ŞUBE VERGİ LEVHASI

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
29
Merhaba
2003 yılında şirketin merkez ve şube adresini gösterir bir vergi levhası tasdik ettirilmişti. Bu vergi levhasının aslı merkezde fotokopisi de şubede asılı duruyordu. 2004 yılında merkez ve şube için ayrı ayrı iki tane vergi levhası tasdik ettirdik.
Ancak vergi dairesi 2003 yılına ait şube vergi levhası bulunmadığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesti.

Ben merkez vergi levhasının fotokopisinin şubelerde de kullanılabileceğini ve dolayısıyla vergi dairesinin yanlış bir ceza kestiğini düşünüyorum.

Bu konudaki değerli görüşlerinizi bekliyorum, iyi günler.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhaba...

Vergi Levhasının Asılacağı Yerler;
1-Merkeze
2-Şubeye
3-Satış Mağazasına
4-Taşıtlara

Vergi Levhasının Fotokopisinin Asılacağı Yerler
1-Banka Şubeleri
2-İnşaat Şantiyeleri
3-Mağazaların Kat ve Reyonları
4-Otellerde Her KattaEğer Sizin levhanın fotokopisini kullandıgın yer, İkinci başlıkta yer alan yerlerden farklı ise kesilen ceza doğrudur...


İyi çalışmalar
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Naci Bey,

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse;

VERGİ LEVHASI ASMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR ve ASILACAĞI YERLER

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanlar aşağıda yer aldığı üzere, 142 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde sayılmıştır.

A- GELİR VERGİSİ’NDE (KAZANCI BASİT USULDE TESPİT EDİLENLER DAHİL)

1- Ticari kazanç sahipleri,

2- Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)

3- Serbest meslek erbabı,

4- Adi şirketler,

5- Kollektif şirketler,

6- Adi Komandit şirketler,

Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.

B- KURUMLAR VERGİSİNDE

1- Anonim şirketler,

2- Limited şirketler,

3- Eshamlı komandit şirketler,

vergi levhası asmak mecburiyetindedirler.

C- VERGİ LEVHASI ASMAK MECBURİYETİNDE OLAN MÜKELLEFLER LEVHALARI İŞ YERLERİNİN

1- Merkezlerinde,

2- Şubelerinde,

3- Satış mağazalarında,

4- Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

5- Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,

iş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

146 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile de her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür.

Buna göre sonuç olarak, şube olarak faaliyet gösterilen yerde merkez vergi levhasının fotokopisinin geçerli olamayacağı, şube için ayrıca vergi levhasının düzenlenip tasdik ettirilmesi gerektiği açık olup, idarenin kestiği ceza yerindedir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Sn Hakan Bey,
143 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ:

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdiki zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür.Tebliğ olunur.

Bilgilerinize...
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
15
bir şirketin merkezi için tasdik edilmiş vergi levhası şirkete ait şubelere asılması gerekir zaten şube vergi levhasının üzerinde merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesi vergi no merkez adres yanında şube adresinin de geçmesi gerekir

143 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 17402
Resmi Gazete Tarihi 14/07/1981

3- VERGİLERİN İLANI VE VERGİ LEVHASI

Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdiki zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür

1- BU TEBLİĞ BU HÜKMÜ HALEN YÜRÜRLÜKTEDİR
2- MERKEZ VE ŞUBE İÇİN AYRI AYRI VERGİ LEVHASI TASDİK ETTİRİLMESİ YALNIŞ BİR İŞLEM DEĞİLDİR ZATEN BÖYLE BİR ŞEYE GEREKTE YOKTU ÇÜNKÜ TEBLİĞ DE BU DURUMUN ZAMAN VE İŞLEM YOĞUNLUĞUNA SEBEB VERDİĞİ İÇİN VERGİ LEVHALARINI FOTOKOPİ SÜRETİYLE ÇOĞALTILIP ŞUBELERE ASILABİLECEĞİ Nİ AÇIKLIYOR
3- ŞUBE VE MERKEZ İÇİN AYRI VERGİ LEVHASI TASDİK EDİLMESİ CEZAİ İŞLEM GEREKTİRMEZ BÖYLE BİR SUÇ VERGİ USUL KANUNU VE TEBLİĞLERİNDE TANIMLANMAMIŞTIR

