Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,294
Konum
İstanbul
Selamlar arkadaşlar.
Soru arkadaşım ve meslektaşım tarafımdan sorulmuş fakat tam olarak cevaplayamadığımdan sizlerle de paylaşmayı uygun gördüm.Yardımcı olabileceğinizi ve değerli görüşlerinizi eksik etmeyeceğinizi düşünüyor ve umuyorum.

Sorunu,yapılan işlemleri ve bugüne kadar ki öğrenebildiklerimizi anlatmaya çalışayım..

Hastahanenin özel sağlık sigortası şirketleriyle (allianz,anadolu,genel yaşam.. vs) anlaşması bulunmaktadır.Bu anlaşma gereği hastaların tedavi masrafları ilgili sigorta şirketlerine faturalandırılmaktadır.Fakat düzenlenen faturaların bir kısmı veya birkaçı "yapılan anlaşma bedelinin üzerinde düzenlendiği veya anlaşma kapsamındaki tedavilerin dışındaki bir tedavi için düzenlendiği" gerekçesi ile üsta yazı eklenerek geri gönderilmekte ve anlaşma şartlarında yazan değerler ve yine anlaşma şartlarında yazan hastalıkları kapsamak şartı ve şekliyle düzeltilerek yeniden fatura düzenlenmesi gerektiği söylenmektedir. Asıl problemde bundan sonra doğmaktadır. Çünkü kabul edilmeyip iade edilen faturalar hem birkaç ay sonra geri (hastahaneye) gönderilmekte hem de bu faturalar ilgili sigorta şirketinin kayıtlarına hiç alınmamaktadır yani yok sayılmaktadır.Bu durumda yeniden düzenlenecek faturaların kaydı ile geri gelen (kabul edilmeyen) faturaların kaydı muhasebesel sorun yaratmaktadır.Çünkü ilk düzenlenen faturalar hastahane tarafından kayıtlara alınarak beyannameye dahil edilmektedir (sigorta şirketi kayıtlara almamaktadır) Bu faturalar geri geldiğinde bir şekilde kayıtlarda düzeltme yapılarak yenileri düzenlenecek ve bunlarda kayıtlara alınacaktır.Hem ilk kaydın düzeltmesi hemde yeni düzenlenen faturaların kayıtlara alınması konusunda sorun yaşanmaktadır.Kabul edilmeyen faturalar sigorta şirketinin kayıtlarına girmediğinden "iade" şeklinde düzenlenmeyip olduğu gibi geri gönderilmektedir (üst yazı ile)
Konu ile ilgili daha evvel istenen bir özelgede gelen cevap şu şekildedir.)Özelgenin istem metni bulunamadığından defterdarlığa nasıl bir bilgi sorulduğu bilinmemektedir ama gelen yanıt şöyledir)

".............. Sağlık hizmeti sunulduğu anda hizmet tamamlanmıştır.Bu aşamada hizmet iadesi mümkün değildir. Bu aşamada hizmet iadesi mümkün değildir.Hizmet iade edilemeyeceğine göre iade adı altında fatura da düzenlenemez.
Buna göre sağlık hizmetinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarının fatura bedelini herhangi bir şekilde düşük ya da reddedilen miktar kadar eksik ödemesi durumunda ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması,V.U.K.nun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır.
Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından ödemenin eksik yapılmasına ilişkin verilen belgenin önceden düzenlenmiş faturayla ilişkilendirilmesinde..... ve geçerli bir belge olarak kabul edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.
.....
....
Öte yandan ödeme yapılmayan (tahsil edilmeyen) kısma isabet eden kdv tutarı için şüpheli alacak karşılığı ayırılabilecektir.
...
...
özelge bu şekildedir.

Yapılan işlemi rakamlaştırmak gerekirse;kdv dahil olduğu düşünülürse
kesilen meblağ 100,00 lira
anlaşma gereği kesilmesi gereken meblağ 80,00 lira

Yapılması düşünülen maddeler şöyledir.
fatura ilk kesildiğinde satış ve kdv hesaplarına intikal ettirilmiş ve beyana dahil edilmiştir.2 ay sonra faturalar geri gelmiştir. Geri geliş sebebine ait (düzeltme sebebi) üst yazı dikkate alınmış ve 80,00 lira olarak doğru fatura kesildikten sonra yapılacak iş önce yanlış kesilen faturayı düzeltmektir.Fakat 100 liranın 80 lirası okeylenmekte kalan 20 lirası kabul edilmemekte ise 80 lira için iç yüzde kdv uygulanarak 610,191 maddeleri yapılmış geri kalan 20 lira için ise (tahsili mümkün olmadığından) önce 128 yapılarak dönem sonlarında da değersiz alacaklar hesabına atılması düşünülmektedir.(Özelge gereği) fakat burda da şu sorun ortaya çıkacaktır.Kalan tutarı 128 hesabına attıktan sonra artık şüpheli alacaklar hükümleri uygulanması gerekecektir.Bu hükümleri uygulamadan şüpheli alacaklar hesabını direkt giderleştirmek ne kadar doğru olacaktır?Kaldı ki tutarın 80 lirası için kullanılan satıştan iadeler hesabıda doğrumudur?

Bir diğer hususta faturalar geri geldiğinde yılda devretmiş olabiliyor.Mesela 2011 nisan ayında 2010 yılında kesilen faturalarda geri gelebiliyor..

Özetlersem;
1- kesilen fatura 100 lira olarak kayıtlara giriyor.
2- 3 ay sonra fatura geri geliyor 80 lira olarak kesilmesi gerektiği söyleniyor.
3- Geri gelen faturanın kayıtlarda düzeltme işlemi nasıl yapılmalı?
4- 80 lira olarak yeniden fatura kesilip şirkete gönderiliyor.
5- Önce kesilen ile yeni kesilen fatura arasındaki tahsil edilemeyecek 20 liranın kaydı nasıl yapılmalı?
6- Yıl devrettikten sonra önceki yıla ait gelen faturalara nasıl bir işlem yapmalı?

Bu konuda görüşlerinizi rica ediyorum.Şimdiden teşekkürler,saygılar
 
Üyelik
18 Mar 2010
Mesajlar
370
Konum
İSTANBUL
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

Sayın TWOLF

Öncelikle burada paylaşacağım görüşlerin tamamen kendi fikrim olduğunu ve bu konuda şuana kadar herhangi bir mevzuat yada kanun maddesine rastlamadığımı söylemek isterim. Burada bahsedilen işlem münferitte olsa hepimizin başına gelmekte ve bu durum hasılatın ters kaydı ve beyan edilen kdv nin KKEG'e atılması suretiyle kapatılmaktadır. Sağlık sektöründe sıklıkla karşılaşılan ve özellikle kamu kurumları tarafından (ki kamu kurumları iade faturası düzenlemez) üst yazı şeklinde faturanın kabul edilmeyip geri gönderilmesi, ilgili özelgeden de anlaşılacağı üzere idarenin aşina olduğu bir durumdur. Burada iki ayrı faturadan bahsediliyor. Birinci fatura kabul edilmeyip geri gönderilip aylar sonra yada bahsettiğiniz gibi dönem sonunda yıl atlamak suretiyle yeni fatura düzenlemesi şartıyla ödeniyor. Dolayısıyla birinci faturanın hiç bir hükmü kalmıyor. Yani aradaki farkdan söz etmek burada mantıksız oluyor ki birinci fatura ilgili sigorta şirketi yada kurum tarafından kabul edilmediğin yok sayılıyor. Yeni fatura düzenlendiğinde bu fatura kabul edilip ödeniyor, yani başlı başına yeni bir işlem.

Bu durumda birinci sorun KDV. İlk fatura düzenlendiğinde yapılan kayıt gereği kdv ilgili dönem kdv sine dahil edilip beyan ediliyor. Eğer bir iade faturası alınabilseydi bu kdv nin indirim konusu yapılması için gerekli tevsik edici ve VUK ilgili maddesi gereği geçerli belge sayılacağından sorun çıkmayacaktı fakat iade olmadığından daha doğrusu böyle bir işlem olmadığından bu kdv nin indirilmesi mümkün olmayacaktır. Fatura kesilirken yanlış hesaplanan kdv nin yine fatura üzerine yanlış olarak yazılması halinde bile beyanını isteyen vergi idaresi ve mevzuatı ışığında bu durum su götürmez bir gerçektir.

