TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

  • Konbuyu başlatan UZMAN
  • Başlangıç tarihi
U

UZMAN

Ziyaretçi
Merhaba,

Yeni Türk Ticaret Kanunuyla bütün işletmeler tarafından uygulanacak olan Türkiye Muhasebe Standartları'nın; alışageldiğimiz muhasebe kayıtlarını kökten değiştirerek büyük bir deprem yaratacağı kesindir. Şu an itibariyle yürürlükte olan;
1 Adet Kavramsal Çerçeve
8 Adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı
29 Adet Türkiye Muhasebe Standardı
27 Adet Yorum

dan ibaret olan standartların muhteviyatında herhangi bir hesap planı olmayışı ve hesap planının işletmeler tarafından standartlar çerçevesinde hazırlanacak olmasının yanında özellikle VUK değerleme maddeleriyle çelişen noktalarının sistem oturana kadar büyük bir kaos ortamı yaratacağı inancındayım.

En basitinden hasılat ve kazanç ayrımının bile şu anda uyguladığımız MSUGT lerdeki tanımlardan çok farklıdır. Şu anda uyguladığımız sistemde bir mal vadeli satıldığında tamamı tek kalemde hasılat olarak işlenirken; Standartlar yürürlüğe girdiğinde malın peşin değerinin hasılat; vade farkı olarak yüklenen kısmının kazanç olarak değerlendirilmesi gereği bile meslek mensuplarının üzerindeki yükü kat ve kat arttıracaktır.

Gene Standartlarda Nakit Akış tablosu dışında herhangi bir bilanço ve gelir tablosunun şekil olarak sunulmaması (Gerçi şu anda standartların uygulandığı SPK'ya kote firmalarda SPK tarafından excel ortamında bir bilanço örneği verilsede standartlarda böyle bir şey yok) gene bir problem oluşturacak gibi görülmektedir.

Bir basit döviz satışının bile iki üç satırdan oluşan bir muhasebe işlemi yaratacak olması, VUK ile çeliştiği noktalarda Ertelenmiş Vergi hesaplarının kullanım tekniği ve kendisi başlı başına olay olan TMS-29 pimi çekilmemiş bombalar olarak yakın gelecekte karşımızda olacaklar.

Ama beni asıl korkutan husus başka;

Dünyada bu sistemi kullanan ülkelerde (Bildiğim Kadarıyla Almanya Hariç) devlet dayatma bir hesap planı vermiyor. Zaten resmi o kadar net çekmiş ki standartlar; gerekte yok. Ülkemizde ise TMSK tarafından kobilerde uygulanmak üzere bir hesap planı hazırlandığı şeklinde duyumlar var.

Daha önce bu filmi görmüştük, Çakma bir TMS-29 olan V.U.K. Mükerrer 298, bütün rasyoları bozan Enflasyon düzeltmesi farkları gibi saçma bir hesabı kucağımıza bırakıvermişti. Oysa TMS-29' a göre yapılsaydı kayıt atılmayacak bilançolar bozulmayacaktı. Rasyolar şaşırmayacaktı.

Hala artçı sarsıntılar gibi bilançolarda duran 502 hesap misali standartlar çerçevesinde uydurulacak yamalı hesaplarla güncellenmiş bir TDHP çıkarsa karşımıza, ne yaparız;

Evet görüşlerinizi almam istediğim soru bu;

ne yaparız ??? standartlara ne kadar hazırız ???

Saygılarımla,
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Uzman'a kısmen katılıyorum. Kobiler için ortaya konacak UFRS o kadar sağı solu kırpılmış o kadar basitleştirilmiş ki, çıktığında dağ fare doğurdu diyenler bile olcaktır.

Hatta eminim küçük bürolarda küçük kafalarla defter tutan arkadaşlar hiç UFRS ile ilgilenmeden eski usul defterlerini tutmaya devam edecek ve bir kaç sene adapte olmak zorunluluğu bile duymayacaklardır.

Fakat bu bir süreçtir. Er ya da geç su arkına biner.

Meslek camiamızın gözbebeği kıymetli hocamız Nalan Akdoğan'ın yaklaşık 2 sene önce verdiği bir seminerde THP'deki hesap kodları ile uyumlu halde UFRS'ye geçişin daha kolay ve mantıklı olacağını söylemişti.

