zirve

2016 Defter Onayları

Üyelik
20 Ağu 2012
Mesajlar
311
Konum
istanbul
2016 yılı için e defter dışında kalan defterlerimizi notere onaylatacağız;

-Noterin defter onayı için Ticaret odasından istediği bir belge var mı?
- 2015 yılında kullandığım bir defteri 2016 yılında da kullanmak istiyorum. Bunları ocak ayında mı halledeceğim?

Teşekkürler, iyi çalışmalar.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,267
Konum
Manisa
Evam tasdiki yaptıracaksanız ocak ayında hem kapanış hem devam tasdikini birlikte yaptıracaksınız.
 
Üyelik
27 Ara 2014
Mesajlar
41
Konum
Karaman
Arkadaşlar bir sorum olacak sizlere hizmet sektöründe
2013 yılı satış 95.478
2014 yılı satış 83.400
Son iki yıl %20 lik hakkını kullanmış oluyor 2015 yılında sınırı geçtiği için defteri bilanço olarak dikkate alıyoruz doğrumu
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,267
Konum
Manisa
Arkadaşlar bir sorum olacak sizlere hizmet sektöründe
2013 yılı satış 95.478
2014 yılı satış 83.400
Son iki yıl %20 lik hakkını kullanmış oluyor 2015 yılında sınırı geçtiği için defteri bilanço olarak dikkate alıyoruz doğrumu
2013 ve 2014 zaten limiti geçmiş 2015 defterleri bilanço olmalıydı.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,570
Konum
İstanbul
Bilgi

SORU 38: Defter tasdikinin zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanacak cezai müeyyide nedir?

 • Vergi Usul Kanununun 352/I-8 inci maddesi uyarınca; tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması halinde (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.) mükellef adına birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca bu durum re'sen tarhiyat nedenleri arasında da sayılmıştır.
  352/II-6 ncı maddesi uyarınca; tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması halinde ise ikinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilir.
 

Selin Gülgün

Katkı Sunan Üye
Üyelik
20 Ağu 2007
Mesajlar
209
Konum
ankara
istanbul odasının defter tasdikleri ile ilgili bilgilendirme yazısında; yevmiye defteri (Haziran sonu) ve A.Ş. Yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdiki (Ocak Sonu) yapılacak defterlerden sayılmış ve bunlar dışında hiçbir defterin kapanış tasdiki yapılmaz denilmiş. Limited Şirket ve Kooperatiflerin Karar defterlerine ara tasdik yapılmadan önce kapanış tasdiki yapılmalı denilmiş ama KAPANIŞ ONAYI bilgilendirilmesinde sadece A.Ş. yönetim kurulu karar defteri geçiyor.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,570
Konum
İstanbul
Bahsettiğiniz son iki defterin yeterli sayfaları mevcutsa,tasdik yapılmadan sonraki yılda kullanılabilir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,547
Konum
İstanbul
Sevgili Arkadaşlar,

Defter Tasdikleri ile ilgili Bilgiler şöyle, Konuya İki yasa açısından bakmak gerekir. Aşağıda yeralan bilgilerin yeterli cevapları taşıdığını umarım.

1. VERGİ USUL KANUNU UYARINCA 2016 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLERİN TASDİKİ
Vergi Usul Kanunu'nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler;
 • Yevmiye defteri
 • Envanter defteri
 • İşletme defteri
 • Çiftçi işletme defteri
 • İmalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil),
 • Nakliyat vergisi defteri,
 • Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri

olarak belirtilmiştir.
Anılan Kanun'un Tasdik Zamanı başlıklı 221 inci maddesinde ise aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu oldukları açıklanmıştır:
a. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
b. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
c. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
d. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
Yukarıda da görülebileceği gibi hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2016 yılında kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, aynı Kanun'un Tasdiki Yenileme başlıklı 222 nci maddesinde defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu olduklarına hükmedilmiştir.

2. TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYI YAPILACAK DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI
Türk Ticaret Kanunu'nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca fiziki ortamda tutulan;
 • Yevmiye defteri,
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri,
 • Pay defteri,
 • Yönetim kurulu karar defteri,
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin
açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır.
Ayrıca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecektir.
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.
Görüldüğü üzere, Türk Ticaret Kanunu'nda kapanış tasdikleri sadece yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri ile sınırlandırılmış olup, envanter defteri için bu şekilde bir zorunluluk yer almamaktadır.
Diğer taraftan, elektronik ortamda tutulan defterler açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır.

3. NOTERLERCE TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİNİN İSTENMESİ
Bahse konu Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrasında; "Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ kapsamında Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.
 
Son düzenleme:
Üyelik
19 Ocak 2015
Mesajlar
52
Konum
İstanbul
A.Ş Yonetim Kurulu Karar Defterimızı 2016 yılında da kullanıcaz ve 31 Ocak a kadar devam tasdiki yaptırıcaz, buraya kadar tamam. Peki 2016 yılının ortasında defter sayfaları biterse sorun olur mu ?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,934
Konum
ADANA
A.Ş Yonetim Kurulu Karar Defterimızı 2016 yılında da kullanıcaz ve 31 Ocak a kadar devam tasdiki yaptırıcaz, buraya kadar tamam. Peki 2016 yılının ortasında defter sayfaları biterse sorun olur mu ?
Kullandığınız defter sayfaları dolduğunda ek defter tasdik ettirebilirsiniz. Sorun olmaz...
 
Üyelik
16 Tem 2009
Mesajlar
26
Konum
izmir
merhabalar, 2014 yılında kullanmaya başladığımız kurul karar defterine 2015 ocak ayında ara tasdik yaptıracağımıza yanlışlıkla genel kurul müzakere defterine ara tasdik yaptırmışız. bugün 2016 yılı için yeniden ara tasdik yaptıracakken fark ettik. sizce şimdi biz;

1- 2014 yılı kapanış tasdiki yaptırmadığımız için ayrı
2- 2015 yılında kurul karar defteri onaylatmadığımız için ayrı
3- 2016 yılında kurul karar defteri onaylatmadığımız için ayrı

usulsüzlük cezaları mı ödemek zorunda kalacağız? sizce ne yapmalıyım, fikir verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Yönetim Kurulu Karar Defterine ara tasdiğinizi yaptırın bugün.
Ceza konusuna gelince de TTK'nın düzenlediği bir uygulama olduğu için bakanlığın denetim yaptığını ben görmedim açıkçası, denetim de yok, ceza da yok gibi...
 

Benzer konular

Üst