İlgili özelgede de bahsedildiği üzere hasılatın ters kaydı aynı dönem içinde mümkün. 610 hesap kullanılmak kaydıyla ve işlemin gerçekliği üst yazıyla tevsik edildiğinde sorun olacağını sanmıyorum. Bana göre bu durumda hasılat azaltılıp kdv değersiz alacak olarak 689 hesapta (KKEG olmadan) kaydedilmeli ve ilgi cari hesap kapatılmalıdır. Yeni fatura zaten kabul edildiğinden yeni kayıtta bir problem olmayacaktır.

Gelelim yıl atlayan işlemlere. Bu durumda 610 hesap kullanılamayacaktır. Yine bana göre bu durumda 681 Önceki dönem gider ve zararları hesabına ilgili faturanın tamamını atmak suretiyle hesap kapatılmalıdır.

128 hesaba gelirsek bu durumun şüpheli bir tarafı yoktur ve direk değersiz alacak statüsündedir.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

sn.twolf

Öncelikle bu özelgenin sizin sorununuz ile alakalı olduğunu zannetmiyorum.

İkincisi ise çok basit olan bir işlemi niye bu kadar güç hale getirirler anlamış değilim. Hizmet iadesinin olamayacağında hem fikiriz, fakat neden kesilen faturanın bir kaç ay sonra üst yazı ile geri gönderilmesi işlemi yapılıyor, pekala aradaki farka fiat farkı faturası kesilerek bu işlemin tamamlanması mümkün. Yani kısaca sizin 100.-tl olarak döneminde işlediğiniz faturayı karşı tarafta dönemine işleyecek, bir kaç ay sonra o kesilen faturanın iadesi yerine size 20.-tl için fiat farkı faturası kesecek ve meselede kendiliğinden hallolmuş olacak.

Diğer bir konu ise özelgede bahsedilen hadise kamu kurum ve kuruluşlarından çeşitli sebepler ile tahsili mümkün olmayan tutarlar için (şüpheli değilde) değersiz alacak olarak işlem yapmak mümkün olabilir, zira şüpheli alacak ile değersiz alacak arasında şekil, sebep ve sonuç ilişkisi açısından epey fark var. Sizin yukarıda bahsettiğiniz sorundan dolayı ( ki bana göre çok hatalı bir uygulama ) bu özelge gereğince işlem yapmanız hata olur.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,294
Konum
İstanbul
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

İrem hanım selamlar.

Durum şöyle;
birincisi, sorumda da dediğim gibi paylaştığım özelgenin soru hali elimizde yok.Yani ne soruldu da böyle bir cevap geldi bilinmiyor.Kaldı ki tekrar yeni bir özelge istenmiş.Cevabı bekleniyor.

Konu keşke dediğiniz kadar basit olabilseydi.Karşı taraf faturayı döneminde işlemediği hatta hiç kayıtlarına almadığı için işlem bu kadar uzuyor.Aslında sorun karşı tarafta da fazla yok.Asıl sorun hastahane de yani bu faturaları düzenleyen departmanda.Zamanında yapılan anlaşma da mutlaka karşılanacak tedavi gideri ve hastalıklar belirlenmiştir.Faturalar da düzenlenirken bu anlaşma içeriğine göre düzenlenmelidir.Anlaşma kapsamına giren Hastalıklarda da takdir edersiniz ki dahiliye hariciye,kulak burun boğaz vb :) şeklinde kısa ve genel değildir. Belkide 2-3 sayfa tedavi ve müdahale şekli belirlenmiştir.Bu durumda müşavirin her faturayı alıp tek tek bu listeylede karşılaştırması sözleşme dışına çıkılmışmı çıkılmamış mı diyerek kontrol etmesi de mümkün değildir. Herşeyden önce anlaşma kapsamınaa giren hastalıkları veya müdahaleleri bile bilmek mümkün değildir.
Neticede bu sorun bana göre faturaların ilk elden düzenlenirken dikkatli düzenlendiğinde ortadan kalkar.Diğer türlü devam edecektir.Karşı tarafın bu faturaları kayıtlarına almasını sağlamak sonra fark faturası kestirmek vs. bunlar mümkün değildir.Ayrıca yine hatırlatmış olalım iade sebebi her zaman fatura değeri de olmayabiliyor.Anlaşma dışında olan bir hastalık için düzenlenmiş faturada olabilir.Yani rakamsal değil ama içeriksel yanlışlıkta faturanın reddini gerektirebiliyor.
Yeni özelgenin cevabı da bir gelsin bakalım.Cevabı da sizlerle paylaşmaya çalışırım.
Saygılar
 

emansur

Tanınmış Üye
Üyelik
30 Tem 2009
Mesajlar
1,502
Konum
İstanbul
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

