turkcell

Mesleki Sözleşmelerle İle İlgili Damga Vergisi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
MESLEKİ SÖZLEŞMELERLE İLE İLGİLİ DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu?nun 16.04.2005 tarihinde 25788 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 44 no?lu Damga Vergisi Kanunun Genel Tebliğinin 2. ve 3. maddeleri aşağıdaki gibidir;
2- 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması:
Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,
-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,
-Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),
-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,
kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür.


3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama:
32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde(4) yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

2.Maddeye göre Sürekli Damga Vergisi mükellefi olmayanlar için ;
3568 sayılı meslek yasamıza gereği mükelleflerimizle yapmış olduğumuz sözleşmelere ait BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5) Damga Vergisi sözleşmenin düzenlediği tarihi izleyen 15?inci gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile bildirip, aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sözleşme iki nüsha yapılmış ise; taraflar ayrı ayrı BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5 ) Damga Vergisi ödemeleri gerekmektedir.
Sözleşme tek nüsha yapılması halinde meslek mensubu tarafından BİNDE YEDİBUÇUK
( 7,5 ) oranında ödenebilir.

Bu konu ile ilgili 44 no?lu Damga Vergisi Genel Tebliği internet sitemizde indirilebilir.
Aynı konu Kira Sözleşmeleri ile ilgili de takip edilmesi gerekmektedir.
Farklı illerde bu konu ile ilgili denetim yapılmaya başlandığı duyumu alındığından konunun yeniden incelenmesi gerekmektedir. Önemle Duyurulur.

Cemal AKBULUT
Oda Başkan Yardımcısı


MESLEKİ SÖZLEŞMELERLE İLE İLGİLİ DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu?nun 16.04.2005 tarihinde 25788 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 44 no?lu Damga Vergisi Kanunun Genel Tebliğinin 2. ve 3. maddeleri aşağıdaki gibidir;

2- 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması:
Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,
488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,
-Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,
-Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),
-Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,
kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür.
3- Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama:
32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde(4) yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

2.Maddeye göre Sürekli Damga Vergisi mükellefi olmayanlar için ;
3568 sayılı meslek yasamıza gereği mükelleflerimizle yapmış olduğumuz sözleşmelere ait BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5) Damga Vergisi sözleşmenin düzenlediği tarihi izleyen 15?inci gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile bildirip, aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sözleşme iki nüsha yapılmış ise; taraflar ayrı ayrı BİNDE YEDİBUÇUK ( 7,5 ) Damga Vergisi ödemeleri gerekmektedir.
Sözleşme tek nüsha yapılması halinde meslek mensubu tarafından BİNDE YEDİBUÇUK
( 7,5 ) oranında ödenebilir.

Bu konu ile ilgili 44 no?lu Damga Vergisi Genel Tebliği internet sitemizde indirilebilir.
Aynı konu Kira Sözleşmeleri ile ilgili de takip edilmesi gerekmektedir.
Farklı illerde bu konu ile ilgili denetim yapılmaya başlandığı duyumu alındığından konunun yeniden incelenmesi gerekmektedir. Önemle Duyurulur.
 

Benzer konular

Üst