Sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu.?

Üyelik
25 Eki 2007
Mesajlar
83
Konum
istanbul
Merhaba,

Sigorta şirketimiz A acentesi olup kdvk 17/4-8 maddesine göre katma değer vergisi beyannamesi vermemektedir. Ancak ocak-2011 yılında şirket aktifine kayıt olmak üzere minibüs alınmıştır fakat 10 gün sonra yine aynı ay içerisinde kayıtlı bu minibüsün bu sefer satışı yapılmıştır.
Demirbaş satışında kdv mükellefiyetini sadece ilgili dönemde açtırıp beyanımızı yapıp tekrar ilgili maddeye istinaden mükellefiyeti kapatacağız Sorum şu ; minibüs tipi araçlarda kdv oranı % 18 olduğundan dolayı faturayıda buna göre kestik.
Araç alınırken tarafımıza düzenlenen faturadaki % 18 lik kdv yi indirim konusu yapabilirmiyiz ve ya araç alış faturası olmadan sadece araç alış sözleşmesi üzerindeki beyan değeri üzerinden iç yüzdeyle kdv hesaplayıp bunu indirim konusu yapabilirmiyiz.(İndirim konusunu şunun için soruyorum araç satışından dolayı ödenecek kdv çıkıyor)
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu

araç kdv sini indiremezsin , ama beya edip ödemelisin ayrıca zaten faturası olmayan kdv yi hiç indiremezsin kdv indirim hakkının koşullarından biri fatura üzerinde ayrıCA GÖSTERİLMESİ ŞARTIDIR
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,249
Konum
İstanbul
Ynt: Sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu.?

Selamlar
Sigorta broker ve acenteleri kdv mükellefi değildirler.Dolayısıyla aktife aldıkları duran varlıkların toplam tutarlarını maliyete intikal ettirirler.Fakat satış anında aynı durum söz konusu değildir.KDV ye tabi duran varlık satışlarında fatura düzenlenip kdv hesaplanmalı ve ilgili ay için daireye müracaat edilerek kdv mükellefiyeti açılmalı beyan verdikten sonra da tekrar kapanmalıdır.Açılış ve kapanış işlemini aynı dilekçede belirtirseniz kapanış için tekrar dilekçe vermenize gerek kalmaz.
Noter satış sözleşmesindeki "kdv dahildir" veya "hariçtir" ibaresine göre hesaplama yapılmalı,fatura düzenlenmeli ve kdv beyan edilmelidir.Alış esnasındaki kdv yi indirim konusu yapamazsınız fakat satış anındaki kdv'yi ödemelisiniz.Ödenecek kdv maalesef çıkacaktır.Bu da ilgili sektörün muhasebe uygulaması gereğidir.
Saygılar.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu.?

(A) grubu acentelerin demirbaşlarını veya aktifte kayıtlı taşıtlarını satması işlemi banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden; katma değer vergisine tabi değil.
Bu nedenle, KDV mükellefiyeti tesisi ve beyanname vermeniz gerekmiyor. Ancak satış kazancı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplamanız gerekiyor.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,249
Konum
İstanbul
Ynt: Sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu.?

İSmini vermeyeceğim bir yeminli firmasının yayınladığı bir makaledir.

Not: Makalelerimiz kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek
değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.


11.07.2008


Konu: Sigorta Acentelerinde BSMV ve KDV Uygulamasında Yeni
Dönem


5766 Sayılı Kanunla Gider Vergileri Kanunu ve KDV Kanununda yapılan değişikler
sonrasında sigorta acenteleri için vergi uygulamasında tamamen yeni bir dönem
başlamıştır.

Eski uygulamada sigorta acenteleri (sigorta acenteleri ve brokerleri 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu uygulamasında ?sigorta aracıları? olarak tanımlanmaktadır)
düzenledikleri poliçeler açısında BSMV mükellefi sayılmaktaydı. BSMV mükellefi olmaları
nedeniyle de tüm işlemleri KDV istisnası kapsamındaydı.

