zirve

Kdv Dahil Faturada Hesaplanan Kdv'nin Durumu

Üyelik
1 Nis 2011
Mesajlar
319
Konum
İstanbul
Merhaba ;
güzellik salonu mükellefim (1. sınıf şahıs firması ) 2000 TL lik faturayı kdv dahil kesmiş. İndirilecek kdv de tarife ve özel matraha tabi ise indirim konusu yapılabiliyor. Ancak tarifeye bağlı bir iş değil fatura içeriği. Kestiği bu faturada hesaplanan kdv düşecekmiyim ?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,917
Konum
İSTANBUL
Ben,hiç bişey anlamadım :)

Bende :) Fakat yine konuyu şöyle bir açıklamakta fayda var

KDV esas itibariyle indirim mekanizmasına dayanmaktadır. Vergi mükellefleri, faaliyetlerine (mükellefiyetine) ilişkin olarak yaptıkları mal ve hizmet alımları sırasında ödedikleri KDV'yi, satışları üzerinden hesaplayıp tahsil ettikleri KDV'den indirerek, hesaplanan verginin indirilecek vergiden fazla olması halinde aradaki farkı vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödemektedirler. İndirim mekanizması, mükelleflerin kendi safhalarında yarattıkları katma değerin vergilendirilmesini sağlamaktadır.

Faaliyetlere ilişkin olarak yüklenilen KDV'nin mükellefler tarafından indirilmesi genel prensip olmakla birlikte Katma Değer Vergisi Kammu'nun 34.maddesinde belirtilen şekilsel şartlara uyulmadığı takdirde yüklenilen KDV'nin indirimi pek mümkün olmamaktadır. Ayrıca kanunda indirilemeyeceği belirtilen vergilerin indirilmesi de söz konusu değildir.

Yüklenilen vergilerin indiriminin yapılabilmesi için aranılan şekilsel şartlardan birisi de özellik taşıyan durumlar hariç olmak üzere, KDV'nin fatura ve benzeri belgeler üzerinde ayrıca gösterilmesidir.

Vergi idaresi, aranılan diğer şartlar mevcut olsa dahi, KDV'nin fatura üzerinde aynca gösterilmediği durumlarda, yüklenilen verginin indirimine izin vermemektedir. Ancak, özellik taşıyan ve aşağıda belirtilecek olan bazı durumlarda, vergi, belgeler üzerinde aynca gösterilmese dahi indirilebilmektedir.

Aşağıda, KDV indirimi açısından verginin fatura üzerinde aynca gösterilmesinin zorunluğu olduğu ve olmadığı durumlar incelenecektir.B - KDV'nin indirilebilmesi Için fatura üzerinde ayrıca gösterilmesinin ZORUNLU OLUP OLMADIĞI:

1. Genel Olarak İndirim

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29 ve 54. maddeleri vergi indirimine, SO.maddesi ise indirilemeyecek KDV'ye ilişkindir.

KDVK'nın 29 ve 54.maddelerine göre KDV'nin indirilebilmesi için aşağıdaki şartlann topluca var olması gerekmektedir:

• Yüklenilen KDV, vergi mükellefiyeti ile ilgili ve indirilebilecek nitelikte olmalıdır.

.•KDV, fatura veya benzeri belgeler üzerinde ayrıca gösterilmelidir.

•Alış belgeleri yasal defterlere kaydedilmelidir,Bu şartlara uyulmadığı takdirde yüklenilen KDV indirilememektedir.2. İndirim Açısından KDV'nin Fatura Veya Benzeri Belgeler Üzerinde Ayrıca Gösterilme Zorunluluğu:

KDVK'nm 34/1 maddesine göre, KDV indirimi için aranılan şartlardan birisi de, verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde aynca gösterilmesidir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, KDV'nin fatura ve benzeri belgelerde aynca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye Bakanlığı'nca tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlık, KDVK'nm 34/2. maddesi*nin kendisine verdiği yetkiyi 22 seri No'lu KDV Genel Tebliği ile kullanmış, indirim açısından verginin fatura ve benzeri belgeler içinde aynca gösterilmesi gereken ve gerekmeyen durumları belirlemiştir.