GÖRÜŞÜNÜZDE HAKLISINIZ ÇÜNKÜ TEBLİĞ GÖRÜŞÜNÜZ DOĞRULTUSUNDA
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
şahıs işletmesi, bir şirketten taşıt kiralayıp malzemelerini bu taşıtta taışıyor bu taşıta kim vergi levhası onaylatmalı?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın duysal,

143 Seri No.lu VUK Genel Tebliği'ne göre çok şubeli firmalar için ayrı ayrı tasdik zorunluluğunun yaratacağı güçlük sebebi ile matbaa da çoğaltılabilmesine imkan sağlanmış olduğu doğrudur. (Bu husus zaten meslek mensuplarınca da bilinmektedir/bilinmelidir.)

Ancak matbaa da çoğaltılması ile fotokopi çekmek arasındaki farkı da bilmek meslek dışında da gereklidir.

Ayrıca vergi levhalarının tasdiki konusunda, meslek mensuplarına da gerekli yetki verilmek suretiyle, tasdik mevzuu problem olmaktan çıkmış bir konudur.

Yılmaz Özbalcı üstadın VUK Kanun ve Açıklamaları isimli kitabında konu şu şeklide açıklanmıştır;
(Ayr. bilgi için bkn. Oluş yayıncılık, 2003 basım, syf. 100)

Birden fazla vergi levhası asacak olanlarda tasdik:

Birden fazla işyeri veya aynı işyerinin muhtelif kat ve reyonlarına vergi levhası asmak zorunda olanların, normal olarak, bunların hepsini ayrı ayrı tasdik ettirmeleri gereklidir.

Tasdikli olmadan çıkaralıcak fotokopiler geçerli sayılmaz. Yalnız, 143 Seri No. lu VUK Genel Tebliği'nde, çok şubeli firmalar için (örneğin bankalar) merkez için tasdik ettirilen levhanın, baskı suretiyle matbaa da çoğaltılacak örneklerinin kullanılabileceğini kabul etmiştir.

Fotokopi münferiden çıkarılacak bir örneği ifade edeceği için, her zaman çıkarılabilir. Muhtevası itibari ile, bir tek örneğe inhisar edecek değişiklik daha kolaydır.

Matbaa da baskı suretiyle çoğaltmada, önce zaman itibari ile bir bağımlılık vardır. Ayrıca tüm örnekleri kapsayacak muhteva değişikliği daha güçtür.


(Not: Forumda büyük harfler kullanmak; bağırma anlamına geleceğinden kullanılmaması gerektiği konusunda bundan önceki forumda görüşler mevcuttur.)
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Sayın Melek,
Taşıt kiralanan şirketin envanterindedir ve kiraya karşılık bir bedel ödenmekte olup bu şirketin kasasına girerek gelir kaydedilmektedir.Buna göre aracı kiraya veren şirketin vergi levhasının bulunması gerektiğini düşünüyorum.


İYİ ÇALIŞMALAR
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
29
Merhaba
Aşağıya aldığım tebliğde fotokopilerin de kullanılabileceği belirtiliyor.

146 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 17846
Resmi Gazete Tarihi 22/10/1982

Öte yandan, işyerinde vergi levhası bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Naci Bey,

Söz konusu tebliğde durum net bir biçimde açıklanmış ve siz de bunu aynen aktarmışsınız...

Ama tekrar kısaca açıklıyalım;

Çok katlı mağazalardaki reyonları düşünün.