Evet bu şüphesiz öğrenmek ve anlayabilmek açısından kolay olur. Ancak şu iyi bilinmelidir ki THP'nin kodlarının kullanılması UFRS'ye geçilmediği anlamına gelmez. Pek tabi boş hesap kodları ile gerekli hesaplar oluşturulup geçilebilir.

Avrupadan ya da US GAAP denilen bir sistemle çalışan ABD'den misaller vermemiz zor. Geçmişte ABD'de bir firmanın iç denetimlerinde ülkenin muhasebe ve vergi mantığını da görme imkanım oldu. Örneğin aradan aylar geçiyor siz düzeltme beyanı ile vergi tutarınızı değiştirebiliyorsunuz. Kimse Türkiye'deki kadar katı yaklaşmıyor. Ancak şunu biliyorsunuz ki eğer yamuk yaparsanız ve yakalanırsanız devlet affetmez. Piyasadan silinirsiniz. Bitersiniz. Biz Türkiye'de böyle bir vergi bilinci (ya da korkusu) oluşturalım, inanın bizim de hesap planına ihtiyacımız kalmaz. Zaten işveren o korkuyu taşırsa hesap planı olmadan da doğru muhasebe tutacak mali müşaviri seçer.ABD'de fatura dediğimiz evrak da onaylı sıralı vb. değildir. Altı üstü bir A4 parçası. Hemen hemen tüm işlemler bankadan yapıldığı için zaten açık varsa tık diye çıkar. Biz de işçi ücretlerinin bankadan yatırılması, ve Ba-Bs ile büyük mesafe aldık. Yakında fatura basımı ile ilgili zorunluluklar kalktı denirse şaşırmayalım.

Yani sözün özü, mesele THP'deki kodları kullanmak ya da kullanmamak değildir. Mesele kafaları UFRS ile intibak ettirmek, vergi bilincini yerleştirip böylelikle vergisel sonuçları anlatan değil gerçekleri gösteren mali tablolar oluşturmaktır.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

