zirve

Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,925
Konum
İSTANBUL
Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldıGümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı; yeni Türk Ticaret Kanunu'nda iş dünyasının itiraz ettiği bazı maddelerin yeniden
düzenlendiğini ve bu konuda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) mutabakat sağlandığını açıkladı.

Yapılan son revizyona göre, hapis cezaları, çoğunlukla adli veya idari para cezasına dönüştürüldü. Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandı ve şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından çıkarıldı.

Bakan Yazıcı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu üzerinde yapılan son revizyonu açıkladı.

Yazıcı, Kanun değişikliği çalışmalarındaki temel hedeflerinin; Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak, ticaretin doğal işleyişini aksatmadan, Kanundan beklenen hedeflere daha kolay ulaşmak ve ülkede ticareti daha güvenli ve daha kolay yapılabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en köklü değişikliklerin ticari işletme ve özellikle de ticaret şirketleri ile ilgili olduğunu anlatan Bakan Yazıcı, bunun sonucu olarak da iş dünyası tarafından bu alanlara yönelik bazı eleştiriler yöneltildiğini anımsattı.

Yeni Türk Ticaret Kanununa yönelik görüş ve önerilerin belirlenebilmesi amacıyla TOBB ve TÜRMOB'un da katılımıyla çok sayıda ilde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlendiğini ifade eden Yazıcı, bu toplantılarda doğrudan iletilen görüş ve öneriler ile Bakanlığına gönderilen yazılar ve basında ele alınan konular göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığını kaydetti.

-''Görüş ve eleştiriler dikkate alınarak değişiklik yapıldı''-

Görüş ve eleştirilerin dikkate alınarak değişiklik çalışmalarına başlandığını anlatan Yazıcı, oluşturulan değişiklik önerilerinin, başta Adalet Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili kamu kurum, kuruluşları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği gibi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edildiğini söyledi.

Yazıcı, ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanununun ticari işletme ve ticaret şirketleri bölümlerinin uygulanmasından sorumlu Bakanlık olarak kendilerinin de iş dünyası ile sürekli istişarelerde bulunduklarını anlattı.

-''EKK'da mutabakat sağlandı''-

Bu çerçevede, Bakanlık olarak hazırladıkları değişiklik tekliflerinin, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşmeye açılarak Kanun değişiklik teklifinde yer alması hususunda mutabakat sağlandığını belirten Yazıcı, son yapılan değişikliklerle 6102 sayılı Türk Ceza Kanununda hüküm altına alınan yaptırımlarda büyük oranda indirime gidildiğini, bu doğrultuda hapis cezalarının çoğunlukla adli veya idari para cezasına; adli para cezalarının da yine çoğunlukla idari para cezasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandığını ve dolayısıyla şirkete borçlanmanın cezai yaptırım kapsamından çıkarıldığını ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

''Bunun yanı sıra, yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının, ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde 20'sine katıldıkları sermaye şirketlerinin de emsalleriyle aynı ve benzer şartlarda şirketin işletme konusu gereği satışa sunduğu mal ve hizmetleri diğer üçüncü kişiler gibi satın alarak borçlanmalarına imkan sağlandı. Bunun dışında, limited şirket ortaklarına da anonim şirket ortaklarında olduğu gibi kar payı avansı alma hakkı tanındı.

Tacirler tarafından kullanılan her türlü kağıt ve belgede gösterilmesi zorunlu olan bilgilerin, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresi olarak belirlenmektedir. 'Her türlü kağıt ve belge' ibaresi yerine 'ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayandığı belgelerde' ibaresi kullanılarak kapsam daraltıldı.''

-''Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi olacak''-

Bakan Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının hangi sürede yaptırılacağının da belirlendiğini, bu defterlerden sadece yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayına tabi olacağını, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yeterli yapraklarının bulunması halinde bu defterlerin izleyen faaliyet döneminde veya dönemlerinde de tekrar açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabileceğini, defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde noterce yapılması gereken açılış ve kapanış onaylarının bu defterler için aranmayacağını söyledi.

Yazıcı, yönetim kurulu üyelerinden veya limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşme yerinin Türkiye'de bulunması ve Türk vatandaşı olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olma şartının da kaldırıldığını kaydetti.

-Denetime tabi olacak şirketleri Bakanlar Kurulu belirleyecek-

Denetime tabi olacak şirketleri; işletme büyüklükleri ve sektörler itibarıyla belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna verildiğini anlatan Yazıcı, işlem denetçiliğinin, şirket kuruluş sürecinin basitleştirilmesi ve şirketler üzerindeki maliyetlerin azaltılması amacıyla kaldırıldığını belirtti.

Yazıcı, denetçinin olumsuz görüş vermesi veya görüş vermekten kaçınması halinde, yönetim kurulunun istifasını gerektiren hususun yeniden düzenlenerek, yönetim kurulunun istifa etmeksizin genel kurulu toplantıya çağırması ve yeni yönetim kurulunu seçmesine, aynı yönetim kurulunun yeniden seçilmesi imkanı da dahil olmak üzere değişiklik yapıldığını ifade etti.

-Sermaye bedellerinin ödenmesinde limited şirketlere de kolaylık-

Bakan Yazıcı, kuruluşta, sermaye payı bedellerinin ödenmesinde Anonim Şirketlere tanınan, sermayenin dörtte birinin kuruluş anında, kalan kısmının 24 ayda ödenmesi imkanının limited şirketler için de tanındığını söyledi.

Finansal tabloların ilan zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti: ''İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerin kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenecek bağımsız denetime tabi şirketler olarak belirlenmektedir. Öte yandan, internet sitesinde yayımlanacak içerik bu konuda oluşan kaygıları giderecek şekilde yeniden düzenlenerek şirketçe kanunen yapılması zorunlu olan ilanlar olarak düzenlenecek.

Ülkemizde 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ticaret sicili kayıtlarına göre 208 bin 216 gayri faal şirket ve 39 bin 342 kooperatif bulunmaktadır. Bu şirketlerin kısa yoldan kolay bir şekilde tasfiye edilmek suretiyle ticaret sicilinden kayıtlarının silinebilmesi sağlanacak. Bu değişiklik teklifinin kısa süre içerisinde kanunlaşması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.''

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
Üyelik
11 Haz 2012
Mesajlar
10
Konum
İstanbul
Ynt: Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı

Yeni Türk Ticaret Kanununda beklenen değişiklikler yapıldı.Bu uygulamaların çoğu dünyanın hiçbiryerinde yoktur.Bizlere varmış gibi aksedilmiş ve ona göre yeni TTK hazırlanmıştır.Ekonomik sorunlar ekonomik yaptırımlarla cezalandırılmalıdır.Hapis cezası ile değil.
Değişen 55 madde ile biraz daha iyi şekillenmiştir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
221
Konum
Ankara
Ynt: Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı

çevir kazı yanmasın!. aldığımız ttk eğitimleri sil baştan olması gerekir.kuralların insanların keyfini izlediği ülkede hangi kanunu çıkarırsanız çıkarın etkisi, "keyfiyetin sınırı" kadardır.
 
Üst