Tebliğde yalnızca o kat içinde bulunan birden fazla reyonda levha fotokopisi kullanılabileceği ancak kat içinde bir tasdikli levhanın olması gerektiği hususunu belirttiğine dikkat ettiğinizde sorun kalmayacacaktır..

Biraz dikkatli okursak sonuç bu..
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
15
dediğin gibi bu forum kuralını bilmiyordum herkezden özür dilerim

213 sayılı vergi usul kanunu 5. maddesin nin 4.bendinde ilan ve levhalara ilişkin diğer hususlar maliye bakanlığınca belli edilir hükmü yer almaktadır.
bu kanuni dayanaktan hareketle maliye bakanlığı yetkisini 142 seri nolu v.u.k. genel tebliği ile kullanmıştır
143 seri nolu v.u.k genel tebliği;
mükelleflerin işmerkezleri dışında muhtelif şube,satış mağazası kat ve reyonlarının bulunması halinde herbiri için vergi levhasının zorunlu olduğu 142 seri nolu v.u.k tebliğinde açıklanmıştır ancak levhaların ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür

cevap: 143 seri nolu v.u.k tebliğinde "matbaa" kavramı kullanılmış tebliğin ilan tarihine baktığımızda 16.07.1981 tarihini görüyoruz önce bu tarihte maliye bakanlığı neden matbaa kavramını ortaya atmış tabii buna cevap verebilmek için 1981 yılında fotokopi makinesi nın kulanılıp kullanılmadığını ve ya ne kadar yaygın olduğunu bilmemiz gerekir

tabiki günümüz şartlarında fotokopi makinesinde merkeze ait vergi levhasının tasdikli aslından fotokopi ile çoğaltmamız ile matbaa da aslından çoğaltmamız özü itibari ile aynı anlama gelmez mi
vergi usul kanunu nun 3. maddesinde vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelerin gerçek mahiyeti esastır
yani firma az şubeli veya firma banka değilse 143 seri nolu tebliğe göre hareket edemeyecekmi?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Değerli Arkadaşlar,

Faydalı bir tartışma oldu.Biraz uzadı ama olsun enine boyuna, nerelere vergi levhası asılacak, hangileri tasdikli hangileri matbaada çoğaltılmış hangileri fotokopi ile çoğaltılmış olacak açıklığa kavuşmuş oldu.Her ne kadar matbaada çoğaltmakla fotokopi çekmek arasındaki farkın, Vergi Mevzuatının önemli üstadlarından Yılmaz Özbalcı referanslı gerekçesi bazılarımızı tatmin etmediysede şubelere asılacak levhalarında tasdikli olması daha kabul gören ve risksiz bir uygulamadır.

Ancak soruyu soran arkadaşımızın birebir sorununun çözümlenmesi açısından dikkat çekmek istiyorum.Ceza 2003 yılına ait vergi levhası için 2004 yılına ait levha tasdiklendikten sonra kesilmiş ben öyle anladım.Bildiğim kadarıyla;

1-Vergi Levhasını asmamanın cezası var tasdikletmemenin yok, uygulamada ceza bir şekilde kesliyor,

2-2004 yılı tasdiklenmiş ve işyerine asılmış, bilindiği gibi levhalar 3 yıllık olarak dizayn edilmiş ama 3 yıllık satırlar dolmadan yenilenemeyeceği yönünde hüküm yok yani 3 yıllık vergiyi gösteren bir levha asılacağına dair hüküm yok ve yine uygulamada son yılın tasdiki yeterli görülüyor, bu durumda kesilen ceza zaman bakımından da hatalı değilmidir?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Değerli Arkadaşlar,

Vergi levhalarının ayrı ayrı tastiği zor oluyor demek zaten başlıbaşına olayı çözümlüyor.Fotkopisini kullanabilirsiniz demek oluyor.Yoksa neden matbaada basmak daha kolay olsun ki?

İYİ ÇALIŞMALAR
 
Üst