IASB, KOBİ Muhasebe Standartlarını (IFRS for SMEs) yayımlamıştır.
09.07.2009 - IASB bugün, bütün işletmelerin %95?ini oluşturduğu tahmin edilen KOBİ?lerin
kullanımı için tasarlanan bir Standart Seti yayımlamıştır. Söz konusu Set, dünya genelindeki
KOBİ?lerle yapılan geniş ölçekli bilgi ve fikir alış verişlerini içeren beş yıllık yoğun bir
çabanın sonucunda ortaya çıkmıştır.
KOBİ Muhasebe Standartları, görece küçük düzeydeki işletmelerin kapasiteleri ve ihtiyaçları
dikkate alınarak hazırlanmış, 230 sayfaya yakın, müstakil bir Standarttır. Tam set
UFRS?lerdeki varlık, borç, gelir ve harcamaların ölçümleri ile muhasebeleştirilmelerine
ilişkin ilkeler basitleştirilmiş, KOBİ?leri ilgilendirmeyecek olan bölümler çıkarılmış ve
zorunlu tutulan açıklamalar azaltılmıştır. KOBİ?lerin raporlama yükünün daha da azaltılması
amacıyla, söz konusu KOBİ Muhasebe Standardının her yıl (veya daha yakın aralıklar)
yerine, üç yılda bir gözden geçirilmesi öngörülmüştür.
Faydaları:
KOBİ Muhasebe Standartları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küçük ve orta ölçekli
işletmeleri için daha sade Standartlar oluşturulmasına yönelik yoğun ve şiddetli çağrılarına
karşılık olarak hazırlanmıştır.
Anılan Standart seti,
· kullanıcılar açısından tabloların karşılaştırılabilirliğini artırmakta,
· genel olarak KOBİ?lerin hesaplarının güvenilirliğini güçlendirmekte ve
· standartları ulusal ölçekte uygulamanın maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.
KOBİ Muhasebe Standartları, büyümekte olan işletmelerin, gelecekte, UFRS?lerin
uygulanmasının zorunlu tutulduğu halka açık sermaye piyasalarına girebilmeleri için de
önemli bir zemin sağlayacaktır.
KOBİ Standartları tam set UFRS?den (büyük kitap ? the big book) bağımsız olup, tek başına
yeten ve hüküm ifade eden bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle, tam set UFRS?leri kabul
etmemiş ülkeler tarafından dahi kabul edilip uygulanabilir. Ayrıca, hangi işletmelerin bu
Standartları kullanacağı da ilgili ülkelerin inisiyatifine bırakılmıştır (KOBİ tanımı).
Standartlar, yayımlanmalarını müteakiben yürürlüğe girecektir.
Zorlu hazırlık süreci
KOBİ Muhasebe Standartlarının geliştirilmesinde Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi Vakfı (UMSK Vakfı/IASCF) dünya çapında geniş ölçekte istişarelerde
bulunmuştur. Anılan Standartların geliştirilmesinde 40 kişilik bir KOBİ Çalışma Komisyonu,
Standartların içeriği ve yapısı hakkında Kurula danışmanlık yapmış ve çeşitli tavsiyelerde
bulunmuştur. KOBİ Standartlarının 2007 yılı Şubat ayında yayımlanan Nihai Taslağı,
KOBİ?lerin Taslağa yönelik tepkilerini ölçmek amacıyla beş ayrı dile çevrilerek sunulmuştur.
Doğrudan geri bildirim almak için elliden fazla yuvarlak masa toplantısı yapılmış ve yirmi
ülkede yüzden fazla işletmede pilot uygulamalarda bulunulmuştur.
Küresel eğitim inisiyatifi
UMSK Vakfı (IASCF), KOBİ Muhasebe Standartlarının uygulanmasını kolaylaştırmak
amacıyla kapsamlı bir eğitim dokümanı geliştirmektedir. Vakıf ayrıca, eğitim materyallerinin
kullanımı konusunda ?eğitmenleri eğitmek? ve özellikle, gelişmekte olan ekonomilere yönelik
olarak düzenlenecek bölgesel çalıştaylara eğitmen temin etmek amacıyla, uluslararası gelişim
temsilcileriyle birlikte çalışmaktadır. Eğitim materyalleri birçok değişik dilde
yayımlanacaktır. İngilizce dilindeki materyaller ise 2009 yılının sonlarına doğru ücretsiz
olarak IASB?nin resmi internet sitesinden indirilebilecektir.
KOBİ Standartlarının tümü (karar gerekçeleri, açıklayıcı finansal tablolar ve sunum ile
açıklama listeleri) http://go.iasb.org/IFRSforSMEs adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.
IASB Başkanı Sir David TWEEDIE, KOBİ Muhasebe Standartlarının tanıtımı sırasında
aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur:
?Yayımlanan KOBİ Standartları, dünyanın her yerindeki şirketler için büyük bir adım
olacaktır. KOBİ?ler ilk kez, yüksek kalitede ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir
muhasebe setine sahip olacaklardır. Söz konusu gelişmenin faydalarının hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde hissedileceğine inanıyoruz.
Projeyi yönetmede yorulmaksızın çaba gösteren Paul Pacter?e ve Standartların
geliştirilmesinde katkısı bulunan dünyanın çeşitli yerlerindeki yüzlerce kişi ve KOBİ?ye
teşekkürlerimi sunuyorum.?
KOBİ Muhasebe Standartları Çalışma Komisyonu Başkanı Paul PACTER ise, IASB
Başkanının teşekkür konuşmasına cevaben; ?KOBİ?ler için UFRS?nin, iş dünyasına,
sermayelerini ulusal veya uluslararası alanda artırma imkânı sağlayacağını? ifade etmiştir
Kaynak
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Sayın Mavi Efe nin dediği gibi öncellikle vergi için muhasebe değil firmayı tam anlamıyla anlatan muhasebe tutmanın gerekliliğini anlamamız gerekiyor.

Firma Sahiplerinde malesef sadece muhasebenin vergi için yapıldığı yönünde bir bilinç var muhasebeden istedikleri tek rapor belkide kasa bakiyesi vb.

Nasıl ba bs lerde ve ödemelerin bankadan takibi konusunda yol aldıysak, vergi dairelerininde Abd de olduğu gibi özeleştirilmesi yönünde bir atılım yapabiliriz. Tam verimli çalışan bir vergi dairesi insanların kafasındaki soru işaretlerini kaldıracak siyasal yönden bir baskı oluşturmayacak, olabildiği kadar online olacak gibi.. Böyle bir düzen kurmazsak ıfrs ye geçiş çok zor olur benim fikrim. Özellikle ertelenen vergi konusunda inanılmaz tuhaflıklar yaşanacağını düşünüyorum

İyi Çalışmalar

Saygılarımla
 
Üyelik
18 Eyl 2008
Mesajlar
44
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Ülkemizde UMS,UFRS, TMS, TFRS gibi kısaltmalardan oluşan kavramlar ve uygulamalar ile ilgili bir furya veya kaos söz konusudur.Bu furya veya kaosu, kendi lehlerine çevirmek isteyen ve bunu rant kapısına dönüstürmek isteyen çeşitli kişi ve kuruluşlar söz konusudur.Dünyanın her yerinde, sadece vergi dairesine finansal raporlama yapanişlletmeleri UMS ve UFRS gibi düzenlemeler çok fazla etkilememektedir.

