Kdv den Muaf Giderin Fatura Edilmesi

Üyelik
19 Ağu 2005
Mesajlar
20
Merhaba.

Kdv siz bir faturanın (Yutdışı kargo faturası,Navlun faturası..) bir kısmını başka bir firmaya yansıtmam gerekiyor.
Bunun için Kdv li bir faturamı düzenlemeliyim.

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın ozcan,

Masraf aktarımı işleminde, yapılan masrafların gerçek ilgilisine aynen intikal ettirilmesi olayında herhangi bir hizmet sunulması veya kâr amacı güdülmesi veya katma yaratılması söz konusu değildir.

Bu nedenle Masraf bedelini aynı tutarda üzerine bir kar eklemden karşı tarafa yansıtma durumunda KDV hesaplamana gerek yoktur. Keseceğin faturada bu işlemin yansıtma işlemi olduğunu belirtmen gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğim görüşte Maliye'nin muktezaları ve Danıştay kararları vardır. Ancak Maliye'nin aksi yönde verilmiş muktezalarının da olduğu unutulmamalıdır.

Saygılar.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhaba

Sayın özcan

Ben Şükrü beyin görüşüne katılmıyorum. Çünkü K.D.V.'den müstesna olan nakliyecinin yaptığı taşıma işidir. Bu taşıma faturasının aracı ihracatçıya kesilmesinde K.D.V. olmayacaktır. Artık bundan sonra, K.D.V. istisnası ile ilgili bağlantı kopmakta, yani bu gidere ait fatura tutarı aynen aktarılsa bile, üzerine K.D.V. eklenmelidir. Çünkü, bu noktada aracının yaptığı bir hizmet söz konusudur. Hizmet ifası da K.D.V.' ye tabi bulunmaktadır. KDVK 2. maddesinin esprisi bunu gerektirir.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
yapılan iş bir masraf aktarımıdır.fatura kesilerek yapılması doğrudur.
fakat kdv konusu bu kadar net değildir.aslında iade yansıtma faturası kavramının kabul etmemektedir.yansıtma işleminin de kdv ye tabi bir hizmet olduğu görüşünden dolayı yansıtma faturalarında kdvye tabi olduğu görüşündedir.( idare mal veya hizmet kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda kdvden istisna edilmemişse kdv hesaplanmasını istemektedir. mehmet maç-kdvk uygulaması )

fakat iaderenin aksine bircok yazar aşağıdaki şekilde düşünmektedir.
bazı masrafların gerçek muhatabına yansıtılması sırasında düzenlenecek faturada KDV gösterilip gösterilmeyeceğine, aktarıma konu masrafı doğuran işlemin KDV’ye tabi olup olmadığına bakılarak karar verilmelidir. Masraf aktarımına konu olan işlem; KDV’ye tabi ise masraf aktarımı da KDV’ye tabi olacak, KDV’den istisna veya vergiye tabi değil ise, masraf aktarımı da KDV’ye tabi olmayacak, düzenlenen belgede vergi gösterilmeyecektir.

özelge ''iadere kdvye tabi olamayan kıdem veya ihbar tazminatının diğer şirketlere aktarılması işlemi masraf aktarılması mahiyetinde olduğundan bu işlem kdv tabi bulunmaktadır.''
ist.def.11.1.1993 tarih ve 247 sayılı mukteza


Bayilik alabilmek için verdiği teminat mektuplarına ilişkin masrafları ana firmadan tahsil eden bir mükellefin bu işleminin, bir teslim veya hizmet karşılığını teşkil etmemesi nedeniyle KDV’nin konusuna girmediği”

belirtilmiştirM.B.’nin, 15.11.1996 tarih ve 54092 sayılı Özelgesi


sonuç:idareye göre kdv tabidir.kişisel görüşüm bir mal teslimi veifa edilen bir hizmet olmadığından dolayı kdv tabi değildir diye düşünüyorum

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Bu konuda değişik fikirler mevcuttur.Firmanın masrafı yansıtmasında eğer bir kar amacı var ise bunu bir hizmet olarak ifade etmek gerekir ve kdv hesaplanması gerekir.Ancak kar amacı güdülmeksizin yapılan bu masrafın kdv hesaplanmasını gerektirecek bir durum olmadığı düşüncesindeyim.
Sn.Ergül `e katılıyorum ve fatr.da gerekli şerhi düşerek yazılması gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
OSMAN EROL' Alıntı:
Merhaba

Sayın özcan

Ben Şükrü beyin görüşüne katılmıyorum. Çünkü K.D.V.'den müstesna olan nakliyecinin yaptığı taşıma işidir. Bu taşıma faturasının aracı ihracatçıya kesilmesinde K.D.V. olmayacaktır. Artık bundan sonra, K.D.V. istisnası ile ilgili bağlantı kopmakta, yani bu gidere ait fatura tutarı aynen aktarılsa bile, üzerine K.D.V. eklenmelidir. Çünkü, bu noktada aracının yaptığı bir hizmet söz konusudur. Hizmet ifası da K.D.V.' ye tabi bulunmaktadır. KDVK 2. maddesinin esprisi bunu gerektirir.
Sayın EROL,

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:

Madde 10- Vergiyi doğuran olay;

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması
............................................


Hizmet:

Madde 4- 1. Hizmet, teslim veya teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.

2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilir.

Masraf aktarımı işleminde yapılan masrafların gerçek ilgilisine aynen intikal ettirilmesi olayında KDV kanununun 10/a bendine göre herhangi bir hizmet sunulması söz konusu değildir kanaatindeyim.

Masrafların aynen değil de bir bedel ilave edilerek aktarıldığı durumlarda, bir masraf aktarımı değil, müstakil bir hizmet ifası söz konusu olduğundan, işlem KDV’ne tabi olacaktır kanaatindeyim.

İlk cevabımda yazdığım şekilde Maliye'nin benim görüşüme katılan görüşleri olmakla birlikte, masraf faturalarının yansıtma işlemlerin KDV'ne tabi olacağı görüşünde olan muktezaları da mevcuttur.

Saygılar.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: Kdv den Muaf Giderin Fatura Edilmesi

bu yansıtma faturası (kdv.siz olduğu takdirde) ba bs formlarında belirtilmelimidir??
 
Üst