Tahsin bey;

Öncelikle bu sorunu böylesine teferruatlı bir şekilde dile getirdiğiniz için teşekkür ederim.Bizde aynı dertden muzdaribiz bazen bir yıl öncesinin faturaları bile geliyor.Ben ilgili departmanı, özel sigorta şirketlerinin neyi karşılayıp neyi karşılamadığını ve fatura keserken bunlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyorum lakin bunu bu şekilde takip etmek de çok zor...

Şayet özelgeden bir cevap gelirse paylaşmanızı rica ediyorum...
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,294
Konum
İstanbul
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

İnşallah sayın emansur,bilgi alır almaz sizlerle paylaşacağım.Umalım özelge talebi erken cevaplansın :)
Saygılar
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

İlgili departmanda çalışan personelin hata yapması gayet normal, mühim olan hataların usul çerçevesinde düzeltilmesidir.
Bence burada sigorta şirketinin uygulaması yanlış, zaten süresinde itiraz yapılmamış faturayı muhatap kabul etmiş sayılır. Üst yazı ile faturayı döneminden sonra geri göndermeyi neye istinaden yapıyorlar hala anlamış değilim.

Süresi veya döneminden sonra farkına varılan fiyat veya içerik yönünde yapılmış yanlışlıkların telafisi iade faturası, fiyat farkı faturası veya yansıtma faturası ile yapılması uygundur.

Sigorta şirketi belirtiğinize göre farklılıkları tesbit ediyor zaten, işin kolayına kaçıp faturaları geri göndermek yerine duruma göre fiyat farkı veya yansıtma faturası kesebilirler.

Bu arada Gelir İdaresinden nasıl bir cevap gelecek merak ettim doğrusu.....

paylaşırsanız çok seviniriz Tahsin bey..

saygılar
 

UZMAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2010
Mesajlar
242
Konum
TEKİRDAĞ
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

Merhaba,

Fatura Şu şekilde kesilmiş olsun;

A Tedavi masrafı 300
B Tedavi Masrafı 200
C Tedavi Masarafı 500
----------
Toplam 1.000
KDV 80
---------
Toplam 1080

o ay KDV beyannamesinde normal şekilde beyan edilmesi gereken hizmet teslimi gerçekleşmiştir. Fatura Beyannameye bu şeklde yansıyacaktır.

üç ay sonra sigortadan 500 TL + KDV bedelin kabul edilmediğine dair bir üst yazı ile fatura iade edilmiş olsun.

Şu aşamada sigortaya 500 + KDV fatura kesilecektir. Kalan KDV Dahil 540 TL olarak gerçekleşen işlemin muhatabı artık sigorta şirketi değil. Direkt olarak hastadır.

Bu yüden sigorta şirketine 500 + KDV fatura kesilecek, Hastayada 500 + KDV fatura kesilecektir. Her iki faturanın alt nushalarına iş bu fatura muhteviyatı hizmet .................. tarih ve ............ numaralı fatura ile Türk vergi mevzuatı gereğince düzenlenmesi gereken beyannamelerde beyan edilmiştir. İbaresi konulacaktır.

Sonrasında Tüketici adına gider pusulası düzenlenecek ve bu gider pusulsında stopaj hesaplanmayacak ancak KDV gösterilecektir.

