zirve

İade ve fiyat farkı faturalarında tevsik zorunluluğu

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
almış olunan mal ve hizmetin 23.000 tl lik tutarı iade edilecek bu tutar karşılığında bir bedel alınmayacak cari hesaba işlenecek bu durumda tevsik zorunluluğu varmı?
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

İade faturalarında tevsik zorunluluğu aranmıyor diye biliyorum, ama yine de araştırmak gerekir tabiki.

Saygılar.
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

Satın almış olduğunuz malın bedelini ödemeden, malların bir kısmını iade ettiyseniz bunu satıcılar hesabından düşeceksiniz burada herhangi bir ödeme ve tevsik zorunluluğu söz konusu değil. Ancak, Malın iadesinden sonra kalan bakiye için tevsik zorunluluğu vardır.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

Teşekkür ederim sayın revizyon bu konu ile ilgili bir yazı ya da mükteza örneği varmı?
 
Üyelik
15 Mar 2010
Mesajlar
174
Konum
BALIKESİR
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

b formlarıyla ilgili alıntı yaptığım kısım, tebliğde yer alan şeklidir. sonuçta bu iade edilecek malın bir alım faturası olmalı, çıkışı da (iade olsa dahi) faturaya bağlanacağından, iade olan kısmın tevsik edilme sınırını aşması yada o ayki iadeler toplamının bu sınırı aşması dolayısıyla b formlarında bildirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

1.2.4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

Sn. Emansur

Tevsik kapsamına yapılan tahsilat ve ödemeler girmektedir. Satın almış olduğunuz malı tekrar iade etmiş iseniz
Ortada herhangi bir tahsilat ve ödeme olmadığından tevsik edilecek bir durum da yoktur. Konu gayet açıktır.
 
Üyelik
15 Mar 2010
Mesajlar
174
Konum
BALIKESİR
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

arkadaşlar çok afedersiniz, bu cevap bu sorunun cevabı değil :-[
tevsik edilme zorunluğunun bende gerekmediği düşüncesindeyim fakat yasal dayanağına ait bir kaynağım olmadığı için değerli üstadlarımızın cevaplarını takip edeceğim.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

ba bs formları ile tevsik zorunluluğu birbirinden farklı konular değilmidir evet 5.000 tl lik tutarı aştığı için ba bs de bildirilir..bu faturanın bedelini ödeseydik ödemeyi banka aracılığı ile yapacaktık fakat biz bu bedeli iade ediyoruz...
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

TURKUVAZ ' Alıntı:
b formlarıyla ilgili alıntı yaptığım kısım, tebliğde yer alan şeklidir. sonuçta bu iade edilecek malın bir alım faturası olmalı, çıkışı da (iade olsa dahi) faturaya bağlanacağından, iade olan kısmın tevsik edilme sınırını aşması yada o ayki iadeler toplamının bu sınırı aşması dolayısıyla b formlarında bildirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

1.2.4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

Sn. Turkuvaz

Tabi ki, bu işlem 5000 tl. tutarını aşıyorsa b formunda gösterilecek,
Ancak Sorulan soruda bu işlemin b formu ile gösterilip gösterilmemesi sorulmuyor.
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,493
Konum
İstanbul
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

Arkadaşlar düzeltiyorum iade faturasından ziyade fiyat farkı faturası olacakmış...gerçi ortada herhangi bir ödeme ya da tahsilat olmayacak...
 
Üyelik
26 May 2010
Mesajlar
661
Konum
MERKEZ
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul Müdürlüğü


Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Mük-257 12.06.2007*4610

Konu : Hem alış hem de satış yapılan müşterilerle 8.000.00 YTL üzerindeki tutarların mahsuplaştırma yapılıp yapılamayacağı


İlgi dilekçenizden ?????. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, tekstil ürünleri toptan alım satımı işi ile iştigal ettiğiniz, bazı firmalardan hem mal alışı hem de mal satışı yaptığınız, bu firmalarla 8.000,00 YTL üzeri tevsik kapsamındaki tutarları, ilgili firmadan olan alacağınıza karşılık aynı firmaya olan borçlarınızla cari hesap mahsuplaştırması şeklinde ödenip ödenemeyeceği hususunda başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak tahsilât ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320, 323, 324, 332 sıra no?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye?de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin ( 1.5.2004 tarihinden sonra 8.000.000.000-TL aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilât veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.

Yine;

Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.

İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000-YTL?yi aşması halinde de tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.

8.000,00-YTL?yi aşan mal ve hizmet bedelinin farklı tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilât ve ödemenin yapılacağı kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.

VUK ?nun Mük. 257?nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 320-323-324 no.lu genel tebliğlerle yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu durumda; iki firma arasındaki emtia alış ve satışları karşılığında nakit ödeme ve tahsilat sözkonusu olmadan cari hesapların karşılıklı olarak mahsup yoluyla kapatıldığı durumda nakit bir hareketten bahsedilemeyeceğinden mahsup yoluyla kapatılan tutarların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
4 Kas 2010
Mesajlar
5
Ynt: İade faturalarında tevsik zorunluluğu

bizdede çok carili çalışan firma birbirlerinden mal alıp veriyorla daha önce bu konuda çok araştırma yapmıştım tevsik zorunluluğu yok
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
486
Ynt: İade ve fiyat farkı faturalarında tevsik zorunluluğu

Cari hesap çalışıyorsanız firmayla tevsik zorunluluğu yok. Faturanızı kesin yeterli.
 
Üst