Bağış Ve Yardımlar

Üyelik
6 Ocak 2012
Mesajlar
20
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar Merhaba,
Bir konuda yardıma ihtiyacım var.
Bizim şirket bir tıbbi cihazı üniversite hastanesine bedelsiz olarak verdi.
Muhasebe kaydımı nasıl yapıcam ve tamamını kurumlar beyan.indirebiliyor muyum ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
O halde KVK md.10/1-ç uyarınca yaptığınız bağışın tamamını kurum kazancı olması durumunda beyanname üzerinden indirebilirsiniz. Muhasebe kaydı 689/153, 900/901(KKEG) olacak.
 
Üyelik
6 Ocak 2012
Mesajlar
20
Konum
İSTANBUL
makineyi alışta
253
191
320 yaptım.

bağış yaptıktan sonra
689
253
391...kaydı kapsam...yanlış mı olur ?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1-Sizin şirketinizin faaliyet konusu nedir?

2-Soruyu sadece kurumlar vergisi açısından sorduğunuz için ben de KDV ile ilgili açıklama yapmamıştım, şimdi yapalım. Yapacağınız bağış KDV Kanunu madde 17/2-b uyarınca KDV'den istisnadır, ancak tam da bu nedenle KDV Kanunu madde 30/a uyarınca yüklendiğiniz KDV'yi de indirim konusu yapamazsınız.
 
Son düzenleme:
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

ilgili üniversitenin saymanlığından cihazın teslim alındığına dair saymanlık alındı belgesi (cihazın marka modelinin yazılı olduğu) verildiğinde muhasebe kaydı 157/255/320 olabilir.

KDV Hesaplanmayacaktır.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
1-Sanırım bu sizin için tesis makine cihaz, o zaman 689/253-391 kaydı yapmalısınız.

2-Yalnız buradaki 391 hesaplanan KDV değil, ilave edilen KDV olacak daha önce indirilen kdvnin düzeltilmesi nedeniyle. KDV beyannamenizi hazırlarken bu hususa dikkat edin.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

ısrarla hesabın aşağıda belirtiğim şekilde yapılması gerektiğini savunuyorum.


ilgili üniversitenin saymanlığından cihazın teslim alındığına dair saymanlık alındı belgesi (cihazın marka modelinin yazılı olduğu) verildiğinde muhasebe kaydı 157/255/320 olabilir.

KDV Hesaplanmayacaktır.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Demiral ısrarınızın nedenini yasal gerekçeleri ile açıklarsanız çok sevinirim. Mesela teslim yaparken neden KDV'yi düzeltmediğimizi muhasebe kaydında, veya neden gider yazamadığımız ticari kazancın tespitinde, veya veya ivazsız olarak bağışlanan bu cihaz için neden 320 hesabı kullandığımızı? Merakla bekliyorum.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
benim bahsettiğim,

ilk kayıt yapılırken 320/255 hesap çalıştırılması gerekiyordu KDV HESAPLAMASI YAPILMAYACAKTI.
saymanlıktan belge alınınca 157 hesaba işlenerek gider hesabına almak için bir kayıt atılması gerekir (yani 157/740)

ilk başta yapılması gereken uygulama bu yönde olmalıydı.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Siz sanırım bu cihazı üreten firmanın bağış yapan firmaya tesliminde de KDV hesaplanmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Eğer öyle ise bu düşüncenizin yasal dayanağı nedir?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Katma Değer Vergisi Kanunun 17'nci maddesinin, hangi fıkrasının hangi bendi? Ben hala anlayamadım:confused: Bir de tam olarak 17'nci maddenin ilgili kısmını belirttikten sonra, cihazın üreticisi veya ithalatçı tarafından bağış yapan firmaya teslimindeki kdv istisnasını nasıl yarattığını da söyler misiniz? Zaten bağışı yapan firma tarafından üniversite hastanesine teslimi KDV md.17/2-b uyarınca istisna, ki bu hususu daha önceki mesajlarımda belirttim. Ama bu cihazın bağışı yapan firmaya teslimi KDV'den istisna değil, ya da ben öyle bir istisna varsa bile ben bilmiyorum.

