Tıp Merkezi ve Özel Hastanelerde Bir Değerleme Problemi

Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Öncelikle haberimize bir bakalım;

"Mersin'den dikkat çekici bir icra ilanı geldi. Mersin 5'inci İcra Dairesi borcunu ödemeyen bir sağlık merkezinin bünyesindeki 8 doktor kadrosu icra yoluyla satışa çıkardı. İcra ilanı bugünki gazetelerde yer aldı. Genel Cerrahi kadrosu 60 bin, göğüs hastalıkları kadrosu ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Mersin?de 5?inci İcra Dairesi, borcunu ödeyemeyen bir sağlık merkezi bünyesindeki tıp merkezinin uygunluk ruhsat belgesi ve 8 doktor kadrosu icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Mersin 5?inci İcra Dairesi tarafından gazetelere verilen ve ?icralik.com? sitesinde yer alan icra ilanında, Mersin Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bünyesinde bulunan özel sağlık merkezinin uygunluk ruhsat belgesi ve bu merkezin kapasite formuna bağlı bulunan 'sağlık kadrolarının? icra yoluyla satışa çıkarıldığı belirtildi.

27 Nisan cuma günü Mersin?deki 5?inci İcra Dairesi?nde satışa çıkarılan, ?Taşınır?lar için istenen değerin yüzde 60?ını veren olup olmadığına bakılacak. İstekli çıkmadığı takdirde aynı yerde 2 Mayıs?ta ihale tekrarlanacak. Bu ihalede değerin yüzde 40?ını veren olup olmadığına bakılacak.

İhaleye Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşlar hakkındaki yönetmenlik uyarınca Sağlık kuruluşu ve işletmeye yetkili kişi ve kurumların katılabileceği belirtildi.

İhaleye, katılacakların tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabip ortaklığının olması özelliğinin aranacağı kaydedildi.

Bu arada iki doktorun ortağı olduğu ve daha sonra çıkan anlaşmazlık nedeni ile icralık olan sağlık merkezinin tıp merkezi olma şartlarını yerine getirmediği için ruhsatının geçici olarak askıya alındığı öğrenildi.

Gelişmelerle ilgili şirket ortakları bir açıklama yapmadı."


Şimdi soru şu diyelim ki bir özel hastane icradan Genel Cerrahi Uzmanı kadrosunu 60.000.-TL+KDV olarak satın aldı, bu durumda ödenen 60.000.-TL nasıl değerlenecek. Doğrudan dönem gideri mi yazılacak, aktife kayıt edilip amortisman yoluyla mı itfa edilecek? Hangi görüş için yasal dayanağınız nedir?

Enteresan bir tartışma olacağını düşünüyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,199
Konum
İSTANBUL
Ynt: Tıp Merkezi ve Özel Hastanelerde Bir Değerleme Problemi

Sayın Koray bey

Evet hakikaten ilginç bir konu.Ben UFRS kriterlerine dayanarak cevap vermek isterim.Ayrıca VUK içinde bu şekilde değerlemek daha doğru olur.Yani 261 Şerefiye hesabına kaydedip Amortisman yoluyla itfa etmek en doğrusu

Bu hesap, 261 hesap , bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye peştamallık olarak da adlandırılmaktadır.

Şerefiye ticari bir işletmenin, sahip olduğu şöhret, tuttuğu müşteri kitlesi, faaliyet gösterdiği sektörde monopol durumda olması, bulunduğu yerin önemi ve benzeri nedenlerden dolayı, bilanço değerlerine ilave olarak sahip olduğu değeri ifade eder. Ancak bu değerleri yaratan işletmenin, bunları değerleme konusu yaparak bilançosuna dahil etmesi mümkün değildir.

Buna karşılık, böyle bir işletmeyi, maddi değerlerinin üzerinde bir bedel (şerefiye) ödeyerek kısmen veya tamamen satın alan bir başka işletme, bu ilâve değeri şerefiye olarak değerleyerek bilançosuna dahil eder.

Şerefiyeler mukayyet değeri ile değerlenerek aktifleştirilirler.

Peştamallıklarla ilgili değerleme hükmü, VUK?un 282. maddesinde kuruluş ve örgütlenme giderleri ile birlikte düzenlenmiştir. Ancak kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi imkânı sadece kurumlara tanındığı halde, şerefiye ile ilgili değerleme hükmü, kurumlarla birlikte Gelir Vergisi mükellefleri için de geçerlidir. Bir diğer husus, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyari olduğu halde, değeri 700 TL?yi (2011 yılı için) geçen şerefiyelerin aktifleştirilmesinin zorunlu olmasıdır. Şerefiye olarak ödenen veya borçlanılan bedeller 261 No.lu hesabın borcuna kaydedilir. Hesap aktif karakterli olduğu için ilk kaydın borçlandırılarak yapılması gerekir. Ödemenin niteliğine göre ilgili hesaplar alacaklanır. Hesap ancak borç kalanı veya 0 (sıfır) bakiye verir.

Şerefiyeler beş yılda eşit taksitlerle itfa edilir. Şerefiyeler itfa edildikten sonra 268 No.lu Birikmiş Amortismanlar Hesabı borçlandırılıp, 261 No.lu hesap alacaklandırılmak suretiyle kayıtlardan çıkartılırlar.

Şerefiye, kayıtlı değerle değerlenir ve 5 yılda eşit taksitlerle yok edilir. Envanteri, ayrılan ve birikmiş amortisman tutarının mukayesesi yoluyla kayden yapılır. Şerefiye bedeli tamamen itfa edildiğinde 261 No.lu hesaba alacak, 268 No.lu hesaba borç kayıt yapılarak hesaplardan çıkarılır. Şerefiyeler eşit tutarlar halinde itfa edilmek zorunda oldukları için azalan bakiyeler usulüyle itfa edilemezler.

Uygulama :Gerçek usulde gelir vergi mükellefi olan bay C şahsının kiralık işyerini kiracılık hakları ile aşağıdaki varlık ve borçları ile birlikte devralan bir işletme, C şahsına 40.000 TL ödemiştir.


Varlıklar : (Cari değer)
Alacak Senetleri : 10.000 TL
Ticari Mallar : 25.000 TL

Demirbaşlar : 20.000 TL

Varlıklar Toplamı : 55.000 TL
Borçlar : (Cari değer)

Borç Senetleri : 10.000 TL

Satıcılar : 10.000 TL

Borçlar Toplamı : 20.000 TL
Öz varlık: (Varlıklar-Borçlar), (55.000-20.000 =) 35.000 TL

Şerefiye : (40.000-35.000 =) 5.000 TL
Bu işlemin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
-----------------------------------------------------/------------------------------------------------
261 Şerefiye 5.000

121 Alacak Senetleri 10.000
153 Ticari Mallar 25.000

255 Demirbaşlar 20.000
191 İndirilecek Kdv 9.000
321 Borç Senetleri 10.000

320 Satıcılar 10.000

102 Bankalar 49.000

İşyeri devralınması
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Tıp Merkezi ve Özel Hastanelerde Bir Değerleme Problemi

Bence de bu " ŞEREFİYE" olarak değerlendirilebilir.
Gayri maddi Duran Varlıklar ana başlığı altında düşünülebilir.
 

Benzer konular

Üst