zirve

Kamuya Ait Şirketlerde Kar Dağıtımında Stopaj

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Değerli arkadaşlar
Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette Kâr Dağıtımında Stopaj uygulanmalı mıdır? Teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Dar Mükellef kurum ile Kurumlar Vergisinden muaf tam mükellef kurumlar taraftan, dar mükellef dar mükelleflere dağıtılan kar payları kurumlara veya kurum statüsünde olup, Kurumlar Vergisi Kanunu veya özel kanunlarla kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1),(2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca vergi kesintisi yapılacaktır. Söz konusu fıkra aynen aşağıdaki gibidir.

“ (3) Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)numaralı bentlerinde sayılan kar payları üzerinden bu Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç olmak üzere %15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.”

Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye istinaden 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/ 14593 sayılı BKK ile kar dağıtımına bağlı stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir.

Ancak tam mükellef kurumlarca karın sermayeye eklenmesi halinde bu işlem kar dağıtımı olarak kabul edilmediğinden ilgili yıl karının sermayeye eklenmesi nedeniyle, dar mükellef kurum veya kurumlar vergisinden muaf tutulmuş bulunan yabancı kurum ortaklara dağıtılan bedelsiz hisseler nedeniyle ortağa kar dağıtımı yapılmış kabul edilmeyerek, vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Ancak tam mükellef kurumların Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunan tam mükellef statüsündeki ortaklarına dağıtmış oldukları kar payları üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30’uncu maddesine göre vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Böylece tam mükellef kurum ortaklar ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunan mükellefler arasında eşitlik sağlanmıştır.

Kaynak: YMM Hayrullah Doğan
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın Calculator,

Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.
 

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Sayın Calculator,

Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.
Teşekkürler Sayın Simkeşyan Bey ve Ferhat Bey.
Sayın Simkeşyan;
Sanıyorum siz de Kurumlar Vergisi Kanunu 5. madde 1.bendinde bahsedilen;
(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
(6322 sayılı kanunun 34.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012)a) Kurumların;
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

ibaresinden yola çıkarak GV Stopajı yapılmaması gerektiği görüşündesiniz.

 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın Calculator,

Cevabımda o maddeden bahsetmiştim. "Ancak bu tür kazançların tabi oldukları" başka statüler var, biraz geniş kapsamlı bir konu.
 

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Sayın Simkeşyan
Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesi
6.bendi doğrultusunda stopaj yapılması gerekebilir mi diye düşünmüştük. bu konudaki görüşünüz nasıldır?
b)(4842 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişen alt bent. Yürürlük; 24.04.2003)i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,549
Konum
İstanbul
Sayın Calculator,

İlgisi yok. Bu madde doğrudan temel ilke olarak "Gerçek Kişiler"e yapılan kar payı dağıtımlarını açıklıyor.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Sayın Calculator,

Sevgili ferhat, evet stopaj yapılmaz ancak bu 30. madde kapsamına girmiyor. Ortaklık yapısına göre "İştirak Kazancı" sayılır bu nedenle de bu kar dağıtımı doğrudan KV. yasası 5. Maddesinde sayılan istisna hallerinden olduğu için stopaj yapılmaz.

Evet bende sana katılıyorum. Ayrıca aşağıdaki bu tablo bize yardımcı olur


Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Ortaklarına Dağıtılan Kar Paylarında Vergi Tevkifatı Durumu
Ortağın Hukuki Durumu​
Dağıtılan Kar Payının Tevkifata Tabi Olup Olmadığı​
Tevkifat Oranı​
Tam Mükellef Anonim ve Limited Şirket​
Tam mükellef şirketlere dağıtılan kar payları, kurum kazancına dahil olup, iştirak kazancı istisnasından yararlanacaktır. Ancak bu kurumlar dağıtılan kar payından stopaj yapılmayacak.​
Tevkifat Yok​
Kollektif Şirket​
Dağıtılacak kar payı, GVK’nın (94-6/b-i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Adi Ortaklık​
Dağıtılan kar payı, GVK / 94 – 6/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Vergi Mükellefi Olan İktisadi Kamu Müessesesi​
Dağıtılan kar payı, iktisadi kamu müessesi için iştirak kazancıdır. Kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır. Kurum iştirak kazancı istisnasından yararlanır.​
Tevkifat Yok​
Vergi Mükellefi Olmayan Kamu Kuruluşları​
Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olmayanlara dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/i) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Tam Mükellef Gerçek Kişiler​
Tam mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı, (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Dar Mükellef Gerçek Kişiler​
Dar mükellef gerçek kişiye dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/ii) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Dernek ve Vakıflar​
Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar dahil tüm dernek ve vakıflara dağıtılan kar payları (GVK/94-6-b/i) maddesine göre %15 tevkifata tabidir.​
%15​
Türkiye’de Şube ve İşyeri Olmayan Dar Mükellef​
Türkiye’de şubesi olmayan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları, Kurumlar Vergisi Kanununun 30/3’üncü maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Türkiye’de Şube Aracılığıyla Kazanç Elde Eden Dar Mükellef​
Dar mükellef kurumunu Türkiye’deki şubesine dağıtılan kar payı vergi tevkifatına tabi tutulmayacak.​
Tevkifat Yok​
Gelir Vergisinden Muaf Olan Dar Mükellef​
Gelir Vergisinden muaf tutulmuş bulunan dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kar payları (GVK/94-6/b-ii) maddesine göre tevkifata tabidir.​
%15​
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Olmayanlar​
Gelir veya kurumlar vergisinin mevzuna girmeyenlere dağıtılan kar payılarından (GVK/94-6/i) maddesine göre tevkifat yapılacaktır.​
%15​
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Değerli arkadaşlar
Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette Kâr Dağıtımında Stopaj uygulanmalı mıdır? Teşekkürler.


Bu idare acaba vergi mükellefi mi? yoksa sn Ferhatın listesinde de belirtildği gibi "vergi Mükellefi olmayan kamu kurumu é niteliğinde mi.??
Buna göre eğer vergi mükellefi değilse stopaj yapılacak. Mükellef ise yapılmayacak demektir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
Bu idare acaba vergi mükellefi mi? yoksa sn Ferhatın listesinde de belirtildği gibi "vergi Mükellefi olmayan kamu kurumu é niteliğinde mi.??
Buna göre eğer vergi mükellefi değilse stopaj yapılacak. Mükellef ise yapılmayacak demektir.

Çok haklısın nguroy

Zaten cevap verirken Başlığa bakarak yazdım ''Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette
 

calculator

Katkı Sunan Üye
Üyelik
27 Şub 2007
Mesajlar
178
Konum
Bolu
Çok haklısın nguroy

Zaten cevap verirken Başlığa bakarak yazdım ''Hisselerinin tamamı Belediye ve İl Özel İdaresine ait olan bir şirkette

Değerli üstadlar
Bahse konu şirket Kurumlar Vergisi Mükellefi anonim şirket olup hisselerinin tamamı İl Özel İdaresi ve Belediyeye aittir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Vergi Mükellefi Olmayan Kamu Kuruluşları
Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olmayanlara dağıtılan kar payı (GVK/94-6-b/i) maddesine göre tevkifata tabidir.
%15
 
Üst