zirve

Muhtasar güncelleme

Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
88
Konum
İSTANBUL
üstatlar merhaba

bu gün itibariyle muhtasar kdv1+kdv2 beyannameleri kdv 117 genel tebliği mucibince güncellendi.
muhtasar beyannamenin ödemeler tablosu'nun sonuna yeni bir sütun ilave edildi.
ismi kdv tevkifatı, tıklayınca 3 satırdan oluşan bir seçim yapmayı mecbur ediyor.

1- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV'ye tabi olmadığından tevkifat yapılmadı.
2- KDV kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğinden KDV tevkifatı yapılmadı.
3 - KDV tevkifatı yapıldı.

üstatlar bir incelemenizi tafsiye ediyorum.benim öğrenmek istediğim kiralayan gerçek şahıs kdv mükellefi değil
kiracı bir A.Ş. Bu bir depo acaba 117 nolu tebliğle birlikte stopajın yanında kdv tevkifatıda mı getirildi acaba?
ben şimdiye kadar istisna olduğu için kdv md.17 ye göre kdv uygulamıyordum.

yahut hangi seçeneği işaretleyeceğiz,işte maliyenin yeni bir bulmacası..

yardımlarınızı bekliyorum.hayırlı işler dilerim.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
88
Konum
İSTANBUL
Ynt: Muhtasar güncelleme

alakanıza teşekkür ederim.ancak maliyenin istediği 3 seçenekten hangisi'ni işaretleyeceğiz kira stopajlarını beyan ederken.yahutta kiralarda boş geçme lüksümüz varmı ?
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar güncelleme

Sayın CAN AZİZOĞLU
Kesinti tutarı sütununa yazdıktan sonra tevkifat sütuna tıklamadan ve açmadan kaydet.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
88
Konum
İSTANBUL
Ynt: Muhtasar güncelleme

erdem bey alakanıza teşekkür ederim.dediğiniz gibi yaptım 3 adet şahıstan kiralanan depo ( kira stopajı), 1 adet serbest meslek makbuzu girdim sütunu boş geçip kaydettim.inşallah ileride sütunu boş geçmişsin diye maliyeden problem gelmez. o sütuna ne yazılacağınıda anlamış değilim 3065 sayılı kdv kanunu 117 sayılı genel tebliğe bakıyorum bir çıkarım yapamadım.hayırlı işler dilerim.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,649
Konum
İstanbul
Ynt: Muhtasar güncelleme

erdem ' Alıntı:
Sayın CAN AZİZOĞLU
Kesinti tutarı sütununa yazdıktan sonra tevkifat sütuna tıklamadan ve açmadan kaydet.

Evet,o satırı boş bırakacaklar bu şekilde yapmalı.Satırı seçip boş bıraksanız dahi kaydetmiyor.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: Muhtasar güncelleme

MUHTASAR BEYANNAMEDE NERDEN ÇIKTI BU SEÇENEKLER ?
1- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV'ye tabi olmadığından tevkifat yapılmadı.
2- KDV kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğinden KDV tevkifatı yapılmadı.
3 - KDV tevkifatı yapıldı.


117 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ'NİN (2.2. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER) Başlıklı maddesinde,

Serbest meslek erbablarından kdv mükellefiyeti sadece 193 sayılı gelir vergisi Kanunun 18. maddesi kapsamına giren teslim veya hizmetlerden ibaret olanların;

(193 Sk. Madde 18 :Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*) Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.(**) )

Sadece 193 sayılı gelir vergisi kanunun 94. maddesinde yazılı kişi ve kuruluşlara;

( 193 sk. madde 94 :Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler )..

yaptıkları hizmetlerden dolayı sorumlu sıfatıyla kdv hesaplanıp ödenmesini isteme hakkı verilmiştir.

Bu tür işlerden dolayı sorumlu sıfatıyla kdv ödenmesini isteneyen Serbest meslek erbabı bunu gvk madde 94 te sayılan kişi ve kuruluşlara bildirmek zorundadır.

Mükellef ne yapacak?


Mükellefin ne yapacağı 117 seri nolu kdv tebliğinin 2.2.4. nolu maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamındaki alımlarında, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar;
- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV?ye tabi olmadığını veya
- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya
- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini,
belirteceklerdir.

Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.

Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gelir vergisi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmekte, bunlardan Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenler, ?Ödemeler? kulakçığında ?021? kodu ile listelenmektedir. Listede ?021? kodu ile yer alan serbest meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir.


117 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİ'NİN (2.2. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER) Başlıklı maddesi

2.2. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER
2.2.1. KDV Kanununun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanların ise KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.
2.2.2. Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun3 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV?nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara) bildirmesi gerekmektedir.
İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılanlar) ayrıca KDV beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelendirilmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Bu uygulamaya göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi (GV) stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir.
Örnek:
Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür başına 200 ¨, net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi işletmesi bu hizmetle ilgili GV ve KDV tevkifat tutarlarını aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.
- KDV hariç, GV stopajı dahil tutar: : 200 / 0,83 = 240,96 ¨,
- GV Stopajı : 240,96 x 0,17 = 40,96 ¨,
- KDV : 240,96 x 0,18 = 43,37 ¨,
- GV stopajı ve KDV dahil toplam bedel: 200 + 40,96 + 43,37 = 284,33 ¨,
Dergi işletmesi 40,96 ¨ tutarındaki GV stopajını, muhtasar beyannamesine dahil edecek, 43,37 ¨ tutarındaki KDV?yi ise 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Bu tutarın 1 No.lu beyannamede genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği açıktır.
2.2.3. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim veya hizmetleri aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar yanında bu maddede yer almayanlara da yapanlar yukarıda belirtilen uygulamadan faydalanamayacaktır.
Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlar dışındakilere yaptıkları işlemleri sebebiyle hesaplanan KDV, Tebliğin (3.) bölümü saklı kalmak kaydıyla, kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir. Bu durumda, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, Tebliğin (3.) bölümü saklı kalmak kaydıyla, bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz konusu olmayacaktır.
2.2.4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamındaki alımlarında, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar;
- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV?ye tabi olmadığını veya
- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya
- Faaliyetlerinin KDV?ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV?nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini,
belirteceklerdir. Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.
Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gelir vergisi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmekte, bunlardan Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenler, ?Ödemeler? kulakçığında ?021? kodu ile listelenmektedir. Listede ?021? kodu ile yer alan serbest meslek mensuplarından KDV tevkifatı yapılanlar ve yapılmayanlar ilgili satırlara giriş yapılmak suretiyle beyan edilecektir.

SMMM Ahmet BARLAK sitesinden alıntıdır.
 

Benzer konular

Üst