Bu KDV beyannamede Satıştan iade edilen veya tahsilinden vazgeçilen KDV satırında indirim konu yapılarak ilgili dönemde tahsil edilen KDV de düşürülecektir.
YEVMİYE KAYITLATLARI
1 -----------?./?../?. ------------
136 1.080
600 1000
391 80
İl Kesilen Fatura Kaydı
-----------?./?../?. ------------
120.01 A Sigorta Şirketi 540
120.02 Hasta Ahmet 540
136 1080
İade yazısına istinade kesilen faturaların kaydı
-----------?./?../?. ------------
612/760 500
191 40
120.02 Hasta Ahmet 540
-----------?./?../?. ------------
Eğer ilk kesilen fatura ve gider pusulası aynı mali dönemde ise 612
Fatura önceki mali dönemde gider pusulası cari mali döenmde ise 760
Hesap kullanılacaktır.
Hukuki Dayanak:
VUK Md. 3
Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Saygılarımla,
 
Üyelik
27 Kas 2008
Mesajlar
22
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

Sn Uzman,
1) ilk faturayı kestiğimizde neden 136 nolu hesabı kullandığınızı anlamadım?
2) Karşılanmayan kısımın kdv si ile ilgili olarak, ''hizmetin sunulduğu ve faturanın kesildiği anda kdv doğar. karşı tarafın ödemeyi kısmen dahi kabul etmemesi halinde ödenmeyen kısmın kdv si indirim konusu yapılamaz ancak şüpheli alacaklar hesabına atılarak giderleştirilir'' benim bildiğim ki bu yönlü bir mukteza var elimde. hastaneler SGK ya fatura kesiyorlar, SGKçeşitli nedenlerle ödemelerde kesinti yapıyor ve yapılan bu kesinti kdv dahil olarak önce 128 borçlu, 120 alacaklı geçici vergi zamanı 658, 128 şeklinde giderleştiriliyor. En azından biz böyle yapıyoruz. Çünkü elimizdeki mukteza bizi bu şekilde yönlendirdi.
3) sigorta şirketleri 2010 yılı faturalarımızı 2011 tarihli üst yazı ile bize geri gönderdi. bir kısmı yeniden düzenlenecek bir kısmı da şirket zararımız diyip katlanacak. burada sıkıntı faturaların yıl atlaması. sizce ben bu faturaları 2010 yılı ile ilişkilendirip yüzde 10 sınırını aşmadığı için kurumlar da bildirsem yanlış bir işlem yapmış olu muyum? yok sa 2011 de 681 yapıp kkeg işlemi mi yapmalıyım. (kapanış tastikimiz var)
 

UZMAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2010
Mesajlar
242
Konum
TEKİRDAĞ
Ynt: Özel sağlık sigortası şirketlerine düzenlenen Hastahane faturaları sorunu.

Merhaba,

EbRuU ' Alıntı:
1) ilk faturayı kestiğimizde neden 136 nolu hesabı kullandığınızı anlamadım?
İlk Kesilen Faturanın muhasebe kaydında 136 hesabın kullanılış nedeni; Faturanın kesilmesi suretiyle gerçekleşen alacağın, fatura muhatabının kabul etmeme ihtimali olduğundan ötürü henüz Ticari alacak niteliği taşımıyor olmasındandır. Karşı taraf fatura muhteviyatının ne kadarının cari hesabına borç kaydedilmesi gerektiğini yazı ile bildiriyor olması neticesinde reel borç tesbit edildiğinden; İlk fatura kesildiğinde ticari alacaklar hesabının çalışmaması gerekir.

EbRuU ' Alıntı:
2) Karşılanmayan kısımın kdv si ile ilgili olarak, ''hizmetin sunulduğu ve faturanın kesildiği anda kdv doğar. karşı tarafın ödemeyi kısmen dahi kabul etmemesi halinde ödenmeyen kısmın kdv si indirim konusu yapılamaz ancak şüpheli alacaklar hesabına atılarak giderleştirilir'' benim bildiğim ki bu yönlü bir mukteza var elimde. hastaneler SGK ya fatura kesiyorlar, SGKçeşitli nedenlerle ödemelerde kesinti yapıyor ve yapılan bu kesinti kdv dahil olarak önce 128 borçlu, 120 alacaklı geçici vergi zamanı 658, 128 şeklinde giderleştiriliyor. En azından biz böyle yapıyoruz. Çünkü elimizdeki mukteza bizi bu şekilde yönlendirdi.
Bakınız soru sahibinin sorduğu soruda muhatab; SGK değil, ?özel sigorta şirketi?. SGK nın, yaptığı kesintinin sebebine göre işlem yapılır. Kesinti sebebini yazarsanız ona gör tartışırız. Ancak, soru sahibinin sorusunda; ?özel sigorta şirketinin prim sözleşmesi dışında tutulan tedavilerin bedeli ödenmiyor? diyor. Bir kesinti yok; ?kabul edilmeyen? bir hizmet var.
Şimdi; KDV kanunu açık Hizmetin beyanında tahsilat şartı yok. Dolayısıyla, hizmetin gerçekleştiği anda vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Hizmeti alan hastadır. Dolayısıyla hasta adına sigorta şirketinden tahsil edilemeyen tutar için, tahsilat noktasında değişen tek husus alacağın muhatabıdır. Dikkat ederseniz, benim tezimde; ilk kesilen fatura; iki ayrı fatura olarak tekrar düzenlenmektedir. Ve hastadan alınması vazgeçilen tutar gider pusulasıyla (Bu VUK gereğidir) belgelenerek. Satış ve KDV hizmet karşılığında elde edilen gelir olan 500 + KDV?ye, yani; gerçek mahiyetine indirgenmektedir.
Bu arada Şüpheli alacak için yaptığınızı söylediğiniz kaydın hatalı olduğunu peşinen söyleyeyim. Yapılması gereken doğru kayıt 658 borç 128 alacak; şeklinde gerçekleşmeli. Alacağın tahsili imkansız olduğunda 120 ve 128 hesaplar kapatılmalıdır.