Söz konusu tebliğin ilgili bölümü şu şekildedir.

Verginin indirimi:

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 34.maddesine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vekisalarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uygulama kapsamına giren mükelleflerden gider veya maliyet unsuru olarak gözününe alınabilecek mal ve hizmet satın alan mükellefler, satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapabilmek için, düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda verginin mutlak surette ayrıca gösterilmesini isteyeceklerdir.

Ancak, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi ayrıca gösterilmeyecek, vergi dahil tek tutar olarak ifade edilebilecektir."

Yukanda yapılan açıklamalara göre, prensip olarak yüklenilen verginin indirilebilmesi için diğer şartlann gerçekleşmiş olması koşuluyla, KDV'nin fatura veya benzeri belgeler üzerinde aynca gösterilme zorunluluğu vardır. İstisnalar hariç olmak üzere, fatura veya benzer belgelerde aynca gösterilmeyen KDV'nin indirilmesi mümkün değildir.

Vergi idaresi verdiği bir özelgede, KDV dahil olarak düzenlenen faturalar üzerine indirim yapılamayacağı, fatura ve benzeri belgelerde KDV'nin aynca gösterilmesi gerektiği yolunda idari görüş bildirmiştir.3. İndirim Açısından KDV'nin Fatura'da Ayrıca Gösterilmesine Gerek Olmayan Durumlar:

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 22 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile, aşağıdaki hallerde fatura üzerinde aynca gösterilmese dahi bedele dahil bulunan KDV'nin indirilmesini uygun görmüştür. Tebliğde yapılan açıklamalara göre,aşağıdaki işlemlerde KDV belge üzerinde ayrıca gösterilmese dahi, iç yüzde oranıyla verginin bulunarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. KDV dahil olarak belirlenen bedel içerisindeki "Vergi İç Yüzde" formülüyle şu şekilde hesaplanıp indirilebilecektir.

Vergili bedel x Vergi Oranı

Vergi=---------------------------------

100+Vergi Oranı

KDV'nin belgeler üzerinde aynca gösterilmese dahi indirilebileceği durumlar aşağıdadır:

a) Tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler (Lokanta, sinema, tiyatro, biletleri gibi).

b) Bedelin biletle tahsil edildiği işler (Müzik, konser giriş ücretleri, şehirlerarası taşıma ücretleri).

c) Tekel maddeleri, gazete, dergi ve periyodik yayınların teslimi.4. Faturada Ayrıca Gösterilmemesi Nedeniyle İndirilemeyecek Olan KDV Hakkında Yapılacak İşlem:

KDVK'nın 58.maddesine göre mükellefçe indirilebilecek KDV gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir.

Madde hükmünün mefhum muhalifinden hareketle, mükellefçe indirilemeyecek KDV'nin gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir. KDVK'nın 34.maddesinde belirlenen vergi indiriminin şekilsel şartlarından birisi olan verginin belge üzerinde aynca gösterilmesi zorunluluğuna uyulmaması halinde, mükellefçe esasta indirilebilecek KDV, şekil şartlarına uyulmaması nedeniyle indirilemeyecek KDV haline gelmiştir. Bu bağlamda, indirimin yapılabilmesi için gerekli olan şekilsel şartlara uyulmaması nedeniyle indirilemeyecek hale gelen KDV'nin, kanunun 58.maddesine göre gelir ve kurumlar vergileri açısından gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.C SONUÇ

