İhraç Kaydıyla Mal Tesliminde Kapasite Raporu

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
417
Konum
istanbul
Değerli meslektaşlar, imalatçı bir mükellef mayıs ayında ihraç kaydıyla mal teslim etti, kapasite raporu yoktu, yeni alacağız. bu teslimle ilgili iade alabilirmiyiz? kapasite raporunun sonra alınması etkiler mi?
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
417
Konum
istanbul
Ynt: İhraç kaydıyla mal tesliminde kapasite raporu

3065
KDVK. Özelgeleri
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü


TARİH : 17.07.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.4340
KONU : Kapasite Raporu bulunmayan dönemde ihraç kayıtlı mal satışından dolayı KDV iadesinin yapılıp yapılmayacağı hk.


... MÜDÜRLÜĞÜ?NE

Daireniz ... vergi no.lu mükellefi ... Ltd Şti.?nin Müdüriyetimize verdiği ... tarihli dilekçede halen geçerli Sanayi Sicil Belgelerinin bulunduğu, ancak ... tarihi itibariyle kapasite raporlarının süresinin bittiğini, ... tarihi itibariyle ...?na kapasite raporu için tekrar başvurduklarını ...ile ... tarihleri arasında kapasite raporu olmaksızın ihraç kayıtlı mal tesliminde bulundukları belirtilerek KDV iadelerinin yapılması hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

Konu ile ilgili Müdüriyetinizden alınan ... tarih, ... sayılı yazıda, mükellefin belirtilen dönemlerde yapılan ihraç kayıtlı satışlarla ilgili olarak herhangi bir iade taleplerinin olmadığı belirtilerek, tarafınıza başvurulması halinde, Sanayi Sicil Belgesi olduğundan gerekirse Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur tarafından yoklama yapılarak imalatçı vasfını taşıyıp taşımadığı, bu malları üretecek kapasiteye sahip olup olmadığının tespit edilmek suretiyle iade-mahsup taleplerinin yapılabileceği belirtilmektedir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ihracat istisnasını belirleyen 11/1-c bendinde


"?ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur."
hükmü yer almış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin (A) bölümünde, tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup,


Sanayi Siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması,

Sanayi odası, ticaret odası ve esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı bulunması,

İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,

Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olan imalatçıların yararlanacağı belirtilmiştir.Ayrıca yine, bu tebliğ ile sanayi sicil belgesine haiz olmamakla beraber sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na başvurup, sanayi sicil belgesi verileceği yolunda bu Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartı ile sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması sağlanmıştır.

Benzer konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan 24.12.1999 tarih, 57013 sayılı yazıda;


"Kanunun 11/1-c maddesiyle getirilen bu uygulamadan 6942 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçılar yararlanabilmektedir.
Ancak, 27 Seri No.lu Tebliğde de tanımı yapılan imalatçı olma şartları arasında sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması şartı da bulunmakta ise de, sanayi sicil belgesi almak için ilgili Bakanlığa müracaat eden ve kendisine belge verileceği yolunda olumlu görüş yazısı verilen mükellef nezdinde bir müdür yardımcısı bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından yaptırılacak inceleme sonucu, imalatçı olmanın sanayi sicil belgesi dışında kalan diğer şartlarının taşındığının tespiti halinde tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan mükelleflerin yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde tecil-terkin uygulamasından yararlanmaları mümkün olup, sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflerin bu belgelerin vizesi için müracaat etmeleri yeterli bulunmaktadır."

denilmektedir.

Buna göre, daireniz mükellefinin Kapasite Raporuna sahip olmadığı dönemlerde diğer tüm koşulları taşıdığının Vergi Daireniz Müdür Yardımcısı Başkanlığındaki yoklama grubu ile belirlenmesi kaydıyla Kapasite Raporu olmayan dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin iade uygulamasından yararlanılması mümkündür

Bilgi edinilmesini ve gereği ile dilekçesine istinaden adı geçen mükellefe de bilgi verilmesini rica ederim.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: İhraç kaydıyla mal tesliminde kapasite raporu

Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer!!!

Ancak şöyle bir durum var; Mümkün olabileceğini ve yalnız yukarıda saydığı şartları taşımak koşulu ile yazıyor. Sanırım sizin bu kapasite raporu çıkarmak için girişimde bulunmanızın ilk adımı yani mal tesliminden sonra işlemleri başlatmış olmalısınız.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
417
Konum
istanbul
Ynt: İhraç kaydıyla mal tesliminde kapasite raporu

evet bende emin değilim derdime derman olacağından, ama bir denemekte fayda var. en azından bu özelge gidip maliyeye danışacağım.
 
Üyelik
22 Şub 2006
Mesajlar
16
Konum
istanbul
merhaba,
imalatçı değiliz, mal aldığım firmayı imalatçı göstererek ihraç kayıtlı fatura kesebilirmiyim, ?

kesebiliyor isem vergi dairesine şekli olarak bildirimi nasıl yapacağım,

teşekkürler
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,848
Konum
ADANA
merhaba,
imalatçı değiliz, mal aldığım firmayı imalatçı göstererek ihraç kayıtlı fatura kesebilirmiyim, ?

kesebiliyor isem vergi dairesine şekli olarak bildirimi nasıl yapacağım,

teşekkürler
İmalatçı olmayan firmalar ihraç kayıtlı mal teslim edemezler. Mal aldığınız firmayı imalatçı olarak gösterip ihraç kayıtlı fatura kesmeniz mümkün değil... İmalatçı firma gerekli şartları taşıyorsa (kapasite raporu, san.sic.belgesi gibi.) ihracatçınıza doğrudan fatura kesebilir.
 
Üst