Apartman Yöneticiliği.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,300
Konum
İstanbul
Apartman yönetimlerinin vergi mükellefiyetlikleri olması gerekiyormu.?
Bunlara vergi numarası veriliyormu.?
Vergi mükellefiyeti açılıyormu.?
Bilgisi olan arkadaşlar varmı acaba.?

Teşekkürler.
Kolay gelsin.
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Apartman yöneticiliğinin vergi mükellefi olması gerekmez.
Çalışan işçi olsa bile,onlar vergiden muaftır.(mesken olan yerlerde )
işyerlerinin bulunduğu bir yer ise, çalışan işçinin/işçilerin olması durumunda maaştan g.v.kesintisi yapılır.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Serpil YAVUZ ' Alıntı:
Apartman yöneticiliğinin vergi mükellefi olması gerekmez.
Çalışan işçi olsa bile,onlar vergiden muaftır.(mesken olan yerlerde )
işyerlerinin bulunduğu bir yer ise, çalışan işçinin/işçilerin olması durumunda maaştan g.v.kesintisi yapılır.

Merhaba ;

İlave olarak vergi mükellefi olmaması vergi numarası almasına engel değildir.

1.soruya yanıt olarak da " vergi numarası alabilir " i eklemek istiyorum.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,300
Konum
İstanbul
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Bu arada vergi dairesinede telefon ile sordum.
Evet.Dediğiniz gibi vergi mükellefiyeti açılmıyor ancak vergi dairesi vergi numarası veriyormuş.
Karar defterinin noter onaylı ilk sayfasının fotokopisi ve dilekçe ile vergi dairesine müracat ediliyormuş.
Ayrıca gelir getirici icraatlar yapıyor ise vergi mükellefiyeti de açılabiliyormuş pek tabi...İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
Kolay gelsin.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Yanlış hatırlamıyor isem bahçıvan çalıştırıldığında tüm kesintiler yapılıp beyan edilmesi gerekiyordu.
 
Üyelik
17 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

sayın nane özel mülkte bahçıvan çalıştırma ile ilgili vergi dairesinden muhtasar açılışmı yapmamız gerekiyor konuyu açabilirmisiniz.
teşekkürler
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

nane ' Alıntı:
Yanlış hatırlamıyor isem bahçıvan çalıştırıldığında tüm kesintiler yapılıp beyan edilmesi gerekiyordu.

Merhaba ;

Bahçıvan olarak çalıştırılan personelden GV kesintisi olmayacak.

GVK madde 23 / 6

6- Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);

Ve bu konuya ilişkin özelgelerden biri
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

TARİH : 09.09.2004
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/6
KONU : Sitede çalışacak kişilere ödenecek ücretlerin gelir vergisine tabi olup, olmadığı Hk.

... GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE
İLGİ: ...

... tarafından Müdürlüğümüze verilen ve bir örneği ilişikte gönderilen ... 09.2003 tarihli dilekçesinde Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesinde ;

"Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez ..."

hükmü yer almıştır.

Öte yandan yine aynı kanunun 23/6. maddesinde ise;

"Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)nin gelir vergisinden istisna edileceği"

hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun?un 94. maddesinde ;

"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar"

denilmiş, aynı maddenin 1. bendinde ise

"Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı"

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak ?sair kurum? olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan söz konusu Site Yöneticiliği?nin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94. madde içeriğinde yer alan ?sair kurum? olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 2. maddesinde ,

"Bu kanuna göre:

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat Mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

denir ..."

hükmü yer almıştır.

Ayrıca, yine aynı Kanun?un 34. maddesinde yönetici tarif edilmiş, 35 - 38. maddelerinde yöneticinin görev ve sorumlulukları belirtilmiş, 40. maddede de

"Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz."

hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre, site müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. Ancak, site müdürünün kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.

