turkcell

Tatil Günleri Ücretinin Hesaplanması

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL / Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/31406 E. ve 2008/ 34069 K. sayılı 18.12.2008 tarihli ilamında çalışılan genel tatil günlerinde işçinin ücretinin ne şekilde hesaplanacağını tarif etmiştir. Konu uygulamada zaman zaman duraksamalara yol açmaktadır. Özellikle işçinin anlaşılan ücretinin içine çalışılmayan genel tatil günlerinin ücretinin de dâhil olduğu esası bazı uygulamalarda gözden kaçabilmektedir. İşte bu karar bu konudaki yanlış uygulama ve farklı değerlendirmelere son verebilecek mahiyette bir karardır.

İncelememize konu Yargıtay kararında, davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Yargıtay kararın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapmış ve kararı bozmuştur.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst