zirve

Yıllık Beyannamede Bireysel Emeklilik Ve Hayat Sigortasının İndirimi

Üyelik
1 Ara 2010
Mesajlar
124
Merhaba,
Arkadaşlar, bir serbest meslek erbabı gelir vergisi mükellefim; bireysel emeklilik ile hayat sigortası primlerini birlikte ödüyor..
GVK da bireysel emeklillik için beyan edilen gelirin % 10 unu geçmeyecek deniliyor. Hayat sigortasıda % 5 i geçmeyecek deniliyor.
Peki indirim yaparken, birlikte yani hem bireysel emeklilik hemde hayat sigortası için % 15 olarak mı hesaplamam gerekiyor.

Beyan edilen serbest meslek kazancı : 18.153,75.-TL
Ödenen Bireysel emeklilik : 4.926,84.-TL
Ödenen Hayat Sigortası : 2.400,40.-TL

hesaplamayı nasıl yapmalıyım?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Hayır toplamda %10' u geçemez.
Ayrıca hayat sigortasındaki %5' lik, bu sınır olan %10' luk dilimin içinde ayrıca aranır.
 
Üyelik
1 Ara 2010
Mesajlar
124
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

çok teşekkür ederim sn.zindan.

peki hesaplama şöyle mi yapılacak.

ödediği bireysel emeklilik tutar için 18.153,75 X % 10 = 1.815,38.-TL
ödediği hayat sigortası tutar için 18.153,75 X % 5 = 907,69.-TL

ikisinin toplam tutarı 2.723,07.-TL yapmakta. Bu rakamı mı? indirim yapacağım.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

ZİNDAN ' Alıntı:
Hayır toplamda %10' u geçemez.
Ayrıca hayat sigortasındaki %5' lik, bu sınır olan %10' luk dilimin içinde ayrıca aranır.

Merhaba ;
Sn Zindan yukarıdaki cümleyi biraz daha açıklar mısınız ? Ya da Sn narin'in son sorusuna ne diyorsunuz ?

Ben , aşağıdaki özelgeyi ayrı ayrı değerlendirilir gibi yorumluıyorum.
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 04.10.2005
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-89
KONU : Serbest Meslek Erbabının bireysel emeklilik ve özel hayat sigortası prim ve aidat ödemelerin yıllık beyanname üzerinden indirimi Hk.


İLGİ: ? kayıt tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, olarak çalıştığınızı, 2004 yılı beyanınızda özel hayat ve bireysel emeklilikle ilgili ödemeleri beyanname üzerinden düştüğünüz rakamın 4.191, 12 YTL. olduğunu, yıllık hasılatınızın 56.822, 42 YTL. olduğunu gelir vergisi matrahınızın 5.079, 90 YTL. olduğunu belirtip, özel hayat ve bireysel emeklilik ödemelerinin indirim konusu yapılırken indirim yapılacak tutarın hesabında hangi miktarın esas alınacağı sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 89. maddesinde,

"gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden hangi indirimlerin yapılabileceği belirtilmiş olup",

1. bendinde;

"Beyan edilen gelirin % 10?unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5?ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye?de kain ve merkezi Türkiye?de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.)

Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar arttırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan konuya açıklık getirmek üzere 13.08.2003 tarihinde yayımlanan ?GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1? sayılı Gelir Vergisi Sirküleri?nin 3.2 bölümünde;

"Yıllık beyanname veren mükellefler, vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı payının beyan edilen gelirin % 10?una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin % 5?ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan edilen gelirin % 10?u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için % 5 oranındaki sınır ayrıca aranacaktır."

denilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, beyan edilen gelir olarak 2004 yılı gelir vergisi beyannamesinin 26 numaralı KAR satırının dikkate alınması gerekmektedir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları için tutarın % 10?una kadar olan kısmı, şahıs sigortaları için ödenen primler için % 5?ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde beyan edilen gelirin safi tutarından indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca indirim tutarı asgari ücretin yılık tutarını aşamayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

10.1. Şahıs Sigorta Şirketlerine Ödenen Primler İle Bireysel
Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları
Yıllık beyanname veren mükellefler, vergi matrahlarının tespitinde bireysel
emeklilik sistemine ödedikleri kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait katkı
payının beyan edilen gelirin %10?una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahlarının
tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Bireysel emeklilik dışında kalan şahıs
sigortaları için ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin %5?ine kadar olan kısmı
matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. İndirim konusu yapılacak tutarın
hesaplamasında beyan edilen gelir olarak beyana tabi geliri sadece gayrimenkul
sermaye iradından ibaret olan mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesinin
safi irat satırında yer alan tutar esas alınacaktır.
Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve
primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan
edilen gelirin %10?u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5
oranındaki sınır ayrıca aranacaktır. İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkı
paylarının toplamı, asgari ücretin brüt yıllık tutarını aşamaz (2010 yılı gelirlerine
ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin brüt yıllık tutarı 8.937,00 TL?dir).

