Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Hasan Taslakçı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ASMMO Eğitim Komisyonu Başkanı
Tüdesk 19 No.lu Komite ÜyesiKAT MÜLKİYETİNDE İDARİ PARA CEZASI28.11.2007 TARİHİNDEN ÖNCE KAT İRTİFAKI KURULMUŞ VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR TAMAMLANIP YAPI KULLANMA BELGESİ ALINMIŞ BİNALARDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEMESİ HALİNDE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNDEN HERBİRİNE 1000.-YTL İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK.

28 Kasım 2007 Çarşamba gün ve 26714 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5711 sayılı ?Kat Mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun?, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun bazı maddelerini değiştirmiş, bazı maddelerine ilaveler yapmış ve bazı maddelerini de yürürlükten kaldırmıştır. Yasanın yürürlük tarihi, Resmi Gazetede yayım tarihi olan 28.11.2007 dir.

Değişikliklerden en önemlisi;

Anılan kanunun 23.ncü maddesiyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen geçici Madde 1 dir. Bu madde hükmü aynen;

"GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan anagayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir." hükmündedir.

Yasanın diğer önemli değişikliklerini okumak için tıklayınız.

Saygılarımla.Hasan Taslakçı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ASMMO Eğitim Komisyonu Başkanı
Tüdesk 19 No.lu Komite Üyesi

13.05.2008
 
Üst