zirve

İşverenlerin Yüzde 5 Prim Desteği ve Uygulama Yöntemi

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt]17/11/2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

5510 sayılı Kanunda yer alan yüzde 5?lik işveren primi desteğiyle ilgili beklenen uygulama genelgesi sonunda çıktı.

Yüzde 5 teşviki özel sektör için

Bu indirimden, 4/a sigortalılarını çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri yararlanabilecek. Resmi nitelikteki işyerleri bahse konu prim indiriminden yararlanamayacak.

Teşvike konu işçiler uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar

Bu indirimden yararlanacak özel sektör işverenlerinin uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalıştırdığı işçiler konu olabiliyor.

Yoksa aynı işverenlerin çalıştırdığı SGDP?ye tabi emekli çalışanlar, çırak ve öğrencilerden olayı teşvik indirimi uzun vadeli sigorta primi kollarına tabi olmadıkları için sağlanmayacak.

Yüzde 5 teşviki için İşverenin SGK?ya borcu olmayacak

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor.

İşverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun ise, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Taşeronun da borcu olmayacak

Beş puanlık prim teşvikinden faydalanmak isteyen işverenlerin varsa alt işverenlerinin de muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Teşvik işyeri değil işçi bazında olacak

Aynı dönem içerisinde aynı işçi için salt bir teşvik uygulamasından yararlanılabilecek. Ama aynı işyerinde (A) işçisi için özürlü istihdam teşvikinden yararlanılıyorken, (B) işçisi için yüzde 5?lik istihdam teşvikinden yararlanılabilecek. Örneğin özürlü teşvikinden yararlanılacaksa 14857 kodu, yüzde 5 desteğinden yaralanılacaksa 5510 kodu girilecek.

Teşvik asgari prime esas kazanca değil gerçek kazanca uygulanacak

Diğer istihdam teşviklerinde indirim oranının uygulanacağı matrah prime esas asgari kazanç değil gerçek kazanç olacak. Örneğin 3 bin YTL ücret ödenen işçi için motamot asgari ücret üzerinden 31,94 değil, 3 bin YTL üzerinden 150 YTL teşvik uygulanmış olacak.

Aylık prim belgeleri de zamanında verilmiş olacak

Beş puanlık prim indirimine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini SGK?ya yasal süresi içinde vermiş olmaları gerekiyor. Aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde yatırılmış olması zorunlu bulunuyor. İlgili ay için teşvikten yararlanmak için yasal süresi içinde ödenmemiş işsizlik sigortası primi engel olmayacak, fakat bu borç ödenmediği takdirde ileriki aylarda teşvikten yararlanılamayacak.

Hata mesajında başvuru SGK?ya

Yukarıda belirtilen türde borcu bulunmayan işverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla SGK?ya gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi ve 1,00 YTL veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu yönünde uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Nurgül SOYALP ? 07.02.1989?dan beri isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı olan 18.01.1960 doğumlu bir sigortalı olarak 07.02.2009 tarihinde 4/b sigortalılığından emekli olabilirsiniz.

Nuray TURAN ? 15.01.1956 doğumlu, 01.10.1993 ilk sigortalılık girişli, aktif sigortalılıktan bin 98 gün primden sonra 01.05.2008?den beri isteğe bağlı bir SSK sigortalısı olarak 1 Ekim 2008?den sonra en fazla 3 yıl 5 ay isteğe bağlı prim ödeyip 3 bin 600?ü tamamlamaya kalan 3 yıl 1 ay 12 gün de (aktif çalışan) 4/a sigortalısı olarak öderseniz bu sürenin sonunda emekli olabilirsiniz.

Banu PINAR ? 1977 yılında vefat eden Emekli Sandığı emeklisi babanızdan dolayı bağlanmış yetim aylığını özel banka emeklisi aylığı ile birlikte almaya yeni dönemde de devam edebilirsiniz.
 
Üst