Stajyerlere Verilen Ücret Üzerindeki Kesintiler

Üyelik
15 Eyl 2006
Mesajlar
327
Konum
istanbul
Selamlar

Lise stajyerleri işe başladı
210TL net maaş vereceğiz

Brüt : 249 TL
Damga : 1,49TL
Gelir Vergisi: 37,35TL
Net:210,16TL olacak

Bunların ssk ları okul tarafından yapılıyormuş
Sormak istediğim bunlarda AGİ yok sanırım
Birde maaşlarını bankadan yatırmak gerekiyormu?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Stajyer

Bu hükümlere göre şirketinizce stajyer öğrencilere yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosu düzenlemek suretiyle Gelir Vergisi Kanunu?nun 94/1.maddesi gereğince tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca ücret bordrosunda gösterilen söz konusu ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/1.maddesi hükmü çerçevesinde kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

ücret olarak nitelendirildiğinden ve gelir vergisi kesileceğinden AGİ uygulanacaktır
her türlü ücret bankadan ödenmelidir
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Stajyer

3308 sayılı kanun kapsamında staj yapan öğrencilere ödenen ücretler için 3308 sayılı kanunun 24 ncü maddesine göre;

ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK :

MADDE 25 - Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı ücret ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Bu durumda ödenecek ücretle ilgili olarak 693 *30/100=207,90 tl netten az olamaz.
 
Üyelik
29 Şub 2008
Mesajlar
408
Konum
İstanbul
Ynt: Stajyer

ücret konusunda bir sıkıntı yokta bordroda gösterilip asgari geçim indirimi verilmesi konusunda takıldım biraz bununla ilgi bilgisi ve belgesi olan üstadlar paylaşırsa aydınlatıcı olacaktır.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Stajyer

30 Temmuz 2007
Cumhur Sinan Özdemir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

[email protected]

STAJYER ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SSK VE ÜCRET UYGULAMASIStajyer öğrenciler; gördükleri eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmaları zorunlu bulunan öğrenciler olarak tanımlanabilir.Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburî staj şartı bulunması ve okul tarafından bir iş yerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir.Stajyer öğrencilerin işyerlerindeki çalışmaları serbest irade beyanı ile değil, ilgili eğitim kurumlarının statülerinden doğan bir zorunluluğa dayanmaktadır.1. İş Kanunu?nda (1) işçi ?Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi? olarak tanımlanmıştır. Stajyer öğrencilerin iş ilişkisi iş sözleşmesine dayanmadığından ve bağlılık unsuru söz konusu olmadığından, çalıştığı süre içinde ücret ödense dahi kanaatimce İş Kanunu açısından işçi sayılmazlar. Ancak, staj imkânı sağlayan işyeri, eğitim statüsü gereği uygulamalı stajın dışında öğrenciyi kendi iş yerinde stajyer sıfatıyla da olsa çalıştırdığı takdirde, bu öğrenciler işçi sayılacaktır.2. Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul ya da üniversite öğrencileri 3308 sayılı kanun kapsamına da girmediğinden bu kapsama girenlerin sahip olduğu asgari ücret hakkına (yaşlarına uygun asgari ücretin en az %30'u) sahip değillerdir. 3308 sayılı kanuna tabi olmayan öğrenciler için işveren açısından kanaatimce ?ücret ödeme? yükümlülüğü yoktur.3. Öğrencinin zorunlu olarak yaptığı staj süresince işveren bu kişileri sigortalı yapmak zorunda değildir. Staj süresince okulun bilgisi dahilinde öğrenci bir işyerinde uygulama eğitimi görür ancak o işyerinde sigortalı olmaz. Örneğin; Meslek lisesi öğrencileri hakkında, Sosyal Sigortalar Kanunu?nun sadece iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri de İş Kanunu gereğince yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50?si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.4. Öğrenim gördükleri yüksekokul/üniversite de staj zorunluluğu bulunmamasına rağmen ekonomik ve benzeri nedenlerle öğrenimlerini sürdürürken bir işyerinde çalışmak isteyen öğrencilerin, öğrencilik sıfatı devam ettiği sürece herhangi bir işyerinde iş sözleşmesine dayanarak çalışması halinde bunların diğer işçiler gibi SSK?ya bildirilmesi gerekir.5. Staj imkânı sağlayan işyeri, eğitim statüsü gereği uygulamalı stajın dışında öğrenciyi kendi iş yerinde stajyer sıfatıyla da olsa çalıştırdığı takdirde, bu öğrencilerin SSK?ya bildirilmesi gerekir. Örneğin; Turizm bölümünde okuyan bir öğrenci, okul tatili içinde zorunlu olarak bir ay staj yapması gerekirken staj yaptığı işyerinde iki ay çalışırsa, sonraki bir ayın sigortalı olarak gösterilmesi ve ücret ödenmesi gerekir. Belirtilen şekilde çalışan öğrenciler 4857 sayılı İş Kanuna göre de işçi sayılırlar.6. Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul/üniversite öğrencilerine (ödeme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen) ücret ödeyen işverenlerce bu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.7. Staj yapan öğrencilere ücret ödeniyor ise gelir vergisi ve damga vergisi kesintisini belirtmek amacıyla kanaatimce ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir.8. Meslek ve teknik lise öğrencilerinin öğrencilik dönemindeki sigortalarının emekliliğe bir etkisi yoktur.9. Eğitim yaptığı kurumun zorunlu staj şartı dışında, lise veya yüksekokuldan mezun olmuş veya öğrenimi devam eden bir öğrenciyi stajyer sıfatıyla çalıştıran işveren diğer çalışanlar gibi sigortalı sayacak ve aynı prim oranları üzerinden kuruma bildirecektir.10. İşverenlerin stajyer öğrencinin okulundan belge istemeleri ve staj sürelerine dikkat etmeleri gerekir. Aksi halde cezai yaptırımlara muhatap olabilirler.11. Stajyer öğrencilerin diğer çalışanlar gibi sigortalı yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu şekilde normal sigortalı gibi bildirilen stajyerlerin bu çalışmaları emekliliklerinde dikkate alındığı gibi, sigorta başlangıç tarihi olarak da kabul edilir.Sonuç:Stajyer, bir işyerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için işveren yanında çalışan kişidir.Stajyerlerin İş Kanunu kapsamı dışında kalmalarının tek istisnasını (2) "iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerlerindeki stajyerlere de uygulanır" hükmü oluşturur.
 
Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: Stajyer

O zaman 3308 sayılı kanunun son cümlesini bir daha tekrarlayalım:
"Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır"
Buradan çıkan sonuç ta şu; ücretleri üzerinden herhangi bir gelir vergisi kesintisi olmadığı için agi uygulaması da sözkonusu olamaz.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,569
Konum
Ankara
Ynt: Stajyer

Ödenen ücret üzerinden sadece binde 6 damga vergisi hesaplıyoruz.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Stajyer

Meslek Yüksek Okulu ve/veya Lisan eğitimi alan kişinin , stajının zorunlu olmasına rağmen 3308 kapsamına girmediğinden ücret ödeme zorunluluğu yoktur ancak ücret ödenmesi halinde gelir ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Kişi Meslek lisesi ve/veya teknik lise öğrencisi ise 3308 kapsamında olduğu için %30 ücret ödeme zorunluğu vardır ancak bu ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaz diye düşünüyorum.
 
Üyelik
13 Şub 2009
Mesajlar
130
Ynt: Stajyer

Gelir ve damga verigii ödenebilir, ama zorunluluğu yok. Diğer taraftan stajyerlerin maaşlarını bankadan ödeme zorunluluğu da yok.

İyi çalışmalar.
 
Üyelik
15 Eyl 2006
Mesajlar
327
Konum
istanbul
Ynt: Stajyer

Sonuç olarak
lise stajyerlerin maaşlarını düzenleyeceğimiz bir bordroyla gider yazıp, maaşlarını elden verebiliyoruz.
damga vergisi ve stopaj hesaplamaya gerek yok diyoruz
doğru mudur ?
 
Üyelik
29 Şub 2008
Mesajlar
408
Konum
İstanbul
Ynt: Stajyer

Bencede meslek lisesi stajerlerinin maaşlarında damga ve gelir vergisi kesilmemesi gerekir maaş bordrosundan ayrı bir belgede düzenlenip elden ödeme yapılabilir kanısındayım bankaya da gerek yok.
 
Üyelik
23 Ocak 2009
Mesajlar
195
Konum
istanbul
3308 sayılı kanun gereğince stajyer öğrenciler hk.