Dolayısıyla TMS ve TFRSkonusundaişletmeninkonumuönemkazanmaktadırKamu fonlarından yararlanmayanişletmeler, sadece vergilerininhesaplanması ile uğraşmayave bu konudafinansalraporlamayapmaya devam edecekledir. İnsan sağlığı ile ilgili olan tıp mesleğinde her hekimin cerrah olması veameliyat yapması söz konusu değildir.Benzer şekilde, muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarınıntümünün UFRS ? TFRS uzmanı olmasına da gerek yoktur; çünkü irili ufaklıtüm işletmelerin tümünün UFRS ?TFRS kapsamına girmesi beklenmemektedir

.Bu durum dünyanın her yerindeböyledir. Bu durumda finansal rap o r l a m a y a p a n l a r f i n a n s a l r a p o r l a m a y a p t ık l a r ım ü ş t e r i l e r i n i n t a l e p l e r i n i i y i t a k i p e t m e l e r i , U F R S ? T F R S g i bi ilke ve standartlara uygun finansalraporlamanın istenip istenmediğini
iyi izlemeleri gerekmektedir.


mali ÇÖZÜM dergisi alıntı
ufrs nı rant kapısına çevirenler kişi ve kurumlar kimler?

bilen ,bilmeyen herkes sertifika programı adı altında ufrs eğitimi veriyor.

eğitim ücretleri 350 tl den başlayıp 2500 tl ye kadar uzanıyor .Daha pahalılarına da mevcut

İyi bir rant kapısı olmuş durumda ...


Ant Z ' Alıntı:
Sayın Mavi Efe nin dediği gibi öncellikle vergi için muhasebe değil firmayı tam anlamıyla anlatan muhasebe tutmanın gerekliliğini anlamamız gerekiyor.

Firma Sahiplerinde malesef sadece muhasebenin vergi için yapıldığı yönünde bir bilinç var muhasebeden istedikleri tek rapor belkide kasa bakiyesi vb.

Nasıl ba bs lerde ve ödemelerin bankadan takibi konusunda yol aldıysak, vergi dairelerininde Abd de olduğu gibi özeleştirilmesi yönünde bir atılım yapabiliriz. Tam verimli çalışan bir vergi dairesi insanların kafasındaki soru işaretlerini kaldıracak siyasal yönden bir baskı oluşturmayacak, olabildiği kadar online olacak gibi.. Böyle bir düzen kurmazsak ıfrs ye geçiş çok zor olur benim fikrim. Özellikle ertelenen vergi konusunda inanılmaz tuhaflıklar yaşanacağını düşünüyorum

İyi Çalışmalar

Saygılarımla
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Merhaba,

Buna katılmadığımı belirtmek isterim, TTK yasalaştığı zaman TMS/TFRS çerçevesinde tutulmayan kayıtların, mahkemelerde delil niteliği oluşturmayacağı inancındayım. Bunun yanında bankaların da bu standartlar çerçevesinde hazırlanmış mali tablolar isteyeceği kesindir. Tabi ki eş zamanlı olarak uygulamaya girecek Basel 2 kriterleri çerçevesinde rasyoları güzel bilançoların daha az faiz oranlı kredi anlamına geldiğini unutmayalım.

KOBİ muhasebe standartlarının şu anda çevrilmekte olduğu ve yakında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından; TDHP' ninde TMSK tarafından güncelleneceği inancındayım;

Basel II ve TMS/TFRS ' lerin görmezden gelinemeyeceği ve meslek mensuplarının nasıl TDHP uzmanı oldularsa UFRS uzmanı olmaları gerektiği açıktır.

Tembellik etme zamanı değil bence;

Aksi takdirde sadece işletme defteri tutmak zorunda kalacaklardır.


