zirve

İcra Dairesince Satılan Konutun KDV Oranı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,936
Konum
İSTANBUL
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir. [/FONT][FONT=&quot]Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 11 inci sırasında net alanı 150 m² ye kadar konut teslimlerinde % 1 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir. [/FONT][FONT=&quot]Öte yandan, büyükşehirler dışındaki net alanı 150 m² nin altındaki konutların teslimi % 1 oranında, 150 m² nin üstündeki konut teslimi ise 2017/9759 sayılı BKK ile yapılan düzenleme sonrasında 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2 nci maddesi gereğince 30.09.2017 tarihine kadar % 8 oranında KDV' ye tabi bulunmaktadır. [/FONT][FONT=&quot]Ayrıca, üzerinde konut bulunan gayrimenkullerin satışında, 150 m² lik net alan hesaplanırken sadece konutun alanı dikkate alınmakta ve konutu çevreleyen arsa veya tarla, bu konutun mütemmimi niteliğini korumak şartıyla sözü edilen alan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla, tapu kaydında arsa/tarla olarak görünen gayrimenkullerin üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunması, bu gayrimenkullerin arsa/tarla olma vasfını ortadan kaldırarak bunları üzerinde bulunan konutun mütemmim cüzü haline getirmektedir. Bu durumda, net 150 m² ye kadar olan konutlar ile bu konutların mütemmimi halindeki tarla ve arsa teslimlerine % 1 oranında KDV uygulanacaktır. [/FONT][FONT=&quot]Buna göre, büyükşehir olmayan bir yerde bulunan örneğin 114,80 m² lik konutun icra yoluyla satış işleminin, % l oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. [/FONT]
 
Üst