BSMV Uygulamasında Değişiklik

Gider Vergileri Kanununda 5766 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yetkili acenteler
tarafından (sigorta aracıları) tanzim edilen poliçelere ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisinin (BSMV) beyan ve ödeme mükellefiyeti sigorta şirketlerine verilmiştir . Diğer bir
ifadeyle sigorta acentelerinin BSMV mükellefiyetleri sona ermiştir.

Bu hüküm 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu nedenle sigorta şirketlerince, kendilerine şirket nam ve hesabına sigortalı ile sigorta
sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilen acentelerin (yetkili acentelerin),

Ağustos/2008 döneminden itibaren BSMV beyannamesi vermelerine

gerek

bulunmamaktadır.

KDV Uygulamasında Değişiklik

KDV Kanununda yapılan değişiklik ise istisnanın uygulanmasına ilişkindir. KDV
Kanununda 5766 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında sigorta işlemlerindeki KDV
istisnası ?sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muameleler? le sınırlı
hale gelmiştir.

Konuya ilişkin yayınlanan 110 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca, sözleşme yapma
ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta
brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı
aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Dolayısıyla, faaliyetleri tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan, hiçbir
vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan sigorta aracıları bu istisna
kapsamındaki işlemleri nedeniyle KDV beyannamesi vermeyeceklerdir.

Ayrıca, bu istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen KDV, KDV
Kanununun (30/a) maddesine göre indirim konusu yapılmayacak, işin niteliğine göre
gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. ?stisna
kapsamına giren işlemlerle istisna kapsamına girmeyen işlemlerin birlikte yapılıyor
olması halinde, istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV?nin aynı
şekilde gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, faaliyetleri KDV Kanununun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV?den müstesna
olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır
ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri
KDV?ye tabidir.

Bu nedenle, sözü edilen sigorta aracılarının istisna kapsamına girmeyen KDV?ye tabi
arızi işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönem
için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.Bilgilerinize Sunarız.

Saygılar.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Sigorta acentelerinin demirbaş alış ve satışında kdv durumu.?

İrem35 ' Alıntı:
(A) grubu acentelerin demirbaşlarını veya aktifte kayıtlı taşıtlarını satması işlemi banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden; katma değer vergisine tabi değil.
Bu nedenle, KDV mükellefiyeti tesisi ve beyanname vermeniz gerekmiyor. Ancak satış kazancı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplamanız gerekiyor.
konuyu biraz daha dikkatli inceleyin ayrıca acentalar için soru sorulmuştur

İki paragrafta aynı şeyi söylüyor açık ve net

Öte yandan, faaliyetleri KDV Kanununun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV'den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV'ye tabidir.

Bu paragrafta ne diyor kdv kanununun 17/4-e maddesi uyarınca kdv den müstesna olan
kdv nin bu maddesi ne diyor

3065 sayılı KDV Kanunu?nun 17/4-e maddesinde; ?Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 7. maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri?nin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, sigorta şirketleri, sigorta acenteleri ve tali acenteler ile sigorta prodüktörlerinin ?sigorta muamelelerine ilişkin? işlemleri KDV?den istisna tutulmuştur.

Yani sadece bsmv ye tabi işlemlerde kdv den istisnadır deniyor

paragrafın son kısmında

işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV'ye tabidir

Sigorta acentaları işletmelerine ait taşınır (eşya araba demirbaş) taşınmaz (gayrimenkul) yani herşey demek çünkü taşınır taşınmaz herşey
ve ayrıca sigorta hizmetleri dışındaki tüm hizmetleri
kdv ye tabidir

Sonuç Sigorta acentalarının sadece bsmv ye tabi işlemleri için kdv istisnası var
bu işlemlerin dışındaki tüm hizmet ile taşınır ve taşınmaz satışları kdv ye tabi
bu kadar basit
 
Üst