Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?

Üyelik
23 Ocak 2007
Mesajlar
2
bir şahıs firmam var oto tamircisi vergi mükellefi 3 gün önce kamyon aldı ve dün de bir kamyon daha aldı ben 1 tamir-1 kamyon- 2. kamyon olmak üzere 3 defter mi tasdik ettirmem gerekiyor öyle duydum bir kaç kişiden yardımcı olursanız sevinirim.
yoksa 1 tamir - 1 nakliye defteri tasdik mi ettirmem gerekiyor
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,057
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: tek şahısa 2 defter tasdik ediliyormu?

Merhaba ;


Size gelen duyum da hatalı , yoksa .. diyerek yapmayı düşündüğünüz uygulama da hatalı.

Mükellefin birden fazla işi , işyeri olabilir.

Buradaki ayrım elde edilen kazanç açısından önemlidir. Eğer bütün faaliyetleri ticari kazanç kapsamında ise tek defter yeterlidir.

Ama ticari kazancın yanı sıra serbest meslek kazancı da söz konusu ise tabi ki durum değişecektir.

Mükellefin 20 tane aracı olsa 20 defter mi tasdik ettireceksiniz ? :)
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,112
Konum
İstanbul
Ynt: Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?

Selamlar.
Tüm faaliyetlerden olan geliri tek bir beyan altında toplamak kaydıyla ayrı defter tastik edebilirsiniz.Bu sizin için daha kolaysa yapabilirsiniz. Ama kanunda böyle bir zorunluluk yok.Örneğin birden fazla inşaatı olan bir şahsa ben her inşaata ayrı bir defter tastik ederim.Ama beyan dönemi Tüm maliyetleri birleştirerek beyan ederim.Veya merkez ve şubesi ayrı olan firmalara isterseniz ikinci bir defter tastik edebilirsiniz.Sonuçta beyanlarda tüm faaliyetleri birleştirmek kaydıyla birden fazla defter tutabilirsiniz.Saygılar.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,057
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?

Merhaba ;

Sayın Bumin DOĞRUSÖZ'ün Yaklaşım Dergisi Ocak / 2008 den yer alan yazısının bir bölümü
B- FARKLI FAALİYETLERDE BULUNULMASI HALİNDE DEFTER TASDİKİ

Mükelleflerin farklı adreslerde, farklı faaliyet kollarında faaliyetlerinin bulunması ve bu faaliyetlerin tek bir mükellefiyetle ilgili olması halinde, bütün işyerleri için tek bir defter tasdik ettirmeleri ve her faaliyeti bu defterin ayrı ayrı bölümlerinde izlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, farklı faaliyet konuları ve farklı işyerlerinin her biri için ayrı defter tasdik ettirmeleri mümkün değildir(3).
3 nolu dipnot

(3) Noterler Birliği?nin 2006/52 sayılı Genelgesi.

İlgili genelge de
Mali Danışmanlık 14880
Ankara, 25.08.2006
Özü: Tek vergi mükellefiyeti altında, farklı adreslerde farklı faaliyet konuları bulunan mükellefin defter tasdiki hk

G E N E L G E
( 52 )

........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
........................ NOTERLİĞİNE

Bir noterliğimizden alınan yazıda, bir limited şirket tarafından şube olarak tescili bulunmayan, faaliyet konusu değişik olan, farklı adreslerde bulunan 3 işyeri için ayrı ayrı defter tasdikinin talep edildiği, tek vergi numarasında kayıtlı bulunan şirketin 3 ayrı faaliyet konusu için ayrı ayrı defter tasdikinin yapılmasının uygun olup olmadığı hususundaki bilgi istemi hakkında Maliye Bakanlığına müracaat edilmiştir.
Maliye Bakanlığına gönderilen 06.01.2006 tarih ve Mali Danışmanlık 4-106 sayılı yazımızla, ...Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 171 ve 172 nci maddeleri uyarınca mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin defter tutma zorunluluğu bulunmakta, aynı Kanunun 220 ve müteakip maddelerinde tutulması gereken defterlerden tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdikine yönelik usul ve esaslar belirtilmektedir.
Tek vergi kimlik numarasında kayıtlı bulunan mükelleflerin birden fazla faaliyet yapmalarına dair engel bir hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıda yapılan bu açıklamalardan mükelleflerin farklı adreslerde bulunan işyerleri için ayrı ayrı defter tasdik ettirme talebi mümkün bulunmaktadır. Ancak, farklı adreslerde bulunan bu işyerlerinin şube olarak tescilinin bulunmaması, faaliyet konularının farklı olması nedeniyle ayrı ayrı defter tasdikinin yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı... şeklinde görüş bildirilerek Bakanlıkları görüşünün Birliğimize bildirilmesi istenilmiştir.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Yönetim Kurulumuzun 21 08.2006 günlü toplantısında görüşülen 21.06.2006 tarih ve 46164 sayılı cevabi yazıda;
İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, bir mükellefin farklı adreste bulunan işyerlerinin şube olarak tescilinin bulunmaması, faaliyet konularının farklı olması halinde ayrı ayrı defter tasdikinin yapılmasında sakınca olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinde, ...Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur....... hükmü bulunmaktadır.
Defterlerin, esas itibariyle mükelleflerin işyeri merkezinin veya kanuni merkezinin bulunduğu yer noterliğince veya noterlik görevini yapanlarca tasdiklerinin yapılması esastır. Ancak, şubeleri bulunan mükelleflerin şubelerinde tutmak zorunda oldukları defterlerini şube faaliyetlerini yürüttükleri noterliklerde de tasdik ettirmeleri mümkün bulunmaktadır.


Ancak, söz konusu yazınızda bir mükellefe ait farklı adreslerde bulunan iş yerlerinin faaliyet konularının da farklı olması ve şube iş yeri olarak tescilinin de yapılmadığı göz önüne alındığında her iş yeri için ayrı ayrı defter tasdik ettirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Mükellefin, farklı adreslerde farklı faaliyet kollarının da tek bir mükellefiyetle ilgili olması nedeniyle bütün iş yerleri için tek defter tasdik ettirmesi ve her faaliyetin bu defterlerin ayrı ayrı bölünmelerinde izlenmesi gerekmektedir.... şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu durumda, farklı adreslerde, farklı konularda faaliyette bulunan mükelleflerin, farklı faaliyet kollarının da tek bir mükellefiyetle ilgili olması nedeniyle bu iş yerlerinin her biri için ayrı ayrı defter tasdik ettirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,

BAŞKAN

Hasan YENİ
(İstanbul 28.Noteri)
Bence hep tartışılan ve tartışılmaya devam edilecek bir konu .
 
Üyelik
20 Şub 2009
Mesajlar
296
Ynt: Tek Şahısa 2 Defter Tasdik Ediliyor mu?

gelir beyanları tek yerden ve toplam olarak beyan edilerek, farklı yerlerdeki şubelerin işlemleri şayet şubede yürütülüyorsa, (ödemeler şubeden yapılıyorsa vs) istenirse şubede ayrı defter tasdik ettirilebilir, ama işlemler tek yerden (merkezden) yürütülüyorsa tek defter tasdiki gerekir diye biliyorum,

en azından şubede ayrı defter tasdikinde vergi dairesi ve noterde herhangi bir sorun yaşanmıyor, işin mantığına da uyuyor, ama tabi tek şahsa ait gelir beyanı tek olmalıdır, tüm faaliyetler ve şubeler toplam olarak.
 
Üst