Tarifesi vergi dahil olarak belirlenen işler ve bedelin biletle tahsil edildiği işler ile, özel matrah şekillerine tabi mal teslimi ve hizmet ifaları dışında kalan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV'nin fatura veya ben*zeri belge üzerinde aynca gösterilme*si zorunludur. Bu zorunluluğa uyul*madığı takdirde, yüklenilen KDV'nin indirimi yapılamayacak, vergi gelir ya da kurumlar vergi*leri açısından gider veya maliyet unsu*ru olarak gözönüne alınabilecektir. Tarifesi vergi dahil olarak belirlenen ya da bedelin biletle tahsil edildiği işler ile özel matrah şek*line tabi işlemlere ait yüklenilen KDV ise yukarıda verilen iç yüzde formülü ile hesaplanarak in*dirilebilecektir

Yukarıdaki açıklamalar gereği bu faturanın düzeltilerek KDV'si işleme alınmalıdır.Kaynak:Mehmet TİMUR *

Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,550
Konum
İstanbul
Sayın canan_ieu,

Hayır düşemeyeceksiniz. Ancak faturayı alındığı yere gönderip düzelttirebilirsiniz. Veya telefon açıp karşılıklı siz düzeltip örneğini gönderip onların da aynı şekilde düzeltmelerini talep edebilirsiniz. (Bu seçenek pek tavsiye edilmezse de uygulanabilir.)

Sevgili Tahsin,

Otobüs bileti, LPG faturaları vs gibi belgelerden bahsediyor sanıyorum.
 
Üyelik
1 Nis 2011
Mesajlar
319
Konum
İstanbul
Sayın canan_ieu,

Hayır düşemeyeceksiniz. Ancak faturayı alındığı yere gönderip düzelttirebilirsiniz. Veya telefon açıp karşılıklı siz düzeltip örneğini gönderip onların da aynı şekilde düzeltmelerini talep edebilirsiniz. (Bu seçenek pek tavsiye edilmezse de uygulanabilir.)

Sevgili Tahsin,

Otobüs bileti, LPG faturaları vs gibi belgelerden bahsediyor sanıyorum.

günaydın ; :)))
mükellefim kdv dahil fatura kesti kendisi güzellik salonu işletmecisi. 391 hesapta iç yüzde ile ayırıp gösterecek miyim ?
yani hesaplanan kdv doğuyor mu yoksa dahil olduğu için 600/120 hesap mı yapacağım ?
not : yalın dille yazamamışım özür diliyorum .
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
Ft kesen tabiiki kdv ayrımını yaparak kaydedecek ve kdv beyanında gösterecek.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,917
Konum
İSTANBUL
Sayın canan_ieu

Sizede günaydın ; :)))

**mükellefim kdv dahil fatura kesti kendisi güzellik salonu işletmecisi. 391 hesapta iç yüzde ile ayırıp gösterecek miyim ?

--Önce bu sorunun cevabı tabiki evet Kdv dahil fatura kestiği için iç yüzde ile 391 hesaplayıp ayırın ve mükellefinize bundan sonra keseceği faturalarda KDV'yi fatura üzerinde ayrıca göstermesini söyleyin


**yani hesaplanan kdv doğuyor mu yoksa dahil olduğu için 600/120 hesap mı yapacağım ?

-- Yapmış olduğunuz işlem yurt içinde hizmet teslimidir.ve buda KDV'ye tabidir. Yurt içindeki teslimler KDV dahil kesilse bile KDV hesaplanarak ayrıca
fatura üzerinde gösterilmeli.

Ayrıca yurtiçi teslimlerde KDV dahil olsa bile 600/120 şeklinde kayıt olmaz
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,271
Konum
Manisa
...mükellefinize bundan sonra keseceği faturalarda KDV'yi fatura üzerinde ayrıca göstermesini söyleyin...
Fatura vergi mükellefine kesiliyorsa ceza yememek için mutlaka (bir kaç özel durum hariç) ayrı gösterilmelidir de nihai tüketiciye kesiliyorsa ayrıca kdv göstermeye gerek bulunmamaktadır.
 

Benzer konular

Üst