Saygılarımla,
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Merhaba,

Sayın Forumdaşlarım;

TDHP bitmiştir; tıkanmıştır; ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır; Her işletmenin kendi ihtiyaçlarına göre hesap planı uygulamalıdır. TDHP ana çatı olarak kalmalı; grup ve alt grupların ve hesapların kurgusu işletmelere bırakılmalıdır. Örneğin Nalak Akdoğan ve Orhan Sevilengül tarafından yazılan ?TMS çerçevesinde TDHP? 13. Baskıda 16 grubu canlı varlıklar olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Bu Tarım işletmeleri muhasebesini bayağı toplar ancak kaç tane tarım işletmesi varki ; dolayısıyla diğer işletmeler için başka amaçla kullanılabilecek 16 grubu boşuna işgal edilmiş olacaktır.

UFRS kullanan diğer ülkelerde Standart bir hesap planı kullanılmıyorsa, bu standartların bir zorlama hesap planı gerektirmediği açıktır. Standartlar ana çerçeveyi zaten çiziyor; Herhangi bir bilanço veya gelir tablosu şablonu bile yok. Çevrimi yapılan ve yakında yayınlanacak olan KOBİ standartlarında da okuduğum kadarıyla yok.

Bence şöyle olmalı; TDHP Aktif; Dönen Varlık, Duran Varlık, Pasif; KVYK,UVYK,Özkaynaklar; olarak kalmalı Ve Örneğin dönen varlıklar altında yer alması gereken gruplar açıklanmalı, bu ana çatı altında TMSK değişik söktörler için öneri niteliğinde örnek bir hesap planları açıklamalı; ve bu bilgiler ışığında her firma kendisi Ana çatıya uygun grup ve hesap planını oluşturmalı. Dünya kullanmıyorsa standartlar bir zorlama bir hesap planı gerektirmiyor değimlidir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Herkese Selam,
Konu başlığı dikkatimi çekti ,içeriği okuduğumda ise konu bu kadar yalınlaştırılacak gibi değil bunu anladım.TDHP can çekişiyorda UFRS verileri nerden alıyor bundan haber veren yok.Hala o can çekişen hesap planındaki veriler kullanılarak işe başlanılıyor.
15 senedir kullanılan yapıyı yere vurarak açılım yapmak mümkün değil.UFRS yi kullanmadan Türkiye sınırlarını aşmakta mümkün değil.Kavram kargaşası yaratmaya luzum yok bence.UFRS ile ilgili teorik ve eğitim altyapısı oluşturulduktan sonra uygulamaya geçilmeli,bununda bir süreç olacağı kesin.Rant için değil bu sistemi kurmaya gönüllü ehil eller ile bence sistem uyarlanmalı Türkiye ye.
 
Üyelik
8 Ara 2009
Mesajlar
14
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Selam,

Yanılıyorsunuz,

Tek düzen hesap planı yapısıyla standartların uygulanmasında bir sıkıntı yaratmaz. Sadece bir kaç karşılık hesabı eksik, bunun yanında canlı varlıklar gibi bazı düzenlemelerle, yirmi veya yirmibeş kadar hesabın eklenmesiyle çok rahat standartlara cevap verecektir.

Sağlıcakla kalın,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

O kadar kolay değil, görüşüne katılmıyorum,
Uzun yıllar TDHP veya yasal muhasebe tecrübesi olan bir insan IFRS uygulamasında yer alan deferred tax olayını bir türlü anlayamıyor ?Yerleşmiş bir bilgi kalıbının dışına çıkmak zor oluyor.Mesele hesap planını değiştirmek değil.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Aslında ertelenmiş vergi konusunda çok sıkıntı çekmeyiz gibi geliyor,
2 farklı bilançodan 2 ayrı vergi çıkartıp farkının tablosunun yapılıyor, Gözümüzde çok büyütmeyelim bence
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Daha çok iş alanı, SMMM ler için daha fazla getiri oldukça kafaya takılacak bir durum yok çalışılıp yapılır,
fakat nasıl yasal da yapılan işlemleri küçümsemeyip TDHP bitti demiyorsam ,IFRS veya bağımsız denetim işlemlerinide hafife almamak gerekiyor.Bir sektör var bu sektörde SMMM sözü bile geçmiyor,lafı edilmiyor.
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

İster adını ulusal koyun isterseniz uluslararası koyun neticede muhasebe bir denge meselesi olduğuna göre uyum meselesi sorunu pek olmaz.Eksik olan kodlar eklenir düzenlenir olur biter. ;)
Yeni trend, eski trend,global ölçüler gibi ifadeler bana biraz işi sulandırma modları gibi geliyor.
TTK ve borçlar kanununun içeriğine bakıldığında ticaret kurallarının yeniden yorumlanmasından ziyade iyi ile kötünün,dogru ile yanlışın aralarındaki çizgi daha da netleşmiştir.
Elbette herşeyin tamamen oturması beklenemez.
Ancak özünde işletim sistemi üretilmiştir.Bundan sonraki aşamalar için gerekli zemin çalışması hazırdır.
Kurumlaşmanın önemi ve önü açılmıştır.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Avrupanın yarım yüzyıl önce uygulamaya başladığı ticaret ve muhasebe sistemi ülkemize ancak gelebildi.

