım.
Asla, Kesinlikle, Hiçbir şekilde, Altında Mali Değeri Yoktur yazan Belbim A.Ş.’den alınmış
Akbil fişleri kayıt altına alınamaz, parakende satış fişi değildir,
İstanbul’daki Meslektaşlarımızın bu konuda dikkatli olması ve 2016 yılındaki Akbil fişlerini
Kontrol etmelerinde fayda vardır.
Ayrıca Bu konuda
İstanbul Serbest Muhasebeciler Odasına; 23.03.2016 tarihinde sorulmuş ve verilen cevap maalesef ki yanlıştır.
Bu cevaba göre kayıt yapan meslektaşlarımın dikkatini çekerim.

23.03.2016 16:30 (Üye) Soru : sayın danışmanlar, iett akbil fişlerinde eskiden perakende fişi olarak fiş veriliyordu.şimdilerde sadece bir fiş var bedeli tarihi tutarı (kdv ibaresi vs. yok.)yazılı.alt kısmında da mali değeri yok ibaresi var.bu durumda bu fişleri giderleştiremeyeceğiz m? şimdiden teşekkürler.

Cevap : Bu belgeler geçerli olduğu,İç yüzde hesabı ile KDV ayrılıp indirilebileceği görüşündeyiz.Sn.Demiral;

Daha ileriye gidersek her zaman savunduğum gibi bu belge bir perakende satış fişi olmuş olsaydı yine giderlerinizde tevsik konusu olarak muhasebe defter kayıtlarına alamazdınız nedeni ise perakede satış fişleri tevsik konusu edilmez fatura ile bağdaşlaşması gerekir.Kuralına göre harfiyen uygulayan bir vergi müfettişi kanun maddesini önüne sürerek perakende satış fişinin tevsik konusu edilemeyecegi tabir - i caiz ise mükellefin önüne koyar.

Yukarıda yazmış olduğunuz cümleden anladığım ki yanlış anlamış olabilirim.
Siz 2014 yılından bu tarafa defterlerineze hiçbir parakende satış fişini
(Yemek, Akaryakıt, vs) kaydetmiyormusunuz?
Sadece faturaları mı tevsik yani belge olarak nitelendiriyorsunuz?
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,248
Konum
İSTANBUL
Sn.Demiral;


Yukarıda yazmış olduğunuz cümleden anladığım ki yanlış anlamış olabilirim.
Siz 2014 yılından bu tarafa defterlerineze hiçbir parakende satış fişini
(Yemek, Akaryakıt, vs) kaydetmiyormusunuz?
Sadece faturaları mı tevsik yani belge olarak nitelendiriyorsunuz?

Sayın hakan1972,

2014 yılı değil daha geriye gidersek 1985 yılına geri gitmemiz gerekir.

Hatta güncelliğini koruyan 167 seri no lu VUK GT

[FONT=&quot]232 nci maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin;[/FONT]
[FONT=&quot]- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;[/FONT]
[FONT=&quot]- Serbest meslek erbabına;[/FONT]
[FONT=&quot]- Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;[/FONT]
[FONT=&quot]- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;[/FONT]
[FONT=&quot]- Vergiden muaf esnafa;[/FONT]
[FONT=&quot]Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemeleri ve almaları mecburidir. Bunlar için perakende satış fişi geçerli değildir.[/FONT]
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Sn.Demiral,

167 VUK.Gn.Tebliğine istinaden oldukça ilginç bir yorumda bulunuyorsun
Bu yorumu çürütmek için konu ile ilgili tebliğ, genelge, özelge ile cevap verilebilir.
Benim şuanda buna vaktim yok malum geçici vergi çalışmaları başladı.
Belki diğer meslektaşlarım cevap verebilirler.

Yalnız şunları yazabilirim; buda geçerli olur mu bilemem,

Meslek hayatımda bir çok defa kdv, eğitim, tam kapsamlı incelemeye girdim.
Hatta 2014 yılı defterlerim titiz bir müfettiş tarafından hala tam kapsamlı incelemede,
Ama ne geçmişte nede bu incelemede parakende satış fişleri ile ilgili bir
Soruyla karşılaşmadım.Karşılaşanı da duymadım.

Yıllar boyunca kdv iadelerinde gelir idaresine, parakende satış fişleri ibraz ettik.Geçersiz sayılmadı.

E defter tebliğinde bu konu ile ilgili PArakende Satış Vesikaları Tevsik edilen Belgeler adı altında bir paragraf açılmış.
Fişleri Toplu olarak tablo şeklinde giderleştirin denmiş ve yevmiye maddesi’de altında
Örneklendirilmiş. Vs.vs.vs.

Bu konuda bir çok örnekleme yapılabilir…Ama yukarıda’da yazdığım gibi Tebliğ,Özelge ile
Cevap vermeyi tercih ederim.Hiç kimse cevaplandırmaz ise mutlaka ki bulup paylaşırım.


Teşekkürler;
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,598
Konum
İstanbul
Sayın hakan1972,

Bahsettiğiniz belge ile ilgili son kez yazıyorum. Adı geçen belge hakkında hiçbir yasa maddesi / tebliğ / düzenleme yada özelge ispat ve yorum dayanağı olmaz olamaz. O sadece bir bilgi notu. Aslında makbuz dahi değil. (Bunu da belirtmişler )

Belgelerle ilgili düzenlemelerden ve "VUK ve KV düzenlemelerine tabi olmama" dan da bahsettim.

Odanın yorumu ancak belge eğer PSF yada YKF ise göz önüne alınabilir.
E-defter / E-fatura sitesinde yazılan bilgilere göre işlem yaparsınız ama her cevabın altında "bilgi mahiyetindedir..." notunu hep hatırlayın. Ben böyle diyorum ama karışmam diyor.

PSF/YKF'lerle ilgili son notum da şu. Bİrçok inceleme geçirmiş olabilirsiniz esasen KDV yasası ile devamında çıkan tebliğlerle düşük tutarlı belgeler için icazet vardı. Fotokopi / Otopark / 2 tane ampul gibi giderler için , bu nedendi, eve aldığınız fişi getirip şirkete işlemiyesiniz diye. Ancak bu durum 1. sayılı uygulama genel tebliğinde aynı değil. Bahsedilen bu örnek yok. Şu sonuca ulaşmıştım daha önce bu konuyla ilgili bir yorumumda. Fatura kesme zorunluluğu sınırına kadar PSF/YSF kullanılmasında bir sorun görünmüyor. Ben riskli bulurum gene de yasal engel görünmemesine rağmen, ancak kullanılıyorsa da ödemelerin şirket KK ile yapılmasını daha yararlı görürüm. Tavsiye ederim. Ama zorunlu olmadıkça Fatura en iyi yoldur.

Sonuç. Elinizdeki belge bu söylediğimiz açıklama çalıştığımz çerçeveye oturmuyorsa gider belgesi olarak kullanamazsınız.
 
Üst