Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi (Gelir Vergisi)

Üyelik
1 Ara 2011
Mesajlar
16
Konum
izmir
Arkadaşlar herkese merhabalar...umarım başlık yeri ve tanımı doğrudur...
Forumda daha öncede bazı konular hhakkında bilgi sahibi olmuştum bu yüzden çok çok faydalı...
Gelelim Sorumuza

  • Gayrimenkul/Müteahhit Firması 1997 Yılında kendi adına bir arsa üzerine bir işyeri inşaa ediyor
  • bugünkü değerle 20.000 TL gibi bir maliyet muhasebe kayıtlarına alınıyor gayrimenkul şirket adına kalıyor...
  • yıl 2012 bu yer bir şahsa 100.000 TL bedelle satılıyor ve kdv(18) dahil 100.000 tl fatura kesiyor
  • Şirketin bu işyeri için 15 yıl süre sonunda 80.000 TL kar etmiş görünüp bu karın stopajını mı ödemek zorunda...
  • NORMALDE ŞAHISLARA AİT GAYRİMENKULLER 5 YIL SÜRE SINIRI VAR bu süre sonrasında satılırsa yeniden değerlemeye gerek kalmıyor AMA ŞİRKETLERDE BÖYLE BİR SINIR YOK...

ben burada bir yanlışlık seziyorum çünkü mal 1995 yılında belli bir değeri oluşmuş, 15 sene içinde gayrimenkul bu ülkede enflasyon vardır mutlaka yani bu değerlendirme yani kar bu kadar olamaz
80.000 tl daha az olduğu aşikar...

ÇÜNKÜ her yıl bu ülkede %5 enflasyon olsa bile bu 15 senede belli bir rakam ediyor zaten

benim sıkıntım bunu nasıl resmi olarak ispat edebilirim

KISACASI; BU STOPAJ YANİ GELİR VERGİSİNİ DÜŞÜRME ŞANSIM VAR MI YOKSA
80.000*%20= 16.000 TL ÖDEME Mİ YAPMAM GEREKİYOR

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler....umarım sorunumu anlatabilmişimdir....
 
Son düzenleme:
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; "Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75 lik kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır." hükmü yer almaktadır.
 
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin KDV den istisna edildiği, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu, istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı, hüküm altına alınmıştır.
 
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
Yukarıdaki durumlar Alım satım amaçlı elde tutulmadığı durumlar içindir ayrıca gayrı menkul Tapu siciline kayıtlı olmak zorundadır.
 
Üyelik
1 Ara 2011
Mesajlar
16
Konum
izmir
cevaplar için teşekkürler öncellikle....
aslında kdv durumu hakkındaki bilgi dışında kurumların 2 yıl aktifinde bulunması şartını forumda gezinirken bir çok yerde rastladım...

benim aslında ispatlamaya çalıştığım düşüncem bu gayrimenkul enflasyonla birlikte değer kazandığı, yıllara göre üfe, tüfe hesaplanmalı ve bu hesaplama nihai satış bedelinden düşülmeli kalan kısım kar olarak algılanmalı...bu karın gelir vergisine konu olması... gerektiği...bunu resmi olarak nasıl ispatlarım....

bu yerin tapusu var...ama arsa tapusu olarak kayıtlarda ve arsa olarak satıldı....
ama belediyede arsa üzerinde 2 ad iş yeri var ve bu işyerleri kiralık olarak kullanılıp kira bildirimleri yapılıyor ve her yıl kira geliri ile ilgili faturaları kesilip vergilendiriliyordu...
 
Üyelik
1 Ara 2011
Mesajlar
16
Konum
izmir
5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması
Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşaa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek 3: Bir inşaat şirketinin inşa etmiş olduğu binanın bir kısmını otopark olarak, diğer bir kısmını işyeri olarak kiraya vermesi, kalan kısmını ise şirket faaliyetlerinde kullanması halinde, şirket faaliyetinde kullandığı kısmın satılmasından elde edilen kazanç istisnaya konu olabilecek, diğer kısımlar istisnadan yararlanamayacaktır.

Örnek 4: Esas faaliyeti taşınmaz ticareti ve kiralaması olmayan bir şirketin, atıl olarak durmakta olan bir taşınmazını kiraya verdikten iki tam yıl sonra söz konusu taşınmazı satması halinde taşınmazın elden çıkarılmasından doğan kazancın istisnadan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Aynı şekilde, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin, iştirak amaçlı olmayıp ticari amaçla elde tuttukları iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançlar da elde tutulma süresine bakılmaksızın istisna kapsamı dışında bulunmaktadır.