Örnek 6:
Funda DEMİR, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2010 yılında
30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef, 2010 yılı içinde bireysel emeklilik
sistemine 4.000 TL katkı payı ödemiş ve devlete ait bir yetiştirme yurduna
15.09.2010 tarihinde 15.000 TL nakit olarak bağışta bulunmuştur.
Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini
seçmiştir.
Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayrisafi İrat Toplamı 30.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 2.600 TL
Kalan (30.000 - 2.600) 27.400 TL
%25 Götürü Gider (27.400 x %25) 6.850 TL
Safi İrat (27.400 - 6.850) 20.550 TL
Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payı (20.550x%10)* 2.055 TL
Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yap. Bağış ve Yardımlar** 15.000 TL
Katkı Payı ve Bağış ve Yardımlar Toplamı (15.000+2.055) 17.055 TL
Vergiye Tabi Gelir (20.550-17.055) 3.495 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 524,25 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 524,25 TL
Vergiye tabi gelirden yapılacak indirimlerde bazı bağış ve yardımlar ile harcamaların tamamı indirim konusu
yapılabilirken, bazı bağış ve yardımlar ile harcamaların ise beyan edilen gelirin (safi iradın) belirlenen oranına kadar
olan kısmı indirim konusu yapılabilmektedir.
(*) Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak üzere indirim konusu
yapılabilecek yıllık toplam tutarı, beyan edilen gelirin (Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından
ibaret olan mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesinin safi irat satırında yer alan tutar esas alınacaktır.) %10?u
(20.550 TL x %10) olan 2.055 TL?yi aşamayacağından sadece 2.055 TL?lik kısmı indirim konusu yapılabilecektir.
(**) Okul, yurt, sağlık tesisleri ve huzurevleri için genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere yapılan bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Bu nedenle örneğimizdeki,
devlete ait huzurevine nakit olarak yapılan 15.000 TL bağışın tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_gmsi.pdf' Alıntı:
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
269
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Örnek: 2003 yılında ticari faaliyeti 40 milyar lira kar ve serbest meslek faaliyeti 10 milyar lira zararla sonuçlanan bir mükellefin 2003 yılı matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Beyan Edilen Gelir
30.000.000.000 TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi
2.500.000.000.TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi
400.000.000.TL

Küçük Çocuklar Adına Şahıs Sigorta Primi Ödemesi
1.000.000.000.TL

Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
3.672.000.000.TL

Beyan Edilen Gelirin %10'u
3.000.000.000.TL

Beyan Edilen Gelirin %5'i
1.500.000.000.TL

Gerek bireysel emeklilik sistemi gerekse şahıs sigorta primleri için ödenen tutarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde beyan edilen gelirin % 10'u ve/veya % 5'i olarak belirlenmiş sınırların altında kalmakla birlikte, toplam indirim tutarı beyan edilen gelirin %10'u olan 3 milyar lira olacaktır. Bu örnekte, beyan edilen gelir 40 milyar lira olsaydı asgari ücretin yıllık tutarına ilişkin sınırlama nedeniyle indirim konusu yapılabilecek tutar 3.672.000.000.TL olacaktı.
Mükelleflerce ödenen prim ve katkı paylarının yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu prim ve katkı paylarının ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.
Mükellefin eşi ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Bana kalırsa, indirim tutarı; mükellefin serbest meslek kazancının % 10 u olan 1.815.-TL yi aşmaması gerekiyor.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Merhaba ;

Evet ,katılıyorum .Yanlış yorumlamışım. Toplamda % 10 olacak.
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
269
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Verdiğim örnekteki gibi toplamda % 10 olarak uyguluyorum. Önce bireysel emeklilik sistemine ödenenleri düşüyorum ve %10 dolmuyorsa %10 dolana kadar şahıs sigortasını düşüyorum. ( Tabi şahıs sigortasında % 5 i aşmayacak şekilde)
 
İ

İrem35

Ziyaretçi
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarının toplam tutarı Serbest Meslek Kazancının %10 unu geçemez yani 1.815,37.-TL yi geçemez, o yüzden sadece bireysel emekliliğin 1.815,37.-TL lik kısmını göstermelisiniz.
 
