turkcell

Hakediş Düzenlemeyip Avans Aldığımız Taktirde Tevkifat Hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
müteahhit firma hakediş düzenlemiyor avans alarak inşaatı bitirip faturalamak istiyor.Ve inşaat yıllara sair .fatura düzenlemezsek sorun olurmu? avans mk.tevkifat kesmek gerekir mi?

teşekkürler
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın beyhanserin...

İnşaat yıllara sari ise , avanslardan da tevkifat yapılması gerekir....

Şükrü Kızılot Hoca'nın , kitabından ilgili bölümü aşağıya kopyaladım...

"3- Avanslarda Vergi Kesintisi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3. maddesinde, sözleşme gereğince müteahhide yapılan erken ödemeler kastedilmektedir. İnşaatın finansmanı amacıyla, başlangıçta peşinen yapılan bu avans ödemeleri, iş ilerledikçe, tahakkuk eden hakediş bedellerinden mahsup edilerek kapatılacağından, mahsuplar öncelikle kesintiye tabi tutulmuş olmaktadır. Gerçekte, kesin hakedişe kadar verilen ara hakedişler de, bir nevi avans niteliğinde olduğuna göre, avansların da kesintiye tabi tutulması bir farklılık arz etmemektedir.

Avansların müteahhide doğrudan ödenmeksizin, toplu halde demir, çimento gibi malzeme satın alımında ya da ithalat için akreditif açmada kullanılmak üzere müteahhit adına idarece ilgili müessese ve bankalara yatırılması halinde de, aynı şekilde kesintiye tabi tutulacaktır. Başka bir anlatımla, idare tarafından temin olunan malzeme bedelleri, müteahhidin istihkakına dahil olduğundan, ne şekilde karşılanırsa karşılansın (İster avansla, isterse istihkak bedelinden mahsup yolu ile) kesintiye tabidir"
 
Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
13
Bu konuyla ilgili olarak bir soru da ben sorayım ? avans olarak yapılan ödemelerden stopaj kesintisi yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Peki ya bu işin Kamu kurumlarından alınmış bir iş olduğunu varsayarsak Tevkif edilmesi gereken K.D.V. bakımından bir sıkıntı yaratırmı malum müteahhit firma taşeronundan 1/3 oranında tevkifat yapmak zorunda işin bitiminde kesilecek ft. dan tevkifat yapılsa ve ödense bile tevkif olunan K.D.V. nin geç ödenmesi bakımından bir problem yaşanmaz mı ? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın Yasin KARAGÖZ ;

Bahsettiğiniz olayı sadece KDV tevkifatı yönüyle değil , genel olarak KDV'de vergiyi doğuran olay yönüyle ele almak gerekir...
Şöyle ki Vergi idaresinin özelge düzeyinde verdiği görüşlerde , Danıştayın verdiği kararlarda şu ortak noktalar tespit edilmektedir...

- KDV kanununun 10/c Maddesi gereğince vergiyi doğuran olay "kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması"nda doğmaktadır.
Söz konusu inşşat - taaahhüt işlerinde avans ödemeleri eğer ilgili kısmın teslimi ile sonuçlanıyorsa faturalandırmalısınız.Ancak teslim , yapılan işin sizin kullanımınıza bırakılmasını ifade eder.Eğer böyle bir durum yok ise bu bir avans ödemesidir ve fatura düzenlenmeyebilir...
- 1 No'lu KDV tebliğinde ;
"...Benzeri vesika tabiri, Vergi Usul Kanununda düzenlenmemekle beraber, faturanın tüm unsurlarını taşıyan hakediş belgelerini de kapsamaktadır. (Bkz. G.T. 34)..."
ibaresi yeralmaktadır...Bu ibare 34 No'lu tebliğ ile her ne kadar değiştirilmiş ise de burada değiştirilen şey Hakediş belgelerinin , fatura yerine geçmesi hususudur...Yoksa KDV'nin hakediş belgesinin düzenlendiği tarihte doğması konusunda bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum... (Danıştay'ın bazı kararlarında , KDV de vergiyi doğuran olay , tahakkuk müzekkeresinin veya verile emrinin düzenlendiği tarihte doğmuş olur denmektedir....)
Fazla uzatmadan görüşümü söyleyeyim....
KDV'de tevkifat olsun olmasın fatura düzenlenmez ise bahsettiğiniz geç ödeme gerçekleşir...Ancak burada KDV'de vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir.
Çünkü hakediş belgesi idarece onaylanmamıştır.Ya da Tahakkuk müzekkeresi - verile emri düzenlenmemiştir.
Bu konuda önceki mesajımda da yazdığım gibi Şükrü KIZILOT Hocanın "İnşaat MUhasebesi , vergilendirilmesi ve asgari işçilik" kitabına bakılabilir....
İlgili Danıştay kararları ve özelgelerin tarih sayıları kitapta mevcuttur...

Saygılarımla...
 
Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
13
Sayın Beyaz;

Bana cevaben verdiğiğiniz bilgilerden anladığım kadarıyla Tevkif edilecek K.D.V. için Ft. kesilmese bile hakediş düzenlendiği ve idarece onaylandığı zaman K.D.V. nin doğduğu nu ve beyanı gerektiğini anladım doğru mu ?

Ama burada sorulan soruya baktığımız zaman hakediş düzenlemeksizin avans şeklinde ödemeden bahsediliyor sadece avans şeklinde ödeme yapıldığı zaman da K.D.V. açısından durum da yukarıda anlattığınız gibi mi? Teşekkürler iyi çalışmalar...
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın Karagöz...

Hakediş idarece onaylandığı zaman VUK hükümlerine göre 7 gün içinde Ft kesmeniz gerekir ( 34 Nolu KDV Tebliğine göre ) ...KDV hakediş belgesi onaylanınca doğmuş olur.
Ancak kısım kısım teslim sözkonusu değilse siz zaten ödediğiniz parayı avans olarak kayda alıyorsunuz...Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur...Eğer siz kısım kısım teslim olmasına rağmen KDV doğmaması için Hakediş düzenlemiyor iseniz , muvazaalı bir durum var demektir...Ancak benim elimdeki işler kesinlikle devam eden bitmemiş işlerdir...ve taşeronlarımla ya da benim de alt yüklenici için yapmak zorunda olduğum KDV tevkifatında hep aynı kuralı gözetirim...İlgili iş kısım kısım teslim değildir...Sadece işin devam edebilmesi için ön ödeme yapılmaktadır....KDV açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir...

Kısaca muvazaalı bir durum yoksa...yani KDV'den kaçmak ya da ertelemek için böyle bir şey yapılmıyor ise...alt yükleniciniz için ödediğiniz avanslarda KDV doğmamıştır...

Saygılarımla...
 
Üst