Rent A Car Firmalarında Araç Alış Satışlarında Kdv Oranı Hk?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Rent A Car işi yapacak yeni bir firma açacağız, burada dikkat etmemiz gereken araç alım satımı ile ilgili kdv oranları vs. nedir?

1- Sıfır araç alımında Kdv İndirim yapılır mı?
2- Sıfır araç alımında Ötv Gider yazılır mı?
3- Sıfır alınan aracın satışında Kdv Oranı kaç olur?
4- Faturalı ikinci el alışında kdv indirim konusu olur mu?
5- Faturasız, vatandaştan alınan ikinci el alışında kdv indirim konusu olur mu?
6- Faturalı yada faturasız ikinci el alınan araç için satışta kdv oranı ne olur?

Rent a car müşterisi ve bilgisi olan var mı arkadaşlar?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,845
Konum
İSTANBUL
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir.
Yine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Ayrıca, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasında KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.
Buna göre, faaliyet konusunun araç kiralamak, kiraya vermek, işletmek olan firmaların, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenmiş olduğu KDV yi indirim hakkı bulunduğundan söz konusu araç satışında % 18 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

ÖTV'ler ise ya maliyet yada direk Gider olarak kayıtlara alabilirsin

Faturasız, vatandaştan alınan ikinci el alışında kdv indirim konusu olur mu?

KDV AÇISINDAN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; “Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır.”


GELİR VERGİSİ AÇISINDAN

vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Son düzenleme:

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Biraz araştırma yaptım, araç kiralama şirketlerinin araç alımı satımı için 31.12.2007 tarihi kritik bir önem taşıyor. Bu tarihten önce alınmış olan araçlar 2 yıl aktifte kaldıktan sonra satılırsa satışta hesaplanan kdv oranı %1 olarak hesaplanabilirken bu tarihten sonraki alınan araçların satışında hesaplanan kdv oranı %18 olarak değiştirilmiş.

Bu yukarıdaki bilgiye ek olarak;
- Yeni sıfır araç alımında kdv indirim konusu yapılabiliyor.
- Yeni araç alımında ötv gider veya araç bedeline dahil edilebiliyor.
- İkinci el araç alımında alış nihai tüketiciden yapılmış ise, kdv indirim konusu yapılamıyor. (Zaten yok)
- İkinci el araç alımında alış vergi mükellefi bir şahıs veya şirketten yapılmış ise, kdv indirim konusu yapılır mı? Yapılmaz mı? (Bunun ile ilgili net bir bilgi bulamadım?)
- Bu araçların hepsinin yeni sıfır, ikinci el vs. elinde ne kadar kalırsa kalsın, bir muafiyeti veya istisnası olmadan satış işleminde satış kdvsi %18 olarak uygulanır.
- Bu araçlara ait Mtv'nin tamamı gider konusu yapılabilir.
- Bu işi yapan firmaların bu iş için aldıkları araçlar için kıst yerine tam amortisman yöntemi uygulanır.
- İkinci el araç alımında alış nihai tüketiciden yapılırsa noter satış sözleşmesine ek olarak gider pusulası düzenleyeceğiz.
- İkinci el araç alımında alış vergi mükellefinden yapılırsa fatura alınması gerekiyor.
- Kiralama işi için müşterilere kesilecek faturada kdv oranı %18 olarak uygulanacak.

Bunların haricinde başka hangi konuya dikkat etmemiz gerekiyor.
Bir de yukardaki kırmızı ile renklendirdiğim satırdaki durum hakkında düşünceniz nedir?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,845
Konum
İSTANBUL
İkinci el araç alımında alış vergi mükellefi bir şahıs veya şirketten yapılmış ise, kdv indirim konusu yapılır mı? Yapılmaz mı? (Bunun ile ilgili net bir bilgi bulamadım?)

Sayın zindan bu sorunun cevabı burada

KDV AÇISINDAN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; “Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Diğer yazdıkların yani tespitlerin doğru başka dikkat edeceğin bir şey kalmamış gibi gözüküyor

 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Üstad buradan yola çıkarak o zaman aldığım aracın, bana araç satan firmanın aktifinde olması ve bana %18 Kdv içeren bir fatura kesmesi, benim bu faturadaki Kdv'yi indirim konusu yapabileceğim anlamı taşıyor.