"b) (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 01.05.2007) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi (5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu(***),üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini (25)(5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004) geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan (5281 sayılı Kanunun 43/14-a maddesiyle değişen ibare; Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin (26) teslimi,(27)"
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Okudum Sayın Demiral, benim söylediğim şeyle aynı şeyi söylüyor doğal olarak. Tekrar soruyorum burada iki tane vergiyi doğuran olay var;

1-Cihazın imalatçısı tarafından bağışı yapan firmaya teslimi

2-Bağışı yapan firmanın cihazı üniversite hastanesine teslimi

2'nci vergiyi doğuran olay vergiden istisna tamam da, 1'inci vergiyi doğuran olay nasıl istisna oluyor onu anlayamıyorum ben bir türlü.
 
Son düzenleme:
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayin koraykarakaya,

Cok basit cevabi sirketin demirbas kayitlarina direk girmedi ve amortisman uygulanmadigi yada sirketin ana ffaaliyet konusu haricinde alinan bir urun oldugu ve sirketin tasarrufunda kullanilmayacagi icin yani sirket kendisi imal ediyor fakat imal icin aldigi urunun sirketin gelirini etkileyecek bir uygulama degil umarim anlataanlatabilmisimdir.

İyi Gunler
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Tam olarak hala anlayamadım;

1-Şirketin demirbaş daha doğrusu 253 TESİS MAKİNE CİHAZLAR hesabına kaydedilmiş, KDV'si de indirim konusu yapılmış 191'e borç kaydı yapılarak.(BKZ mesaj no #6)

2-Cihazın şirketin ana faaliyet konusu ile ilgili olup olmadığını bilmiyoruz, yine geçmiş mesajlardan sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğini biliyoruz, tam olarak ne iş yaptığını ve cihazın niteliklerini, amortisman ayrılıp ayrılmadığını bilmiyoruz. Kaldı ki bu durumda cihazın şirketin ana faaliyet konusu ile ilgili olup olmaması veya amortismana tabi tutulmasının ile KDV md.17/2-b'deki istisnanın uygulanıp uygulanmamasının uzaktan yakından ilgisi veya yasal bir nedensellik bağı yok.

3-Şu cümlede neyi kast ettiğiniz ise hiç ama hiç,hiç hiç anlamadım "sirketin tasarrufunda kullanilmayacagi icin yani sirket kendisi imal ediyor fakat imal icin aldigi urunun sirketin gelirini etkileyecek bir uygulama degil"
 
Son düzenleme:
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
sayın koraykarakaya,

son kez durumu özetliyorum yine size tatmin edici gelmedi ise yakınınızda yada tanıdığınız bir YMM var ise lütfen yazdıklarımı özet şeklinde iletirseniz doğruluğunu yada hatalı olduğunu eminim söyleyecektir.

Katma Değer Vergisi M/30/a
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
[/FONT]
KDV Mükellefleri ilgili kanunun 17. Maddesi 1-2 (a) fıkrasında zikredilen kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yaptıkları mal ve hizmetlere ilişkin olarak belgede gösterilen Katma Değer Vergisi indirim konusu edilemez.Bedelsiz teslimlere ait indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergisi ilgili kanunun 58. Maddesi gereği gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilebilecektir.

İlgili konu ile ilgili,

[h=1]23 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ[/h]
(f) bölümü,

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]3065 Sayılı Kanunun 17. maddesinde "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" düzenlenmektedir. Aynı Kanunun 30/a ve 32. maddeleri hükümlerine göre 17. madde kapsamına giren işlemler kısmi istisna niteliğindedir. Buna göre madde kapsamına giren işlemleri yapanlar, bu işlemlerle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamıyacak, bu vergiler gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınabilecektir. [/FONT]

Tıbbi Cihazın aynı ay içerisinde alınarak ve aynı ay içerisinde bağışlandığında ilgili muhasebe kayd,

157/255/320 şeklinde olması gerekir.

cihazın katma değer vergisi indirilmediği için düzeltme işlemine gerek bulunmamaktadır.Malın alımı sırasında ödenen KDV saymanlıktan alınan yazı ile (marka ve model bilgileri yazacak şekilde) bağış hesabına alınarak gider yazılacaktır.

İyi Günler.
 
Üst