Şimdi en temelde muhasebe toplama ve çıkarma işlemidir.Nedir yani bazı hesapları ekleriz çıkartırız standartlarla uyumlu hale getiririz olur biter türü yaklaşımlar çok.Ama bu yaklaşımla 4 büyük denetim şirketi gökdelenlerin içinde çok uluslu halka açık AŞ leri ve Türkiyenin en büyük finans kuruluşlarını ve bankalarını denetleyip rapor yazarken bizde önünden geçerken "adamlar ne bina yapmış hocam" demeye devam ederiz.

Standartlara geçtik diye kimse denetçi olmadı hiç bir şirket denetim yetkisi emrimize verilmedi arkadaşlar.
Uyum süreci basit deyip IFRS i hafife alan arkadaşlar (SMMM ve YMM) ın kaç tanesi,
Halka açık bir şirketin denetim raporunu yazdı yabancı dilde hatta yazılanı okudu,swap sözleşmesi inceledi,aktüeryal hesaplama yaptı,hangi birimiz Libor ve İç verim oranı kullanıp kredi faiz ve ödemeleri hesapladık,orjinal standartları okuyup takip edenimiz var mı?Bu böyle uzar gider.Bence mantalite ve yaklaşımımız değişmeli herşeyden önce .
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

AOKTEN demiş ki;


"Avrupanın yarım yüzyıl önce uygulamaya başladığı ticaret ve muhasebe sistemi ülkemize ancak gelebildi."

Mali yapı üzerine yapılan bir tahmin olsa da katılıyorum.Global ölçüde bu yıl farkı 75 yıldır.Her ne kadar söylemese de bu hesaplamayı hermann Hess boncuk oyunu adlı eserde netleştiriyor.
Tabii ki bu arada 25 yıl kazanmış olmamızın da gizli mutluluğunu yaşamamız kaçınılmazdır.
Şirket bilançolarını reddeden yönetime, fon akım tablosu maarifeti ile kaçakları yakalayabileceğini söyleyen uzmanları da hatırlıyorum.Halka açık bir şirket,üç trilyon kar açıklayıp bir ay sonra iflas ettiğini de hatırlıyorum.Bunlarında bagımsız denetim raporları vardı.Zaman herşeyi unutturuyor galiba.Bunlar yirmi yıl önce idi.

"Uyum süreci basit deyip IFRS i hafife alan arkadaşlar (SMMM ve YMM) ın kaç tanesi,
Halka açık bir şirketin denetim raporunu yazdı yabancı dilde hatta yazılanı okudu,swap sözleşmesi inceledi,aktüeryal hesaplama yaptı,hangi birimiz Libor ve İç verim oranı kullanıp kredi faiz ve ödemeleri hesapladık,orjinal standartları okuyup takip edenimiz var mı?Bu böyle uzar gider.Bence mantalite ve yaklaşımımız değişmeli herşeyden önce ."
Libor +.... değişkenini yirmi iki yıl önce hesaplarken venture kapital ile de karşılaştırıyorduk.Gecelik faizlerin anlık değişimleri arasında ise şaşırıyorduk.Birde baktık ki biz en iyisi bond kredilerini piyasaya sürelim de diyorduk.Ama ticaret yasamız buna engeldi.
Rasyolar,istatistik değerlemeler ve yeni dünya düzeninin yarattığı yada ürettiği teknik teferruatın ülkemize yansıması demokrasinin gelişmesi ile mümkün idi.
Bugünün koşullarını geçmiş ile ilişkilendirmemek acımasızlıktır.Vefasızlıktır.
Hala leasing işlemlerinde bile üç yılda al on yıla yay mantığı ile çalışan bankacılık sektörünü gözardı edebiliyor iseniz buna da sözüm yok.
Elbette bu leasing işlemlerinde mülkiyetlerinde bulunan başkasının malına yürütülen amortismanların bile aslında karlarına eklenmesi gerektiğine de inanmıyorsunuzdur. :-*
Bunların hayata geçtiği bir ülkede elbette uluslararası denetim şirketlerinin ergonometrik bürolarına daha çok şaşıracağız.
SMMM ve YMM arkadaşlarımızın bugünün oluşmasındaki çabalarını ve duyarlılıklarını ben kendi adıma saygı ile selamlıyorum.