Nihai tüketiciden kastı benim anladığım, vergi mükellefi olmayan ihtiyacı için satın aldığı aracı satan kişidir.

Yanılıyor muyum?
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Biraz araştırma yaptım, araç kiralama şirketlerinin araç alımı satımı için 31.12.2007 tarihi kritik bir önem taşıyor. Bu tarihten önce alınmış olan araçlar 2 yıl aktifte kaldıktan sonra satılırsa satışta hesaplanan kdv oranı %1 olarak hesaplanabilirken bu tarihten sonraki alınan araçların satışında hesaplanan kdv oranı %18 olarak değiştirilmiş.

Bu yukarıdaki bilgiye ek olarak;
- Yeni sıfır araç alımında kdv indirim konusu yapılabiliyor.
- Yeni araç alımında ötv gider veya araç bedeline dahil edilebiliyor.
- İkinci el araç alımında alış nihai tüketiciden yapılmış ise, kdv indirim konusu yapılamıyor. (Zaten yok)
- İkinci el araç alımında alış vergi mükellefi bir şahıs veya şirketten yapılmış ise, kdv indirim konusu yapılır mı? Yapılmaz mı? (Bunun ile ilgili net bir bilgi bulamadım?)
- Bu araçların hepsinin yeni sıfır, ikinci el vs. elinde ne kadar kalırsa kalsın, bir muafiyeti veya istisnası olmadan satış işleminde satış kdvsi %18 olarak uygulanır.
- Bu araçlara ait Mtv'nin tamamı gider konusu yapılabilir.
- Bu işi yapan firmaların bu iş için aldıkları araçlar için kıst yerine tam amortisman yöntemi uygulanır.
- İkinci el araç alımında alış nihai tüketiciden yapılırsa noter satış sözleşmesine ek olarak gider pusulası düzenleyeceğiz.
- İkinci el araç alımında alış vergi mükellefinden yapılırsa fatura alınması gerekiyor.
- Kiralama işi için müşterilere kesilecek faturada kdv oranı %18 olarak uygulanacak.

Bunların haricinde başka hangi konuya dikkat etmemiz gerekiyor.
Bir de yukardaki kırmızı ile renklendirdiğim satırdaki durum hakkında düşünceniz nedir?

Eğer aracı kiralayacaksanız 'tevkifat' kapsamına girer.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
2.3. KİRALAMA İŞLEMLERİ
2.3.1. KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV'nin konusuna girmektedir.
Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV'ye tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV;
- Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),
- Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Ayrıca, kiracının;
- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi),
- banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler,
- sadece KDV'ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar
olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Tevkifata tabi tutulan KDV'nin beyan ve ödenmesi konusunda, Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamalar dikkate alınacaktır.
2.3.2. KDV'ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak; kiraya veren, kiralama faaliyetlerine ait KDV'yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edecektir. Faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilenler hariç kiracının KDV mükellefi olmaması halinde de (faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler de bu kapsamda mütalaa edilecektir) kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV, kiraya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Kiraya verenin başka nedenlerle KDV mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya engel değildir.
2.3.3. Kiralama işleminin KDV'den müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

Örnek:
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, KDV Kanununun (17/4-d) maddesine göre KDV'den müstesnadır.
Dolayısıyla, bir iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinde KDV ve sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır.
2.3.4. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin bu bölümü kapsamındaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacaktır. Bu durumda, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar kiraya verme işlemleri dışında KDV'ye tabi işlemleri bulunmamaları kaydıyla, 1 No.lu KDV Beyannamesini sadece kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için vereceklerdir. Genel bütçeli idarelerde KDV'nin beyanı konusunda, Tebliğin (1.2.3) bölümündeki açıklamalar dikkate alınacaktır.

