Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul


TBMM (AA) - 11.12.2012 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, sigortalı lehine
düzenlemeler içeren ve 4,4 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarıyı kabul etti.

Komisyon, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı alt komisyon raporu
üzerinden görüştü.

Tasarı, müzakerelerin ardından kabul edildi.

Tasarıyla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817
kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı
davalarda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan
hukuki sorunlar ve hak kayıpları gideriliyor.

Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip
olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da
yapılan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı
pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanlar ile 2 Kasım
tarihinden önce askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan
yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmeyenlerin yerleştirme işlemleri ve
atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kişi
işe başlayacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği
tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.
Bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nda; Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı'nın temsilcisi de yer alacak.-Esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek-Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nda, esnaf ve sanatkarlar de temsil
edilecek. Kurul'un üye sayısı; esnaf ve sanatkarların temsilcisi ile Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı'nın bir olan sayısının 2'ye çıkarılmasıyla
12'ye yükseltilecek.

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içerisinde yükseköğrenimlerine
başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla, 120 gün
süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore,
Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların
eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve
bunlardan ilave ücret alınmayacak.

Tasarıyla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait
değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af,
tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale
getiriliyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili
yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin
daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme
tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir
tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki
sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih
itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.-Borçlar affedilecek-Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden
yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık
harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da
bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda
sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık
hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri
halinde tahsil edilmeyecek.

Taksitlendirme isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
dört ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bu kapsamda özellikle 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları yer alıyor.
Örneğin, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunması nedeniyle sağlık
hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular, bir yakının üzerinden sağlık
hizmetlerinden yararlanıyordu. SGK'nın bu durumda olanları tespit ettiğinde
yapılan sağlık ödemelerini geri istemesi gerekiyordu.

Tasarı bu şekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduğu için anne veya
babasının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK
tarafından kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.-Emekli olup da çalışmaya devam edenler-4A, 4B ve 4C'den emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödemesi gereken
sosyal güvenlik primleri de ilgili kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Buna
göre, kamuda avukat olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra büro
açarak avukatlık yapmaya devam eden bir kişinin sosyal güvenlik destek primi
ödemesi gerekiyor. SGK tarafından sosyal güvenlik primini ödemediği tespit
edilen bu durumdaki kişilerin söz konusu borçlarının yapılandırılmasına imkan
tanınacak.

Mevcut durumda kamudan emekli olduktan sonra kamuya ait bir iş yerinde
çalışmaya devam eden memurlar, emekli aylığı alamıyor. Ancak SGK, bu durumda
olup da bildirim yapılmadığı için maaşının yanı sıra emekli aylığı da alan çok
sayıda memur bulunduğunu tespit etti. Tasarıyla, bu kişilere yersiz aldıkları
aylıkları yeniden yapılandırılarak, kuruma olan borçlarını taksitle geri ödeme
şansı tanınacak.-Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu personeline müjde-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda çalışan personele, yabancı
dil şartını yerine getirmeleri için verilen süre 31 Aralık 2012'ten 31 Aralık
2013'e bırakılıyor. Böylece, bu şartı yerine getiremedikleri için işten
ayrılmak zorunda kalacak olan 653 çalışan işlerine devam edebilecek. Ancak 31
Aralık 2013'e kadar bu şartı yerine getirmeyenlerin iş sözleşmeleri
yenilenmeyecek.

En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için
başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012 tarihinde yapacakları
yetki tespit talepleri, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre
sonuçlandırılacak.

Tasarının, ''Öğrencilerin 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya
devam etmelerine'' ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak
üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kuruma 3 bin 970 kadro ihdas edilecek.-''Bakanlık yıpranma hakkı için çalışıyor''-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, liseyi bitirenlerin sağlık
hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin düzenlemeden, yaklaşık 500 bin gencin
yararlanacağını belirterek, primlere ilişkin borçların yapılandırılması
uygulamasından ise 600 bin kişinin yararlanacağını söyledi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, gazeteciler, denizde çalışanlar, fabrika,
atölye, havuz, depo ve trafoda çalışanlar, devlet tiyatrosu sanatkarları,
zirai mücadele ve karantina ile veterinerlik çalışanları ve öğretmenlere
yıpranma hakkı verilmesine ilişkin önerge verdi. Ancak önerge kabul edilmedi.

Bakan Çelik, önergeyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Bakanlık olarak bu
konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Tasarının kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Çelik, tasarının
4 milyon 400 bin vatandaşı direkt olarak ilgilendirdiğini ifade ederek,
''Sorunları ortadan kaldıracak, çalışanları rahatlatacak bir düzenleme'' diye
konuştu.
 
Son düzenleme:
Üst