Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı

Üyelik
29 Kas 2006
Mesajlar
182
Merhabalar,

Kurumlar vergisinden muaf bir hastanenin vakfından kiralanan yer için stopaj ödenecek diye biliyorum. Doğru mudur?

Saygılar,
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
14
Ynt: Kurumlar Vergisinden Muaf Vakıftan Kiralanan Yerin Stopajı

Sayın Odabaşı,

Gelir Vergisi Kanunu' nun 94. maddesinde vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlar belirtilmiş olup, tevkifata tabi ödemeler arasında: 5/b bendi ile mazbut vakıflara * yapılanlar hariç olmak üzere, vakıflara ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri de sayılmıştır.

İlgili bent uyarınca, tevkifat kesintisine tabi tutulacak kira ödemelerinin yapıldığı derneğin kamuya yararlı dernek veya vakfın bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıf olması durumu değiştirmemektedir.

Ödemenin yapıldığı dernek veya vakfın Gelir vergisi ya da Kurumlar Vergisi' nden muaf olma durumu, bu dernek ve vakıflara yapılan kira ödemelerinde tevkifat uygulanmasını etkilememekte olup, tevkifat nihai vergileme niteliğindedir.

Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi kapsamında uygulanacak tevkifatın tek istisnası; mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla 01.01.2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin ve müteakibindeki dönemler için yapılacak kira ödemelerini kapsamaktadır. Mazbut vakıflara yapılacak kira ödemelerinde tevkifat istisnası için G.V.K.' nun 261 Seri Nolu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

* Mazbut Vakıf: Mütevellisi ölmüş, hayatta kimsesi kalmamış, vakfı idare edecek nesli tükenmiş ve on yıl süreyle yöneticisiz kalarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanmış vakıflardır.


Şermin Kandemir
SMMM
 
Üst