Ayrıca, söz konusu sitede çalıştırılan ve sitenin güvenliğini sağlamakla görevli kılınan ?güvenlik görevlilerinin? ve bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse olarak tanımlanan ?bekçilik? görevini yapan kişilerin kapıcılık görevini yürüten kimselerle aynı nitelikte görevli olduğuna karar verilmiş olup, site yönetimine bağlı olarak çalıştırılan güvenlik elemanlarının (bekçi, kapıcı gibi) Gelir Vergisi Kanunu?nun 23/6. maddesinde belirtilen ?hizmetçi? kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kişiler ile temizlik görevlisi, bahçıvan, tesisatçı ve elektrikçilere yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesiyle tanımı yapılan ücret ödemeleri dışında tutularak gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak, muhasebeci ve spor yetkilisi ünvanlı personelin 23/6. maddede belirtilen ?hizmetçi? kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu kişilere yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ile mükellef dilekçesinde Müdüriyetinizi ilgilendiren hususların cevaplandırılarak görüşümüzle birlikte mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Demekki yanlış hatırlıyormuşum. :)
 
Üyelik
17 Nis 2007
Mesajlar
17
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

biranda korktum.paylaşımınız için teşekkürler
 
Üyelik
13 Eyl 2005
Mesajlar
6
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Arkadaşlar benimde bir sorum olacak.
Apartman Yönetimi SGK dosyası açtırdık 1 sigortalı çalışanı var.
Bu konuyla ilgili SGK da bir muafiyet varmıdır. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.
Teşekkürler,
İyi Çalışmalar.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,059
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Merhaba ;

........ Apartman Yöneticiliği adı altında SGK da açtırılan dosyanız eğer konut yöneticiliğinden ibaret ise vergi kesintisi olamyacak ,bunun dışında herhangi özel bir durum yoktur.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Apartman yönetimi aidatları toplarken makbuz karşılığı topluyor ( fatura vermesine gerek yok mu) Çünkü genel giderlerin üzerinde bir tutar toplanıyor ve ticari kazanç oluyor ? Ya da olmuyor mu ? ( Ya da olup olmadığı keyfiyete mi kalmış ?)

Saygılarımla
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Ticari kazanç değil.
Giderlerin üstünde toplanıyorsa, birikmiş ihtiyat parası vardır.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

Konut kooperatifi için de geçerli midir bu Sayın Güroy ?

Saygılarımla
 
Üyelik
14 May 2008
Mesajlar
706
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

merhaba,

eğer elinizde size özel bir özelge yoksa ve işçi çalıştırıyorsanız stopaj mükellefiyeti açtırmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. buna en büyük gerekçlerden bir tanesi asgari geçim indirimi dir. insanlar için artık asgari geçim indirimi küçük ama önemli bir gelir oalrak gözükmesidir. bu arada ayrıca güvenlik görevlisi vs adlar altında içci çalıştırılacaksa valilikten gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. eğer izin alınmadan güvenlik görevlisi çalışıtılırsa bununda ayrıca yaptırımları bulunmaktadır.

SMMM Mustafa Ali TOKAT
 
Üyelik
14 May 2008
Mesajlar
706
Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01/06-GVK-94
Konu: Kapıcı ücretinden gelir vergisi tevkifatı

???????


İlgi : 23.05.2006 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde; apartmanınızda çalışan kapıcıya yapılan ücret ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61?inci maddesinde; ?Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.? hükmü yer almıştır.
Yine aynı Kanunun 23/6?ncı maddesinde; ?Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.)(Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.)?nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, ücretlerinin vergiden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler, özel fertler tarafından ticaret mahalli olmayan yerlerde çalıştırılan kapıcı, bahçıvan gibi hizmet erbabadır.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94?üncü maddesinin 1?inci fıkrasında; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? hükmüne yer vermiştir.
Diğer taraftan, ilgide kayıtlı dilekçenizde apartmanınızın tapu kayıtlarının mesken olarak gözükmesine rağmen, 17 bağımsız bölümünün 3 adedinin dükkan, 6 adedinin büro, 1 adedinin katta kafe, 1 adedinin irtibat ofisi (boş), 1 adedinin dernek, 5 adedinin de ????Vakfı Emeklileri Dinlenme Evi olarak kullanıldığı belirtilmiştir.
Bu itibarla, ticaret mahalli olarak kullanılan apartmanınızda çalıştırılan kapıcıya ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi söz konusu olmayıp, hizmet erbabına ödenen ücretlerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst