Ltd Şirketlerde Ortağın Şirket Hesabından Çektiği Paralar?

Üyelik
14 Eyl 2010
Mesajlar
142
Konum
muğla
merhaba, ltd.şirket de ortağın şirket ödemeleri için şirket banka hesabından çekilen nakitleri kasaya almak yanlış mıdır? teşk.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

Evet yanlıştır. Kasadan çekilen para 131 ORTAKLARDAN ALACAKLARA borç,100 KASA hesabına alacak kaydedilmeli ve daha sonra ortağın özel işleri için kullanılmadığı da belgelendirilmedir. Aksi takdirde 131 hesabın bakiyesi için adatlandırma yapıp faiz yürütmek ve KDV hesaplamak gerekecektir
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

dnyn ' Alıntı:
merhaba, ltd.şirket de ortağın şirket ödemeleri için şirket banka hesabından çekilen nakitleri kasaya almak yanlış mıdır? teşk.Ortak şirket hesabından para çekiyorsa bu paraları kasa hesabına önce girip sonra çıkması muhasebe tekniği açısından daha sağlıklıdır.

Kasadan para çıkabilmesi için önce kasaya para girmesi gerekir. Yapılacak kayıt;


100B 102 A131B 100A


şeklinde olmalı. Belgeler geldikten sonra da 770/70/150B 131 Aşeklinde kapanmalıdır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

Haklsınız Nizam Bey,soruyu yanlış okumuşum. Önce banka hesabından çekiyor daha sonra harcama yapıyor şirket adına. Bu durumda sizin verdiğiniz örnek kayıt daha uygun olur TDHP açısından.
 
Üyelik
14 Eyl 2010
Mesajlar
142
Konum
muğla
Ynt: Ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

teşekkür ederim
 
Üyelik
22 Kas 2007
Mesajlar
200
Ynt: Ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

Talimatla bankadan çekilen paralar kasaya giricek. Ama ortak aslında kendi özel harcamaları için talimat verdiyse yani o parayı kendisi almışsa yine mi kayıt aynı olur? Hiçbir belgede gelmezse o para 131 de mi durur?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,912
Konum
ADANA
Ynt: Ltd şirketlerde ortağın şirket hesabından çektiği paralar???

Sn.Özlem arkadaşlar gereken cevapları vermiş. Bankadan çektiğiniz paraları önce kasaya giriş yapıyorsunuz, daha sonra ortağın kasadan aldığı tutarları borcuna kaydediyorsunuz. (8000 TL. günlük limite dikkat). Şirket adına yaptığı masrafları da cari hesabından mahsup ediyorsunuz. Düzgün çalışan bir şirkette böyle olmaz, bakkal hesabında böyle olur. Ortağın cebi kasa değildir. Ödemeler mümkün olduğu kadar bankadan yapılmalı, ancak günlük iş hacmine göre gereken para kasada tutulmalıdır.
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
175
Konum
kemer
merhaba
limited şirket te ortaklar, şirket hesabından para çekmek istiyorlar, özel harcamalarımızı biz nasıl karşılayacağız bankadan para çekmeden diye sordular, kendi internet sitelerinden satış yapıyorlar, yani genelde ödemeler bankaya gidiyor, bu ortaklara genel kurul kararı ile huzur ödemesi yapsak ve vergilendirsek nasıl olur ? her ay huzur hakkı ödemesi yapılabilir diye biliyorum, gelir vergisi ve stopajını öderiz. yoksa kar payı olarak mı para alsınlar? sizce hangisi mantıklı ? kafalarına göre para çekemeyeceklerini söyledim, eş dost akraba tahsilat ve ödemeleri şirket hesabına karıştırmayın dedim. lütfen yardımcı olur musunuz ?
 
Üyelik
7 Ocak 2015
Mesajlar
44
Konum
İstanbul
Merhaba,

Huzur hakkı olarak ödemeniz daha kolay olur.
Huzur hakkı ücret nevi olarak kabul edildiği için genel kurulda karar alıp kendilerine düzenli ödeme çıkabilirler. (Tabi şirketin sürdürülebilirliğini etkilemeyecek tutarlarda. Ticaret Kanunu hükümlerinin ve şirket ana sözleşmesinin de, kar dağıtımı ve huzur hakkı uygulaması sırasında ayrıca dikkate alınması gerekir.)

Kar payı için eğer önceki dönemlerden dağıtmadığınız karlar var ise onları dağıtabilirsiniz veya kar payı avansı olarak ödeyebilirsiniz. Aşağıda konu hakkındaki bir makaleden kesit bulabilirsiniz.

“VIII. Avans Kâr Payı Dağıtımı
Halka açık şirketlerde uygulanmakta olan avans kâr payı dağıtım müessesi, 6012 sayılı TTK. ile birlikte SPK.’ya tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler açısından da uygulanmasına olanak getirilmiştir. TTK. m. 644/1-b bendinin atfıyla limited şirketlere uygulanacak olan 509. maddenin 3. fıkrası gereğince avans kâr payı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir tebliği ile düzenlenecektir. 28379 sayılı ve 09.08.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bu tebliğ ile kâr payı avansı dağıtım esasları belirlenmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, kâr payı ancak net dönem kârından veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. TTK. m. 508/2’de yer alan dönemsellik ilkesi gereğince şirketin net dönem kârı ise yıllık bilançoya göre belirlenir. Hesap dönemi sonunda çıkarılan bilanço gereğince şirket kâr etmiş ise, kanuni tevkifatlar yapıldıktan sonra ortaklara kâr payı dağıtılır. Bu kuralın istisnası olan avans kâr payı dağıtımında ise, ara dönemlerde hazırlanan finansal tablolara göre şirket kâr etmiş ise, yılsonunu beklemeksizin avans kâr payı dağıtımı yapılabilecektir.

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 5. maddesinde avans kâr dağıtım şartları düzenlenmiştir. Buna göre, şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için,

1. Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve

2. Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

Avans kâr payı dağıtımında, şirketin aktifinde henüz kesinleşmiş bir kâr tutarı yok iken, ortağa ödeme yapılmaktadır. Bu bağlamda, şirketin hesap dönemi sonunda oluşan bilanço kârından, ortağın payına düşen tutarın ortağa ödenmiş kâr payı avansını karşılamaması durumu söz konusu olabilecektir. Avans kâr payı dağıtımı yapılması şirket açısından bir risk taşımaktadır. Böyle bir riskin mali sonuçlarına karşı, genel kurul tarafından şirket ve şirket alacaklılarının çıkarlarını korumak amacıyla önlem alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla, Tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının a ve b bendi gereğince alınacak genel kurul kararında, bilanço kârından ortağın payına düşen miktarın karşılamayan kâr payı avansının bir önceki yıla ait serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, bu miktarın zararı karşılamaması halinde şirkete iade edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar verilemez. Görüldüğü üzere, avans kâr payı, hesap dönemi içerisinde dönem sonundaki dağıtılacak olan kâra mahsuben yapılan ödemeleri ifade etmektedir. Bu kapsamda avans kâr payı dağıtımı, ortağa verilen bir borç niteliğindedir. Dönem içerisinde verilen avans kâr payı, yılsonu net dönem kârından mahsup edilecektir.

Avans kâr payı dağıtımına ilişkin alınacak genel kurul kararı için özel bir nisap öngörülmemiştir. Buna göre toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile bu karar alınabilecektir.
Kâr payı avansı, kâr payı dağıtımında olduğu gibi dağıtım tarihi itibariyle ortaklara payları oranında ödenir. Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarların yarısını geçemez.

Kâr payı avansının, genel kurul kararını izleyen en geç 6 hafta içerisinde ortaklara ödenmesi gerekmektedir.”
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
175
Konum
kemer
teşekkürler.
limited şirket yeni kuruldu, huzur hakkı ödemesi daha mantıklı geliyor ama ana sözleşmeye böyle bir madde eklemedik, genel kurul kararı ile huzur hakkı ödemesi yapılabilir mi ? limited şirket müdür olmayan ortağa da huzur hakkı ödenebilir mi?
 
Üst