Herkese selamlar,
Biliyorum bahsedeceğim konu forumda işlendi fakat 3308 sayılı kanun gereğince stajyerlik yapan öğrencilere ödenecek ücretin en az % 30 dan aşağı olmamak kaydı ile her türlü vergiden müstesna tutulmakta olduğu idi. Gene bu kanun gereğince ücret hesaplamalarında 16 yaşından büyük öğrenciler için brüt asgari ücretin (bugün için 693*%30=207.9) olmaktadır. bu ücret üzerinden kimi kaynaklarda damga vergisinin kesileceği kimi kaynaklarda kesilmeyeceği yönünde açıklamalara rastladım.
Konu hakkında uygulama yapan arkadaşlarımızın bilgi vermesini rica ederim.
saygılarımla
 
Üyelik
23 Ocak 2009
Mesajlar
195
Konum
istanbul
Ynt: 3308 sayılı kanun gereğince stajyer öğrenciler hk.

Sn.Hakan bey,
göndermiş olduğunuz linki inceledim. gelir vergisi ve damga vergisi kesintisinin yapılmayacağı yönünde kanaat birliğine varılmış fakat siz damga vergisi kesintisinin olması yönünde görüş bildirmişsiniz. Damga vergisi kanunu incelediğimde 3308 sayılı kanunla stajyer olanların d.vergisi kesintisi/kesinti olmayacağı ile ilgili dayanaya ulaşamadım. sizin yada diğer arkadaşlarımızın ilgili kanun gereği dayanak maddesinin paylaşılmasını önemle rica ederim.
saygılarımla
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: 3308 sayılı kanun gereğince stajyer öğrenciler hk.

Konu daha yeni olduğu için birleştiriyorum.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,569
Konum
Ankara
Ynt: Stajyerlere Verilen Ücret Üzerindeki Kesintiler

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.07.16.02/DH:07-59/
Konu : Damga Vergisi
????????..

İlgi : ???????.. tarihli fax dilekçeniz.İlgide kayıtlı fax dilekçenizde; işyerinizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre eğitim gören stajyer öğrencilere asgari ücretin %60?ı oranında ödenen ücretlerden damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 12 nci bendinde (5228 sayılı Kanunun 59/3-b maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 31.07.2004) 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların (7) asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuşturDiğer taraftan, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; ?Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.? denilmekte olup, aynı kanunun istisnaları düzenleyen 9 uncu maddesinde ise; "Bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.Söz konusu Kanuna ekli (2) sayılı tablonun ?IV-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar:" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında ?Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) (5535 sayılı Kanununun 8 inci maddesiyle eklenen ibare) (08/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır? denilmektedir.Bu açıklamalara göre, işyerinizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre eğitim gören stajyer öğrencilere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin 12 nci bendi kapsamında asgari ücretin %60?ı oranında ödenen ücretlerin (asgari ücreti aşmayan ücretler) damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,569
Konum
Ankara
Ynt: Stajyerlere Verilen Ücret Üzerindeki Kesintiler

GELİR VERGİSİ KANUNU
Kanun Numarası: 193

ALTINCI BÖLÜM : MÜTEFERRİK İSTİSNALAR
ÜCRETLERDE:
Madde 23 - (Değişik madde: 24/12/1980 - 2361/17 md.)
Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.
...
12. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri.


Kanun Numarası: 488
Kanun Ad DAMGA VERGİSİ KANUNU

Madde No 9
Kapsam
Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.

(2) sayılı tablo

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:
...
34. (Ek: 5281/8 md.) (Geçerlilik: 1.1.2005, Yürürlük: 31.12.2004) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere
ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar,
resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz
edenlerce ödenir.) (Ek: 5535/8 md.) (Yürürlük: 8.7.2006) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde
belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar.
08 Temmuz 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26222
Kanun No: 5535


Kabul Tarihi: 29.06.2006
...
MADDE 8- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna "ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar." ibaresi eklenmiştir.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,569
Konum
Ankara
Ynt: Stajyerlere Verilen Ücret Üzerindeki Kesintiler

Bu durumda meslek lisesi stajyerlerine ödenen asgari ücret altındaki ücret ödemelerinde gelir ve damga vergisi olmayacak görünüyor.
 
Üst