Saygılarımla,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Geri kalmışlığımız,sürü kültürü ile hareket etmemiz ve tembelliğimizin yanında bide "standartlarmı avrupa mı bırak abi bu işleri boş işler "şeklinde yaklaşımımız bizi kısır döngüden çıkarmaz.
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Bazen cevap yada görüşlerimi biraz mizahi biraz kızdırıcı yazmamın sebebi, kişilerin daha hararetli ve kızgın araştırmacı cevaplar vermesini saglıyor ki son virajda sevgili AOKTEN bunu farketmiş.Kendisine teşekkür ederim.
Kimseyi incitmek asla kasdım olmamıştır.
Asla olamaz da.
Bağımsız denetimin uluslarası niteliklere ulaşması elbette gelecekteki vizyondur.Yıllarca saçma sapan uygulamaların,vesayetlerin ve hukuk'un esiri olduk.Ticarileşemedik.Her mükellef ister istemez sırları ile birlikte dostumuz oldu.Tek taraflı bir dostluk.Onları hep sevdik ve kanunların en ince yanlarını onlar için yorumladık.
%140 ve yukarısı enflasyonlar ile %46 lık kurum vergilerine %25-27 ye varan kdv'leri eklediğinizde kazanılan her 100 kurusun mukellefe yansımasının 213 kurus vergi olduğunu görünce bilançoların gerçeği yansıtmasının bir intihar olduğunu da gördük.Her kaybedilen müteşebbis ruhunun bizi yokoluşun çukuruna gömeceğini de biliyorduk.
Unutmayalım ki her büyük işletme küçücük doğar.Büyür ve gelişir.
Aile tipi şirketlerin yoğunluğu,kurumsallaşmanın önünde hep engel teşkil etmiştir.Şirketleşme çoğunlukla kurumsallaşma değil,vergi avantajlarından yararlanmanın bir şekli olmuştur.

Mükemmel bir yemek sunmak istiyor iseniz,
1-Malzemeleriniz mükemmel olmalıdır.
2-Ustanız mükemmel olmalıdır.
3-Ambiyansınız mükemmel olmalıdır.
4-Servisiniz mükemmel olmalıdır.

Elbette bu arada müşterinin de memnuniyetini hesaplamak gerekiyor.
Bagımsız denetim de tıpkı bunun gibidir.
Her safhada sadelik,netlik,titizlik ister.
Bunları başarabilmek için mutfakta yer almak gerekecektir.
sevgilerimle,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

Amacımız insanların faydalanacağı ,arama motoru ve teori ile ulaşamayacağı pratik bilgileri ortaya koymak olmalı diye düşünüyorum.Buna yönelik her fikri eleştiriyi doğrulama veya düzeltmeyi yeni şeyler öğrenme ufuk açma adına faydalı görürüm.
Şimdi üniversitede maliye politikası dersi hocası olan ve birazda esprili ders anlatan hocamız derdiki;Türkiyenin sorunlarını ekonomik olsun diğerleri olsun sosyolojik vaka olarak ele almalıyız yoksa çözüme ulaşamayız.Bu ne demek:Çıkan kanunlarla veya tebliğlerle veyahut ideal düzenlemelerle ülkemizde düzelme iyileşme trendi yakalamak çok zor,imkansız değil ama uzun zaman alacaktır.Türkiyede;
Kurumlar vergisi %30 lu rakamlardan %20 li rakamlara indirilebilir ama bu iyileşme kurumsal olmayan şirketler veya vergi ödememeyi hak olarak gören kişiler de vergi bilincini geliştirmez.
İş kanununa göre; 1 günde fazla çalışma en fazla 3 saat veya haftalık normal çalışma süresi 45 saat olabilir ama bu normal maaşı veririm gece gündüz haftasonu bayramlar dahil sınırsız çalıştırırım mantığını uygulayan ve uygulanan kişilerin insanlığına ve aklına bir etkisi olamıyor.
Liyakatsız konuyla ilgisiz kayırma ile bir yerlere gelmiş eleman veya yönetici seçme yöntemi ile zaten ideali yakalamak mutlak butlan ile batıldır.Bir de bir işi bin yapmış göstererek bu insanlara yalakalık yapanlar çarkta yerini alınca sistem çekilmez hale geliyor.Yeni standartlar yeni sistem ve kanun gelebilir ama uygulamanın nasıl şekilleneceğini ülkemizde kestirmek mümkün olmuyor.Yani işin teknik üretim yönü bir yana sosyal yönüde çok önemli.
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