Öte yandan, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları istisna uygulamasına konu olabilecektir.
 
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
Sizi anladım ama Yeniden değerleme Türk vergi mevzuatından kaldırıldı.Bu nedenle değerleme yapmanız mümkün değildir.Maliyet-Amortisman=Net Defter değeri
satış tutarı ile net defter değeri arasındaki fark kar olarak vergilendirilecektir. Ancak yukarıdaki şekilde %75 istisnadan faydalanabilirsiniz.
 

Aquatim

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2012
Mesajlar
289
Konum
İzmir
sadece aklıma akıldı, enflasyon muhasebesi uygulanmıştı 2003 ve 2004 yılları için, zaten 2004 yılına kadar gayrimenkulünüzü değerlemiş oluyorsunuz. yanlış mıyım?
 
Üyelik
1 Ara 2011
Mesajlar
16
Konum
izmir
Evet arkadaşlar cevaplarıonız için teşekkürler...
benim sevgili muhasebecim maalesef ki maalesef kendi başına bahsedilen 2004 yılındaki değerlemeyi yapmış...onuda kafasına göre düşük bir rakam olarak sanırım...ondan sonra değerleme yapılamayacağı için...sonuç yukarıdaki değer...

HERKESE CEVAPLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER...
 
Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
201
Konum
istanbul
herkese iyi geceler.
değer artış kazancı ile kafama takılan bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum.
2003 te satın aldığı arsaya, kentsel dönüşümden yararlanarak arsasına karşılık 3 daire alacak bir kişi var.bu kişi inşaatı yapacak firmayla sözleşme yapıyor.inşaat şirketine tapu devri yapılacak.fakat inşaat bittikten sonra alınacak olan daireler tapuyu devreden kişiye değil de devreden kişinin söylediği 3 kişiye tapu verilecek.bu durumda tapuyu inşaat firmasına devreden kişiye, değer artış kazancı doğar mı?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Hem değer artış kazancı doğar, hem de dairelerin mülkiyetini elde edecek kişi açısından veraset ve intikal vergisi de doğar.
 
Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
201
Konum
istanbul
Hem değer artış kazancı doğar, hem de dairelerin mülkiyetini elde edecek kişi açısından veraset ve intikal vergisi de doğar.

aslında arsa, tapu sahibinin değilde vereceği 3 kişinin ortak arsasıydı.ama önceden kendi üzerlerine almadıkları tapuyu bu bahsettiğim kişi almıştı.iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş olmasından ötürü değer artış kazancı doğmamış olmaz mı?kentsel dönüşümden dolayı tapu harcı ve vergi ödemeyecekleri için şimdi inşaat firması tarafından tapuların kendilerine verilmesini istiyorlar.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Faber sizin anlattığınız gibi bir olay Medeni Kanununa göre mümkün değil. TMK md.705'e göre taşınmaz mülkiyeti tapu siciline tescil ile kazanılır. Hem 3 kişinin ortak arsası diyorsunuz, hem tapu sicilinde sadece bu 3 kişiden 1 tanesinin adına tescil edilmiş diyorsunuz. Hukuken bu ortak bir arsa değil, 1 kişiye ait arsa.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ayrıca boş bir arsada kentsel dönüşüm nasıl oluyor o da ayrı bir muamma. 6306 sayılı Kanuna göre kentsel dönüşüm yapılabilmesi için önce afet riski taşıyan bir yapı olması gerekir. Arsa var da yapı nerede?
 
Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
201
Konum
istanbul
kentsel dönüşümde afet riski taşıması gerek doğru fakat kentsel dönüşümü uygularken bölge bölge haretket ediyorlar.boş arsada olsa yeni yapılmış bir yıllık binada olsa afet bölgesi içinde kalıyorsa kentsel dönüşümün içine dahil ediliyor.
6306 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin 9’uncui bendinde ’Bu Kanun uyarınca yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır’ denilmektedir.benim bu yazıdan anladığım bahsettiğim kişilerin her türlü vergiden muaf olacağı.
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
6306 sayılı Kanunun bütün detaylarını bilmiyorum doğal olarak uzmanı olmadığım için, tamam bu arsa 6306 sayılı Kanun kapsamında diyelim. 9/3 maddesinde gelince orada işlemlerin hangi vergilerden müstesna olacağı sayılmış değer artış kazancı yok.
 
Üst