zirve

Yeni Ttk'ya göre kira sözleşmeleri hk.

Üyelik
21 Şub 2011
Mesajlar
66
Merhabalar, müşteriler sormaya başladı yeni ttk ya göre işyerini kiraya vercek olan kişi kira sözleşmesi yapacak yeni kanun maddelerine göre düzenlenmiş şekilde istiyor, yeni ttkda kiraya verilen yerlerde firma mülk sahibinin izni olmadan devir edebiliyor, sözleşmeye başkasına devir edemez dersek hukuki anlamda ne olur.? ayrıca yeni ttkda alım satımlar vbb.. sözleşmeye bağnacak diyor örnek sözleşmeleri nerden bulabiliriz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Ynt: Yeni ttkya göre sözleşmeler

Merhabalar,

Melek hanım bahsettiğiniz konu yani kiracının kiraladığı mülkü başkasına devretmesi hususu Yeni Türk Ticaret Kanunu değilde Yeni Türk Borçlar Kanunu'nda geçiyor. Yeni TTK'da geçiyorsada lütfen hangi maddesi ise söyleyiniz.

Yeni Türk Borçlar Kanunu
II. Alt kira ve kullanım hakkının devri
MADDE 322- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.
Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

Melek hanım madde metninde açıkça görüldüğü üzere eğer kiracı iseniz kiraya verenin yazılı rızasını aldığınız takdirde başkasına devir mümkün. Eğer mük sahibisi yani kiraya veren iseniz eğer bu konuda rıza gösermek istemiyorsanız da herhangi bir cezai hükmü yok. Çünkü madde metninde bu husustaki tasarruf hakı tanmamen kiraya verenin rızasına bağlanmış durumda.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Ynt: Yeni Ttk'ya göre kira sözleşmeleri hk.

Melek Hanım tekrar merhabalar,

12.07.2012 (Bugün) yayımlanan resmi gazete de 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53 .maddesi ile kiralanan şeyin devrine ilişkin 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 323.maddesine atıfta bulunularak 8 yıl süreyle uygulanamayacağına dair açıklama yapılmıştır.

Bilginize.....


6353/MADDE 53 ? 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 2 ? Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.?
 
Üst