Yurt Dışı Faturası

Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
6
Konum
istanbul
Arkadaşlar Selamlar
Benim bir mükellef Yurtdışından tekstil malı alıyor.Mal aldığı firma cari hesap şeklinde çalışıyor.Yurtdışındaki firma sattığı mallarla ilgili mükellefe ceza faturası(yani bir nevi ödemelerde gecikme olduğu için vade farkı faturası kesmiş) ben yurtdışından kesilen bu faturayı vade farklarına lacağım fakat bu fatura için stopaj ödemem gerkiyormu acaba.
Bilgi verebilirmisiniz.
Teşekkürler

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Yurt Dışı Faturası

hizmet değildir ve stopaj kesilmesi için belirli olan konulardan olmadığı için stopaj ödemesine gerek yoktur
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,303
Konum
İstanbul
Ynt: Yurt Dışı Faturası

Sayın Apaçi stopaj kesilmesi için belirli konulardan biraz bahsedermisiniz veya bu konuları nasıl bulabilirim.teşekkürler.Saygılar.
 
Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
6
Konum
istanbul
Ynt: Yurt Dışı Faturası

CEVAP İÇİN TŞK.
Acaba 2 nolu kdv ile beyana gerek varmı öyle bir şey duydum
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yurt Dışı Faturası

KDV tevkifatı ve 2 nolu kdv beyanı verilmelidir. Hizmet ithalidir.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Yurt Dışı Faturası

Merhaba,

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 09.08.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.812
KONU : Borcun Vadesinde Ödenmemesi Sonucu Vade Kur Ve Fiyat Farkı Hakkında

................ SAN.TİC.AŞ.

İlgi dilekçenizde yemeklik sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan hammaddeleri satın aldığınız bazı firmalar, borcun vadesinde ödenmemesinden dolayı, tarafınıza vade, kur ve fiyat farkı adı altında fatura düzenlendiği, firmanın ürünlerinin toptan ve perakende olarak %1,%8 orana tabi mal teslimlerinin olduğu belirtilerek vade, kur, fiyat farkı faturalarında KDV?nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanıp hesaplanmayacağı ve uygulanacak KDV oranının ne olacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 10/a maddesine göre mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay malın teslimi ile meydana gelmektedir. Aynı Kanunun 20. maddesi gereğince de mal teslimlerinde matrah bu işlemin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel ise malı teslim alanlardan alınan veya bunlara borçlanılan para, mal, para ile teslim edilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak belirlenmektedir.

Öte yandan aynı kanunun 24/c maddesinde vade farkları ve fiyat farkı ile benzerleri matraha dahil olan unsurlar arasında sayılmıştır. Mahiyet ve amaç olarak bunlardan farklı olmayan kur farkları da matraha dahil edilerek katma değer vergisine tabi tutulması gerekir. Aksi halde TL cinsinden vade farkı uygulanarak yapılan satışlarla bedelin döviz olarak ifade edildiği veya dövize endekslendiği satışlar arasında katma değer vergisi uygulaması bakımından farklılık yaratılmış olacaktır.

Bu durumda bir malın vadeli veya peşin satılması katma değer vergisi açısından sonucu etkilememektedir. Borçlanılan tutar ve ticari kazancın tespitinde tahakkuk esasının bir sonucu olarak katma değer vergisi toplam satış bedeli üzerinden, vadeli satışlarda vade farkları dahil hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir.

Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği malın teslim tarihinden sonra, belirlenen tarihlerde mal bedelinin ödeneceği satış akdinde kararlaştırılmış ise yabancı para cinsinden belirlenen mal bedeli ödemenin yapıldığı tarihteki kur farkları da içermektedir. Buna göre mal bedel teslimin vuku bulduğu tarihte tespit olunarak katma değer vergisi hesaplanacaktır. Teslimin yapıldığı tarih ile ödemenin yapılması kararlaştırılan tarih arasındaki kur farkından meydana gelen artışın mal bedeline dahil edilmesi gerekmekte ise de ödeme tarihinden önce tutarının kesin tespiti söz konusu olamayacağından vade farkı olarak ödemenin yapıldığı tarihte mal bedelinin tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği dönemde hesaplanarak mükellef tarafından vergi dairesine ödenecektir. Bu itibarla. vadeli satılan malın katma değer vergisi dahil bedelinin dövize endeksli olarak tespit edilmesi ve bedelin bir kısmının veya tamamının kararlaştırılan vadelerde ödenmesi halinde oluşan vade farkı mahiyetindeki kur farkları katma değer vergisi oranı esas alınıp iç yüzde uygulanarak katma değer vergisinin hesaplanıp fatura düzenleyerek beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan benzer bir konuda Bakanlık Makamından alınan 27.11.1991 gün ve 36142 sayılı yazıda da gerek peşin ve gerek vadeli satışlarda Katma Değer Vergisinin faturanın düzenlendiği veya teslimin yapıldığı tarihte doğduğu ancak ödemenin aksaması halinde tahakkuk ettirilen ek vade farklarının mal bedelinden ayrı olarak bir finans hizmetinin karşılığı şeklinde değerlendirilmesinin gerekeceği açıklanmaktadır.

Buna göre, vadeli alınan malların Katma Değer Vergisi faturanın düzenlendiği veya teslimin yapıldığı tarihte gerçekleştiğinden oluşan vade farkları ve fiyat farkları mal bedelinden ayrı olarak bir finans hizmeti şeklinde değerlendirileceğinden uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı (%18) olacaktır. Borcun vadesinde ödenmemesi nedeniyle oluşan kur farklarında geç ödemeye esas olan borç KDV hariç tutar olarak belirlenmişse vergi, kur farkına işlemin tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu borç katma değer vergisi dahil olarak belirlenmişse, vergi katma değer vergisi farkı üzerinden işlemin tabi olduğu orana göre içyüzde uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Burada iki yorum var

1) Vade farkı her halükarda matraha dahildir. Ve ithal ettiğiniz ürünün tabi olduğu oranda KDV tevkif edilip 2 . nolu beyanname ile beyan edilecek.

2) Maliyenin yorumu ise muktezada belirtildiği üzere bedelin daha sonradan ödenmesi sonucu ortaya çıkan vade farklarının ayrı bir finansman hizmeti olduğudur. O halde siz yurtdışından ilgili fatura tutarında finansman hizmeti almış oluyorsunuz. Bu da hizmet ithali olduğu için Nizam Bey'in de belirttiği gibi KDv tevkifatı ve 2 nolu KDv beyan edilmelidir.

Ürün %18 KDV'ye tabi ise sizin için farkeden bir durum olmayacak.
 
Üst