EbRuU ' Alıntı:
3) sigorta şirketleri 2010 yılı faturalarımızı 2011 tarihli üst yazı ile bize geri gönderdi. bir kısmı yeniden düzenlenecek bir kısmı da şirket zararımız diyip katlanacak. burada sıkıntı faturaların yıl atlaması. sizce ben bu faturaları 2010 yılı ile ilişkilendirip yüzde 10 sınırını aşmadığı için kurumlar da bildirsem yanlış bir işlem yapmış olu muyum? yok sa 2011 de 681 yapıp kkeg işlemi mi yapmalıyım. (kapanış tastikimiz var)
Kayıtlarda belirttim; Cari mali dönemde gerçekleşen iade işlemlerinde 612 hesap kullanılarak satışlar gerçek mahiyetine indirgenmeli, Önceki mali döneme aitse 760 hesaba atılarak kar ve zarar hesabıyla ilişkilendirilmelidir. Ortada KKEG ye atılması gereken bir durum yoktur.

Bakınız; Hadise şudur; Hastane 1.000 TL tutarında bir hizmet gerçekleştirmiştir. KDV kanunu açısından teslim gerçekleşmiştir. İlgili dönem beyannamesine bu ciro yansımalıdır. Daha sonra ; yapılan hizmetin bir kısmının, ?Özel Sigorta Şirketi?nin poliçe dışı bırakması; 1.000 TL lik bir hizmet yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Örnekten hareket edersek hizmetin tutarı 500 TL ye düşmez. MSUGT Gelir tablosu ilkelerinde ne der: ?Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz. ?
Dolayısıyla yapılan hizmet ve tahsilinden vazgeçilen tutar mali tablolarda temsil edilmelidir.
Örneğimizdeki gelir tablosuna bakalım
Brüt Satışlar 1000
Satış İndirimleri 500
Net Satışlar 500
Gördüğünüz gibi hem yapılan hizmet hemde daha sonra; katlanılan indirim, finansal tablolarda ayrı yarı temsil edilmekte, ve faaliyet net olarak yansıtılmaktadır.
Ayrıca KDV ; ilk fatura kesildiğinde ; 80 TL olarak beyan edilmekte, ancak daha sopnra gider pusulası sayesinde 40 TL si indirim konusu yapılarak, gerçekte tahsil edilen 40 TL devlete ödenmiş olmaktadır.
Velhasıl İlk kesilen fatura nedeniyle katlanılan vergi yükü olayın gerçek mahiyetine indirgenmesiyle olması gerektiği şekle çekilmektedir.
Saygılarımla,
 
Üyelik
12 Şub 2014
Mesajlar
1
Konum
İstanbul
Merhabalar tüm yazılanları okudum , benim konu ile ilgili sorum durumu bir de sigorta şirketi muhasebesi ve mutabakatlaşma açısından değerlendirirmisiniz. Yani üst yazı ile geri dönüş yapıldığı sırada yıl sonu mütabakatı tutmuyor doğal olarak burda nasıl bir işlem yapılmalı birde genel olarak sigorta şirket açısından değerlendirirmisiniz.
 
Üst