Sayın Demiral; Yukardaki soruyu sadece araç kiralama işi yapacak olan bir kiralama şirketi için soruyorum. Yeni kurulacak, ön bilgi araştırması yapıyorum.
Benim anladığım, yukardaki 117 Seri Nolu Kdv Tebliğin ilgili yerinden de alıntı yaptığım gibi, belli şartların oluşması durumunda Kdv Tevkifatı var, yoksa normal bir vergi mükellefine kesilecek faturada Kdv Tevkifatı yok diye anlıyorum, genel esaslar çerçevesinde %18 Kdv'li fatura kesilecek sadece.

Yanıldığım, atladığım bir yer var mı?
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın Demiral; Yukardaki soruyu sadece araç kiralama işi yapacak olan bir kiralama şirketi için soruyorum. Yeni kurulacak, ön bilgi araştırması yapıyorum.
Benim anladığım, yukardaki 117 Seri Nolu Kdv Tebliğin ilgili yerinden de alıntı yaptığım gibi, belli şartların oluşması durumunda Kdv Tevkifatı var, yoksa normal bir vergi mükellefine kesilecek faturada Kdv Tevkifatı yok diye anlıyorum, genel esaslar çerçevesinde %18 Kdv'li fatura kesilecek sadece.

Yanıldığım, atladığım bir yer var mı?

Sayın ZİNDAN,

Bir düzeltme yapalım 1-127 seri numaralı katma değer vergisi genel tebliğ'leri 26.04.2014 tarihi itibari ile yürülükten kaldırılmış olup yerine katma değer vergisi uygulama tebliğ gelmiştir.

Dediğiniz gibi katma değer vergisi uygulam tebliğin de belirtilen alıcı ve satıcılardan değilseniz kısmi tevkifata konu olan,

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
b) BelirlenmiÄ¢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluÄ¢lar, il özel idareleri vebunların teÄ¢kil ettikleri birlikler, belediyelerin teÄ¢kil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürmebirlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dıÄ¢ındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluÄ¢ları,
- Döner sermayeli kuruluÄ¢lar,- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluÄ¢ları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kiÄ¢iliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teÄ¢ebbüsleri (Kamu Ä*ktisadi KuruluÄ¢ları, Ä*ktisadi Devlet TeÄ¢ekkülleri),
- ÖzelleÄ¢tirme kapsamındaki kuruluÄ¢lar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iÄ¢lemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluÄ¢lara ait olan (tek baÄ¢ınaya da birlikte) kurum, kuruluÄ¢ ve iÄ¢letmeler,
- Payları Borsa Ä*stanbul (BÄ*ST)A.Ä¡.‟nde iÄ¢lem gören Ä¢irketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.
Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)ayrımı kapsamında değerlendirilmez.
BelirlenmiÄ¢ alıcıların birbirlerine karÄ¢ı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (Ä¢irketleÄ¢enler dahilprofesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluÄ¢ların tevkifat uygulamasıkapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dıÄ¢ındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifatuygulamasına engel değildir.
Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetkialanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1)bölümündeki açıklamalara göre beyanedilip kanuni süresi içerisinde ödenir.KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamakkaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusuolmayacaktır.

Yukarıdaki alıcılardan ve satıcılarda ndeğil ise her iki taraf kısmi tevkifat uygulanmaz.

Yeni acacağınız şirket için şöforlerin tüm belgeleri+araçların belediye ve tursab dan alınması gereken belgeler+şirketin tursab kaydı gereklidir.
 
Son düzenleme:

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Bilgi için teşekkürler, her iki tarafta da belirlenen alıcı ve satıcı olmayacak.

Araç kiralamayı da şoförlü olarak yapmayacağız. Biz araçları şirketlere şoförsüz olarak kiraya vereceğiz.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Bilgi için teşekkürler, her iki tarafta da belirlenen alıcı ve satıcı olmayacak.

Araç kiralamayı da şoförlü olarak yapmayacağız. Biz araçları şirketlere şoförsüz olarak kiraya vereceğiz.

Dediğim gibi araçları şöforsuzde kiraya verseniz sizin ve karşı şirketin belirtiğim belgeleri olmaması durumunda ceza+araçı bağlarlar dikkat ediniz.
 
Üst