resim

Kdv Tevkifat Hakkında

Üyelik
15 May 2014
Mesajlar
57
Konum
İzmir
Merhaba arkadaşlar

Bir mimar müteahhitte yapmış olduğu plan proje işi için Kdv tevkifatına tabi midir ?
Bir yeminli müşavir beni arayıp 117 nolu tebliğin açık olduğunu makbuzu düzeltmemizi istedi.
Bizde ona uyarak 9/10 tevkifat lı uyguladık

Eğer hatalı ise sorun çıkar mı ?

Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
M

Malumları olduğu üzere

Ziyaretçi
Yapım işine bağlı olarak sağlanan bir plan proje hizmeti ifa ediliyorsa 2/10, yapım işinden bağımsız ifa edilen bir plan proje hizmeti söz konusu ise 9/10 oranında tevkifat uygulanır.

Yukarıdaki ayrıma göre eğer mimarın ifa ettiği hizmet bir yapım işinden bağımsızsa ymm doğru söylemektedir.
 
Üyelik
30 Eki 2014
Mesajlar
290
Konum
İSTANBUL
Sayın mig23,

1 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliği'nden

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
2.1.3.2.2.2. Kapsam
Bu bölüm kapsamına;
- Piyasa etüt-araştırma,
- Ekspertiz,
- Plan-proje,
- Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim
ve benzeri hizmetler girmektedir.
Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilir.

2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar
Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.
Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları,Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.
 
Son düzenleme:

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Müteahhit firmanın, tebliğin 2.1.31.1/b belirlenmiş alıcılardan olmadığını, bu nedenle tevkifat yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,124
Konum
İSTANBUL
Dipnot Bilgi : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 14). ile yapılan düzenlemeyle yapım işleri ile bu işlerle
birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV
tevkifat oranı 2/10 dan 3/10’a çıkarıldı.

Yeni tevkifat oranı, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Bilginize,
 

Benzer konular

Üst