aokten ' Alıntı:
Amacımız insanların faydalanacağı ,arama motoru ve teori ile ulaşamayacağı pratik bilgileri ortaya koymak olmalı diye düşünüyorum.Buna yönelik her fikri eleştiriyi doğrulama veya düzeltmeyi yeni şeyler öğrenme ufuk açma adına faydalı görürüm.
Şimdi üniversitede maliye politikası dersi hocası olan ve birazda esprili ders anlatan hocamız derdiki;Türkiyenin sorunlarını ekonomik olsun diğerleri olsun sosyolojik vaka olarak ele almalıyız yoksa çözüme ulaşamayız.Bu ne demek:Çıkan kanunlarla veya tebliğlerle veyahut ideal düzenlemelerle ülkemizde düzelme iyileşme trendi yakalamak çok zor,imkansız değil ama uzun zaman alacaktır.Türkiyede;
Kurumlar vergisi %30 lu rakamlardan %20 li rakamlara indirilebilir ama bu iyileşme kurumsal olmayan şirketler veya vergi ödememeyi hak olarak gören kişiler de vergi bilincini geliştirmez.
İş kanununa göre; 1 günde fazla çalışma en fazla 3 saat veya haftalık normal çalışma süresi 45 saat olabilir ama bu normal maaşı veririm gece gündüz haftasonu bayramlar dahil sınırsız çalıştırırım mantığını uygulayan ve uygulanan kişilerin insanlığına ve aklına bir etkisi olamıyor.
Liyakatsız konuyla ilgisiz kayırma ile bir yerlere gelmiş eleman veya yönetici seçme yöntemi ile zaten ideali yakalamak mutlak butlan ile batıldır.Bir de bir işi bin yapmış göstererek bu insanlara yalakalık yapanlar çarkta yerini alınca sistem çekilmez hale geliyor.Yeni standartlar yeni sistem ve kanun gelebilir ama uygulamanın nasıl şekilleneceğini ülkemizde kestirmek mümkün olmuyor.Yani işin teknik üretim yönü bir yana sosyal yönüde çok önemli.

Kesinlikle katılıyorum.Ne yazık ki ulusal trendimizi yol haritalarımızı yada ufuk çizgimizi hep bunlar yönlendirdi.Anlatmaya çalıştığımda zaten bu idi.Yeni TTK ve BK ile bunlar değişti.
Bu arada Maliye bakanlığı Turmob'un zaafiyetini öyle güzel yakalamış ki 2008 yılında meslek yasasına eklediği 9.gecici madde ile kamu denetçiliğinin maliyenin vesayetinde yürütülmesinin yolunu açtı.
İncelenmesini şiddetle öneririm.
Özel yeminli mali müşavirlik için yetkilendirme yetkisini yayınladı.
Yakında SPK'nında aynı yolu kullanacağını sanıyorum.
Ciddiyetinin farkında olanlar yakında meslek yetki savaşlarının başlayacağına emin olsunlar.
sevgilerimle,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: TDHP Can Çekişiyor Yeni Trend UFRS

3568 Sayılı Yasamız;
Geçici Madde 9 ? (5786 Sayılı Kanunun 20. Maddesi ile eklenen Geçici Madde Yürürlük: 26 /07/2008)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Türkiye genelinde mali denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında sekiz yıllık hizmet süresini dolduranlar ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda en az sekiz yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış olanlar için serbest muhasebeci mali müşavirlik,
b) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamış olanlar ile aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda profesörlük unvanını almış olanlar için yeminli mali müşavirlik,
sınav şartı aranmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış bulunanlar, usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlıkça yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.
Buna her zaman itiraz ettim haksız olduğunu düşündüm öğretim elemanı sınavsız gelsin,vergi denetmeni gelsin,kamuda müfettiş gelsin mesleğe en tepeden girsin hakkaniyete aykırı bu istisnalar.
 
Üst