Üyelik
17 Ocak 2011
Mesajlar
76
Konum
İzmir
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Bireysel emeklilik ve çocuğun eğitim masrafları da aynı şekilde mi sizce? Bu ikisinin toplamı mı kazancın %10'unu geçemez?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Serkan Özdemir ' Alıntı:
Bireysel emeklilik ve çocuğun eğitim masrafları da aynı şekilde mi sizce? Bu ikisinin toplamı mı kazancın %10'unu geçemez?

Hayır.İkisi ayrı ayrıdır.

10.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen
gelirin %10?unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden
indirilir:
³³ Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye?de yapılmalıdır.
³³ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden
alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.
³³ Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin
olmalıdır.
İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak,
yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları
toplamından önceki tutar esas alınacaktır.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2011_gmsi.pdf' Alıntı:
 
Üyelik
1 Ara 2010
Mesajlar
124
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Sayın arkadaşlarım..

çok teşekkür ederim ilgi ve cevaplarınıza,

Toparlayacak olursak netlik oluşması açısından; aşağıdaki düşüncem sizlerin görüşleri doğrultusunda doğru bir hesaplama ve düşünce midir?


Beyan edilen gelir 18.153,75.-TL

Bireysel emeklilik ödemesi 4.926,84.-TL

Hayat sigortası Ödemesi 2.400,40.-TL


Bunun yanında;

Beyan edilen gelirin % 10 u 1.815,38.-TL
Beyan edilen gelirin % 5 i 907,69.-TL

Bu yaptığım hesaplamaya göre bireysel emeklilik ve hayat sigortası tutarlarını ayrı ayrı değerlendirdiğimde; beyan edilen gelirin % 10 u ve % 5 i olarak belirlenmiş sınırları aşıyor. Bu durumda sadece beyan edilen gelirin % 10 u tutarı olan 1.815,38.-TL yi indirim yapmalıyım. Değil mi?
% 5 tutarı olan 907,69.-TL yi indirim konusu yapamayacağım sanırım.
 
Üyelik
1 Ara 2010
Mesajlar
124
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Merhaba
Günaydın diliyorum.

Arkadaşlar, bu durumla ilgili vergi dairesine bilgi ve belgeleri dilekçe ekinde götürdüm. Ancak önce memur, sonrada servis şefi belgeleri kabul etmediler..
Kabul etmemelerinin sebebi kesinlikle indirim konusu olan rakam değil, sebep şu; Mükellefim Eylül ayında nakil yaptırmıştı yani adres değişikliği.. adres değişikliği olmasına rağmen; bireysel emeklilik makbuzları bütün bir yıl boyunca hep eski adresi üzerinde düzenlenmiş..
servis şefi belge üzerindeki adresi ile işyeri adresi farklı diye diretti, bunların geçersizliğini öne sürdü, bende müdür yardımcısına kadar çıkıp, olayı izah ettim, kanunda böyle bir uygulamanın olmadığını, adına düzenlendiğini söyledim ve sonunda kabul ettiler ama vergi dairesini bu saçma tutumunu anlıyamadım bi türlü..
sizlerle paylaşmak istedim.

hepinize çok teşekkür ederim.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

Sorumluluk almak istemeyenlerin ayak diremesidir.Katil olmadığınıza dua edin....
Geçmiş olsun...
 

ÇAĞLARR

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Eyl 2009
Mesajlar
496
Konum
TR
Ynt: Yıllık Beyannamede Bireysel emeklilik ve Hayat Sigortasının İndirimi

bazen hangi yüzyılda yaşadığımızı hangi insanlarla yaşadığımızı algılayamıyorum
 
Üyelik
24 Haz 2013
Mesajlar
216
Konum
Akhisar
merhaba,

arkadaşlar yıllık beyanname üzerinden bireysel emeklilik indirimi kalkmış mıydı? sanki böyle bir uygulama gelmişti yeni düzenleme ile öyle hatırlıyorum.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
merhaba,

arkadaşlar yıllık beyanname üzerinden bireysel emeklilik indirimi kalkmış mıydı? sanki böyle bir uygulama gelmişti yeni düzenleme ile öyle hatırlıyorum.

Sayın Ayşe Gültekin,

GVK 85 no lu sirküsi


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]6. Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyanı
6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.

İlgili sirküyi incelemenizi isterim.

İyi Günler.

[/FONT]
 
Üst