1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Merhaba,

1.sınıf defter tutması gereken mükellefin, 1.sınıf olduğunda masraftan kaçmak için(muhasebe ücreti damga vergisi vb.) 2.sınıf defter tutmaya devam ederse muhasebecisi olarak bizim bir sorurmluluğumuz varmıdır.

görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

Gelecek cezalar daha mı az olacak ki!
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Ynt: 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

mükellef gününü kurtarmanın peşinde olan birisi, yarınını düşündüğü yokki cezaları düşünsün. Burda meslek mensubu olarak bizlere düşen bir sorumluluk varmı bunu merak ediyorum.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

Mükellef , "ben anlamam 1. , 2. sınıftan muhasebeciye para verdim defterimi tut dedim tuttu, bi de sözleşme imzalattı " deyip sözleşmenin fotokopisi ile size dava açarsa ne olacak?
 
Üyelik
29 Mar 2010
Mesajlar
74
Konum
izmir
Ynt: 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

mükellefın genel tavrı kardesım bılsem kendım yapardım seklınde olacakdır gelen cezalar karsısında ne kadar uyarırsanız uyarın ne kadar dıl dokersenız anlatırsanız anlatın o ceza ıhbarnamesı geldıgınde ya hıddetlı bır ses sızı arayacak yada bakmıssınız buronuzun kapısında bır ceza ıhbarnamelı mukellef tabı sızden oncede bırccok yere sormus danısmıs bilgilenmiş kendınce (meslekdaşlarımız sağolsunlar) kendıne en uygun senaryo ıle karsınızda...
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: 1.sınıf olması gerekirken 2.sınıf defter tutan mükellefin durumu

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No Mukerrer Madde 227
Kapsam
(4008 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen mükerrer madde) Maliye Bakanlığı:
1. Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,

Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda,tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(4108 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle eklenen fıkra) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait müesseseler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Yukarıda altı çizilen fıkradanda anlaşılacağı üzere Meslek Mensuplarının imzaladıkları beyannamelerin defter kayıt ve belgeler uygun olmamasından kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve faizlerinden mükellefle birlikte müşterekn sorumlu tutulmuşlardır. Bilanço esasına göre defter tasdik ettirmesi gereken mükellefin işletme hesabına göre defter tasdik ettirmiş olması hiç tasdik yapılmamış anlamına gelir ki bu durum taskdir komisyon marifeti ile gelirin tespiti ve indirim konusu yapılan KDV'nin reddiyatını gerektirir. Her ne kadar mükelleflerin defterlerinin tasdik işlemlerini meslek mensupları yaptırmış olsada yasal olarak böyle bir sorumluluğu yoktur.
 
Üst